NST bind 13

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 13 (1951-1952)

Hefte 1

· Duin, J[ohs.] J. «Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613.» NST 13 (1951): 1-12.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog.» NST 13 (1951): 12-17.

· Spangen, Christian [Dag]. ««Slekten Hudfat».» NST 13 (1951): 18-39.

· Achelis, Thomas Otto. «Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808.» NST 13 (1951): 39-42.

· Parelius, Nils. «Sogneslekten Parelius.» NST 13 (1951): 43-48.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh.» NST 13 (1951): 48-52.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. «Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre.» NST 13 (1951): 52-54.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Prestegården på Smølen.» NST 13 (1951): 55-59.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden.» NST 13 (1951): 60-66.

· Castberg, A. St. «Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?» NST 13 (1951): 66-67.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «»En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl».» NST 13 (1951): 67-68.

· Odland, Jacob. «Anna Marie Tønder.» NST 13 (1951): 68.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad.» NST 13 (1951): 68-69.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Rickert Rickertsen Hagerup.» NST 13 (1951): 69.

· Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.» NST 13 (1951): 76-96 (forts.).

Hefte 2

· (fortsatt fra forrige hefte) Castberg, A. St. «Stabel-slektens eldste ledd.» NST 13 (1951): 97-118.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611.» NST 13 (1951): 119-121.

· Schmidt, Olaus. «Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse.» NST 13 (1951): 121-131.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Slekten Wold – Holmen i Aker.» NST 13 (1951): 131-148.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius.» NST 13 (1951): 149-155.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt.» NST 13 (1951): 155-161.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik.» NST 13 (1951): 162-180.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs.» NST 13 (1951): 181-183.

· Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Rike-folket i Valle i Setesdalen.» NST 13 (1951): 183-185.

· Bloch, K. «Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold.» NST 13 (1951): 185-190.

· Kielland, Hj. «Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?» NST 13 (1951): 190-195.

· Jansen, Einar. «De eldre ledd av slekten Reichborn.» NST 13 (1951): 195-199.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Søren Brøgger.» NST 13 (1951): 199.

· Munthe, Wilhelm. «Gustav E. Raabe [1892-1951].» NST 13 (1951): 200-201.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951].» NST 13 (1951): 202.

Hefte 3

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida.» NST 13 (1952): 209-244.

· Irgens, Aage. «Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige.» NST 13 (1952): 245-246.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen.» NST 13 (1952): 247-252.

· Castberg, A. St. «Generalmajor Peter Andreas Hiort’s optegnelser.» NST 13 (1952): 252-255.

· Hougen, Engebret. «Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen.» NST 13 (1952): 256-264.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok.» NST 13 (1952): 264-268.

·

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Beriktigelse [Dahl / Herstad].» NST 13 (1952): 270.

· Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.» NST 13 (1952): 275-320 (forts.).

Hefte 4

· (fortsatt fra forrige hefte) Hougen, Engebret. «Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen.» NST 13 (1952): 321-344.

· Bull, Francis, (1887-1974). «Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951.» NST 13 (1952): 345-356.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus.» NST 13 (1952): 356-359.

· Spangen, Christian [Dag]. «En våbenførende odelsbondeslekt?» NST 13 (1952): 359-367.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Alf Haraldson og odelen til Tom.» NST 13 (1952): 367-389.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes.» NST 13 (1952): 389-393.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Lidt om Bladt og Adeler.» NST 13 (1952): 393-396.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster.» NST 13 (1952): 396-407.

· Bugge, Kjeld. «Litt om slekten Borchmann.» NST 13 (1952): 407-410.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. «Tormo Matsens til Ström fädernesläkt.» NST 13 (1952): 410-416.

· Moestue, Sven. «Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?» NST 13 (1952): 417-422.

· Smith, Olliver. «Sørlandsslekten Rostrup.» NST 13 (1952): 422-423

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt