NST bind 08

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 8 (1941-1942)

Hefte 1

 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Litt om en dansk-norsk arvetrette fra
  unionstiden.»: s1-18.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.»: s19-38.
  Castberg, A. St. «Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt.»: s39-52.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].»: s53-57.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4].»: s58-85.

Hefte 2

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bidrag til oplysning om Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen.»: s97-111.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.»: s112-131.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.»: s133-153.
 • Sollied, Olaf. «Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.»: s154-161.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Postmester C. Klitgaards optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge.»: s162-164.
 • Rian, Johan B. «Presteportrettene i Lade kirke.»: s165-166.
 • Dons, Johan. «Justisråd Wiewild.»: s167.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz.»: s167-168.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hauritz.»: s168-169.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bjørn.»: s169.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «Saxe.»: s169-171.
 • Nitter, Christian U[chermann]. «Kartotek over slektshistorie i
  Deichmanske bibliotek.»: s172.

Hefte 3

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Oprinnelsen til slekten Prydz.»: s193-204.
 • Vogt, Adler. «Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen (1758–1845).»: s205-217.
 • Sollied, Olaf. «Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.»: s218-225.
 • Bloch, K. «Slekten Bloch fra Nordland.»: s226-232.
 • Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Skanke-spor på Bremsnes.»: s233-241.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].»: s242-251.
 • Midttun, Ruth. «Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl.»: s252-258.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.»: s259-280.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Militærslekten Grove i Lindaas.»: s281-288.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Nogen supplerende
  oplysninger om slekten Grove.»: s289-294.

Hefte 4

 • Steinnes, Asgaut, (1892-1973). «Mats-sønene og ætta deira.»: s305-349.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jernverkseier Hans Smith på Froland og hans 17 barn.»: s350-356.
 • Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.»: s357-375.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Knudtzons avstamning.»: s376-383.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.»:
  s384-402.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 08

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 8 (1941-1942)

Hefte 1

•       Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Litt om en dansk-norsk arvetrette fra
unionstiden.» NST 8 (1941): 1-18.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.» NST 8
(1941-1942): 19-38.
•       Castberg, A. St. «Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt.» NST 8
(1941): 39-52.
•       Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene
i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].» NST 8 (1941-1942): 53-57.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4].» NST 8 (1941): 58-85.

Hefte 2
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bidrag til oplysning om
Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen.» NST 8 (1941): 97-111.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.» NST 8 (1941-1942):
112-131.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.» NST 8
(1941-1942): 133-153.
•       Sollied, Olaf. «Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.» NST 8
(1941-1942): 154-161.
•       Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Postmester C. Klitgaards
optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge.» NST 8
(1941): 162-164.
•       Rian, Johan B. «Presteportrettene i Lade kirke.» NST 8 (1941): 165-166.
•       Dons, Johan. «Justisråd Wiewild.» NST 8 (1941): 167.
•       Wiesener, A[nton] M[ohr]. «En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz.»
NST 8 (1941): 167-168.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hauritz.» NST 8 (1941):
168-169.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bjørn.» NST 8 (1941): 169.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn]
Sollied, (1869-1955). «Saxe.» NST 8 (1941): 169-171.
•       Nitter, Christian U[chermann]. «Kartotek over slektshistorie i
Deichmanske bibliotek.» NST 8 (1941): 172.

Hefte 3
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Oprinnelsen til slekten
Prydz.» NST 8 (1942): 193-204.
•       Vogt, Adler. «Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen
(1758–1845).» NST 8 (1942): 205-217.
•       Sollied, Olaf. «Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh.» NST 8
(1941-1942): 218-225.
•       Bloch, K. «Slekten Bloch fra Nordland.» NST 8 (1942): 226-232.
•       Meidell, Sigurd S[egelcke]. «Skanke-spor på Bremsnes.» NST 8 (1942):
233-241.
•       Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene
i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5].» NST 8 (1941-1942): 242-251.
•       Midttun, Ruth. «Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl.»
NST 8 (1942): 252-258.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.» NST 8 (1941-1942):
259-280.
•       Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Militærslekten Grove i Lindaas.» NST 8
(1942): 281-288.
•       Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Nogen supplerende
oplysninger om slekten Grove.» NST 8 (1942): 289-294.

Hefte 4
•       Steinnes, Asgaut, (1892-1973). «Mats-sønene og ætta deira.» NST 8
(1942): 305-349.
•       Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jernverkseier Hans Smith
på Froland og hans 17 barn.» NST 8 (1942): 350-356.
•       Sundt, Trygve, (1873-1948). «Fra vestlandsslekten Sundt.» NST 8
(1941-1942): 357-375.
•       Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Knudtzons avstamning.» NST 8
(1942): 376-383.
•       Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende
nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten.» NST 8 (1941-1942):
384-402.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt