Genealogen 2015

kr 100,00

Tilgjengelige hefter av Genealogen i papir og digitalisert (PDF)

For innhold i hvert nummer se i beskrivelsen, velg hvilket nummer du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Genealogen (2015/1)

 • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens side , 2015/1 s4
 • Frode Myrheim: Ein seglstamp frå Huseby i Stange, 2015/1 s5
 • Per Ole Sollie, Grete Singstad Paulsen og Lars Østensen: Arctander, 2015/1 s9
 • Torbjørn Pihl: Slekten Brøgger , 2015/1 s16
 • Michael Hopstock: Hvem var Andreas Scheen?, 2015/1 s23
 • Grete Singstad Paulsen: Nytt eldste funn av navnet Blandina i Norge, 2015/1 s26
 • Dag T Hoelseth: Da Ferner Jacobsens barn fikk Ferner til etternavn, 2015/1 s27
 • Dag T Hoelseth: Sannhet eller myte om Torbjørn Egners fødselstidspunkt?, 2015/1 s30
 • Sølvi Løchen: Slektshistoriske kilder ved NTNU Gunnerusbiblioteket, 2015/1 s32
 • Kristian Huskaar: Ny visningsprogramvare for skanna materiale i Digitalarkivet, 2015/1 s39
 • NY LITTERATUR:
 • Frá Nóregr: A history of the Jacobsen and Christiansen families of Hvaler, Norway, 2015/1 s41
 • God fortsettelse på Haakenstads bokproduksjoner, 2015/1 s42
 • Nytt bind av Vefsn bygdebok, 2015/1 s44
 • Elaine Hasleton: Priscilla (Sorknes) Grefsrud, 2015/1 s45
 • Are S Gustavsen: Fildr Gunnar Christie Wasberg 1923–2015, 2015/1 s47
 • Kulturvernkonferansen 2015, 2015/1 s50
 • Dag T Hoelseth: Hundre år side Wilhelmine Brandt døde, 2015/1 s52
 • FORENINGSSTOFF:
 • Norsk Slektshistorisk Forening – avdeling Trøndelag, 2015/1 s55
 • LAN-party for slektsforskere 2014 – en suksess, 2015/1 s56
 • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2014, 2015/1 s57
 • Årsregnskap 2014, 2015/1 s61
 • Foreningen har flyttet til 3 etasje, 2015/1 s62
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus nov 2014 – april 2015, 2015/1 s63

Genealogen (2015/2)

 • Formannens spalte: Viktigheten av frivillig arbeid, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens, 2015/1 s4
 • Odd-Arne Helleberg: Helleberg i nordre Gransherad, 2015/1 s5
 • Sten Høyendahl: Romsdølinger ved Hønefossen, 2015/1 s36
 • Torbjørn Pihl: Fietzentz – en liten, utdødd og nesten glemt slekt, 2015/1 s46
 • Verdifulle svenske og nordiske ressurser på nett, 2015/1 s50
 • Michael Hopstock: Tillegg og rettelser ang Andreas Scheen, 2015/1 s51
 • Frivillige søkes for å transkribere arkivalier fra Dansk-norsk Vestindia, 2015/1 s53
 • Rune Nedrud: Unøyaktigheter og kvinnediskriminering?, 2015/1 s54
 • Are S Gustavsen: Begrepsbruk og slektslitteraturens omtale av kvinner, 2015/1 s58
 • Are S Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet, 2015/1 s59
 • FORENINGSSTOFF:
 • Protokoll fra Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte 190515, 2015/1 s62
 • Økt samarbeid mellom DIS-Norge, Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk
 • Forening, 2015/1 s63
 • Ny nettside for foreningen, 2015/1 s63
 • Kristian Hunskaar, Riksarkivet: Folketellinga 1891 ferdig skanna, 2015/1 s64

Tilleggsinformasjon

Vekt 160 g
Dimensjoner 27 cm
Genealogen-2015

2015/1 papir, 2015/1 pdf, 2015/2 papir, 2015/2 pdf

Genealogen 2015

kr 100,00

Tilgjengelige hefter av Genealogen i papir og digitalisert (PDF)

For innhold i hvert nummer se i beskrivelsen, velg hvilket nummer du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Genealogen 2015/1

 • Formannens spalte: Enda mer landsdekkende og enda mer digitale, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens side , 2015/1 s4
 • Frode Myrheim: Ein seglstamp frå Huseby i Stange, 2015/1 s5
 • Per Ole Sollie, Grete Singstad Paulsen og Lars Østensen: Arctander, 2015/1 s9
 • Torbjørn Pihl: Slekten Brøgger , 2015/1 s16
 • Michael Hopstock: Hvem var Andreas Scheen?, 2015/1 s23
 • Grete Singstad Paulsen: Nytt eldste funn av navnet Blandina i Norge, 2015/1 s26
 • Dag T Hoelseth: Da Ferner Jacobsens barn fikk Ferner til etternavn, 2015/1 s27
 • Dag T Hoelseth: Sannhet eller myte om Torbjørn Egners fødselstidspunkt?, 2015/1 s30
 • Sølvi Løchen: Slektshistoriske kilder ved NTNU Gunnerusbiblioteket, 2015/1 s32
 • Kristian Huskaar: Ny visningsprogramvare for skanna materiale i Digitalarkivet, 2015/1 s39
 • NY LITTERATUR:
 • Frá Nóregr: A history of the Jacobsen and Christiansen families of Hvaler, Norway, 2015/1 s41
 • God fortsettelse på Haakenstads bokproduksjoner, 2015/1 s42
 • Nytt bind av Vefsn bygdebok, 2015/1 s44
 • Elaine Hasleton: Priscilla (Sorknes) Grefsrud, 2015/1 s45
 • Are S Gustavsen: Fildr Gunnar Christie Wasberg 1923–2015, 2015/1 s47
 • Kulturvernkonferansen 2015, 2015/1 s50
 • Dag T Hoelseth: Hundre år side Wilhelmine Brandt døde, 2015/1 s52
 • FORENINGSSTOFF:
 • Norsk Slektshistorisk Forening – avdeling Trøndelag, 2015/1 s55
 • LAN-party for slektsforskere 2014 – en suksess, 2015/1 s56
 • Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2014, 2015/1 s57
 • Årsregnskap 2014, 2015/1 s61
 • Foreningen har flyttet til 3 etasje, 2015/1 s62
 • Donerte bøker til NSFs bibliotek i Slektsforskernes Hus nov 2014 – april 2015, 2015/1 s63

Genealogen 2015/2

 • Formannens spalte: Viktigheten av frivillig arbeid, 2015/1 s3
 • Fra redaksjonens, 2015/1 s4
 • Odd-Arne Helleberg: Helleberg i nordre Gransherad, 2015/1 s5
 • Sten Høyendahl: Romsdølinger ved Hønefossen, 2015/1 s36
 • Torbjørn Pihl: Fietzentz – en liten, utdødd og nesten glemt slekt, 2015/1 s46
 • Verdifulle svenske og nordiske ressurser på nett, 2015/1 s50
 • Michael Hopstock: Tillegg og rettelser ang Andreas Scheen, 2015/1 s51
 • Frivillige søkes for å transkribere arkivalier fra Dansk-norsk Vestindia, 2015/1 s53
 • Rune Nedrud: Unøyaktigheter og kvinnediskriminering?, 2015/1 s54
 • Are S Gustavsen: Begrepsbruk og slektslitteraturens omtale av kvinner, 2015/1 s58
 • Are S Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet, 2015/1 s59
 • FORENINGSSTOFF:
 • Protokoll fra Norsk Slektshistorisk Forenings årsmøte 190515, 2015/1 s62
 • Økt samarbeid mellom DIS-Norge, Slekt og Data og Norsk Slektshistorisk
 • Forening, 2015/1 s63
 • Ny nettside for foreningen, 2015/1 s63
 • Kristian Hunskaar, Riksarkivet: Folketellinga 1891 ferdig skanna, 2015/1 s64

Tilleggsinformasjon

Vekt 160 g
Dimensjoner 27 cm
Genealogen-2015

2015/1 papir, 2015/1 pdf, 2015/2 papir, 2015/2 pdf