NST bind 10

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 10 (1945-1946)

Hefte 1

 • Steen, Sverre, (1898-1983). «De første slektledd i en norsk by.»: s1-20.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «To gamle brev.»: s21-28.
 • Bugge, Kjeld. «Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing.»: s29-37.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9].»: s38-50.
 • Skrede, Sverre Mo. «Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse.»:s 51-54.
 • Eliassen, Finn. «Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen.»: s55-60.
 • von Hirsch, Per. «Slektene Buch og von Hirsch.»: s61-62.
 • von Hirsch, Per. «Vore fælles ahner.»: s62-63.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Banch (Bang) fra Risør.»: s63-65.

Hefte 2

 • Jansen, Einar. «Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser.»: s85-114.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus.»: s115-135.
 • Irgens, Aage. «Henning Arnisæus.»: s136-144.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om de første ledd av slekten Grüner.»: s145-148.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.»: s148-152.
 • Sollied, Ragna. «Ad familien Nitter.»: s152-154.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Familien Brøndlund.»: s154-155.
 • Munthe, Wilhelm. «Theodor Bull [75 år].»: s156-157.

Hefte 3

 • Kolsrud, Oluf, (1885-1945). «Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt.»: s167-196.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Cand. juris Henning Sollied [1907-1945].»: s197-198.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Til prestesoga for Jemtland og Herdalen.»: s199-211.
 • Vogt, Adler. «Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902.»: s212-223.
 • Skrede, Sverre Mo. «Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal.»: s224-229.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt.»: s230-247.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «En norsk gren av «de Vinranke-Munk’er».»: s248-254.
 • Brandt, Erik. «Nils Nilsen Brant.»: s255-256.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En kognatisk gren av slekten Monrad?»: s256-258.
 • Steenstrup, Carl J. G. «Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak.»: s258-260.

Hefte 4

 • Fabritius, Albert, (1905-1976). «Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu.»: s279-294.
 • Munthe, Wilhelm. «Fedrene på Eidsvoll.»: s295-300.
 • Schmidt, Olaus. «Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid.»: s301-312.
 • Rogne, M. «Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst.»: s313-319.
 • Lundh, Carl. «Notater om familien Storm.»: s320-322.
 • Holck, Harald. «Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34.»: s323-325.
 • Holck, Harald. «Ad Artiklen om «Slekten Carlheim» i N. S. T. 1944 p. 227 ff.»: s325-326.
 • Bloch, Kr. «Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal.»: s326-328.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hr. Hans Reinholtssøn Ogman.»: s328-331.
 • Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). «Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø.»: s331-336.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt.»: s336-338.
 • Nitter, Hermod. «Ad slekten Nitter.»: s338-339.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946.»: s344-357.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstx

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt