NST bind 13

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 13 (1951-1952)

Hefte 1

 • Duin, J[ohs.] J. «Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613.»: s1-12.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog.»: s12-17.
 • Spangen, Christian [Dag]. ««Slekten Hudfat».»: s18-39.
 • Achelis, Thomas Otto. «Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808.»: s39-42.
 • Parelius, Nils. «Sogneslekten Parelius.»: s43-48.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh.»: s48-52.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre.»: s52-54.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Prestegården på Smølen.»: s55-59.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden.»: s60-66.
 • Castberg, A. St. «Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?»: s66-67.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «»En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl».»: s67-68.
 • Odland, Jacob. «Anna Marie Tønder.»: s68.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad.»: s68-69.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Rickert Rickertsen Hagerup.»: s69.
 • Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.»: s76-96 (forts.).

Hefte 2

 • (fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.»: s97-118.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611.»: s119-121.
 • Schmidt, Olaus. «Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse.»: s121-131.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Wold – Holmen i Aker.»: s131-148.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius.»: s149-155.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt.»: s155-161.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik.»: s162-180.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs.»: s181-183.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Rike-folket i Valle i Setesdalen.»: s183-185.
 • Bloch, K. «Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold.»: s185-190.
 • Kielland, Hj. «Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?»: s190-195.
 • Jansen, Einar. «De eldre ledd av slekten Reichborn.»: s195-199.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Søren Brøgger.»: s199.
 • Munthe, Wilhelm. «Gustav E. Raabe [1892-1951].»: s200-201.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951].»: s202.

Hefte 3

 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida.»: s209-244.
 • Irgens, Aage. «Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige.»: s245-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen.»: s247-252.
 • Castberg, A. St. «Generalmajor Peter Andreas Hiort’s optegnelser.»: s252-255.
 • Hougen, Engebret. «Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen.»: s256-264.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok.»: s264-268.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Beriktigelse [Dahl / Herstad].»: s270.
 • Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.»: s275-320 (forts.).

Hefte 4

 • (fortsatt fra forrige hefte) Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.»: s321-344.
 • Bull, Francis, (1887-1974). «Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951.»: s345-356.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus.»: s356-359.
 • Spangen, Christian [Dag]. «En våbenførende odelsbondeslekt?»: s359-367.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Alf Haraldson og odelen til Tom»: s367-389.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes.»: s389-393.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Lidt om Bladt og Adeler.»: s393-396.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster.»: s396-407.
 • Bugge, Kjeld. «Litt om slekten Borchmann.»: s407-410.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Tormo Matsens til Ström fädernesläkt.»: s410-416.
 • Moestue, Sven. «Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?»: s417-422.
 • Smith, Olliver. «Sørlandsslekten Rostrup.»: s422-423

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 13

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 13 (1951-1952)

Hefte 1

 • Duin, J[ohs.] J. «Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613.»: s1-12.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog.»: s12-17.
 • Spangen, Christian [Dag]. ««Slekten Hudfat».»: s18-39.
 • Achelis, Thomas Otto. «Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808.»: s39-42.
 • Parelius, Nils. «Sogneslekten Parelius.»: s43-48.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh.»: s48-52.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre.»: s52-54.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Prestegården på Smølen.»: s55-59.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden.»: s60-66.
 • Castberg, A. St. «Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?»: s66-67.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «»En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl».»: s67-68.
 • Odland, Jacob. «Anna Marie Tønder.»: s68.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad.»: s68-69.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Rickert Rickertsen Hagerup.»: s69.
 • Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.»: s76-96 (forts.).

Hefte 2

 • (fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.»: s97-118.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611.»: s119-121.
 • Schmidt, Olaus. «Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse.»: s121-131.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Wold – Holmen i Aker.»: s131-148.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius.»: s149-155.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt.»: s155-161.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik.»: s162-180.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs.»: s181-183.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Rike-folket i Valle i Setesdalen.»: s183-185.
 • Bloch, K. «Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold.»: s185-190.
 • Kielland, Hj. «Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?»: s190-195.
 • Jansen, Einar. «De eldre ledd av slekten Reichborn.»: s195-199.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Søren Brøgger.»: s199.
 • Munthe, Wilhelm. «Gustav E. Raabe [1892-1951].»: s200-201.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951].»: s202.

Hefte 3

 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida.»: s209-244.
 • Irgens, Aage. «Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige.»: s245-246.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen.»: s247-252.
 • Castberg, A. St. «Generalmajor Peter Andreas Hiort’s optegnelser.»: s252-255.
 • Hougen, Engebret. «Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen.»: s256-264.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok.»: s264-268.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Beriktigelse [Dahl / Herstad].»: s270.
 • Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.»: s275-320 (forts.).

Hefte 4

 • (fortsatt fra forrige hefte) Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.»: s321-344.
 • Bull, Francis, (1887-1974). «Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951.»: s345-356.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus.»: s356-359.
 • Spangen, Christian [Dag]. «En våbenførende odelsbondeslekt?»: s359-367.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Alf Haraldson og odelen til Tom»: s367-389.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes.»: s389-393.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Lidt om Bladt og Adeler.»: s393-396.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster.»: s396-407.
 • Bugge, Kjeld. «Litt om slekten Borchmann.»: s407-410.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Tormo Matsens til Ström fädernesläkt.»: s410-416.
 • Moestue, Sven. «Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?»: s417-422.
 • Smith, Olliver. «Sørlandsslekten Rostrup.»: s422-423

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt