NST bind 10

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 10 (1945-1946)

Hefte 1

 • Steen, Sverre, (1898-1983). «De første slektledd i en norsk by.»: s1-20.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). «To gamle brev.»: s21-28.
 • Bugge, Kjeld. «Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing.»: s29-37.
 • Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9].»: s38-50.
 • Skrede, Sverre Mo. «Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse.»:s 51-54.
 • Eliassen, Finn. «Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen.»: s55-60.
 • von Hirsch, Per. «Slektene Buch og von Hirsch.»: s61-62.
 • von Hirsch, Per. «Vore fælles ahner.»: s62-63.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Banch (Bang) fra Risør.»: s63-65.

Hefte 2

 • Jansen, Einar. «Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser.»: s85-114.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus.»: s115-135.
 • Irgens, Aage. «Henning Arnisæus.»: s136-144.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om de første ledd av slekten Grüner.»: s145-148.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.»: s148-152.
 • Sollied, Ragna. «Ad familien Nitter.»: s152-154.
 • Klitgaard, C., (1868-1957). «Familien Brøndlund.»: s154-155.
 • Munthe, Wilhelm. «Theodor Bull [75 år].»: s156-157.

Hefte 3

 • Kolsrud, Oluf, (1885-1945). «Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt.»: s167-196.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Cand. juris Henning Sollied [1907-1945].»: s197-198.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Til prestesoga for Jemtland og Herdalen.»: s199-211.
 • Vogt, Adler. «Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902.»: s212-223.
 • Skrede, Sverre Mo. «Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal.»: s224-229.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt.»: s230-247.
 • Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «En norsk gren av «de Vinranke-Munk’er».»: s248-254.
 • Brandt, Erik. «Nils Nilsen Brant.»: s255-256.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En kognatisk gren av slekten Monrad?»: s256-258.
 • Steenstrup, Carl J. G. «Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak.»: s258-260.

Hefte 4

 • Fabritius, Albert, (1905-1976). «Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu.»: s279-294.
 • Munthe, Wilhelm. «Fedrene på Eidsvoll.»: s295-300.
 • Schmidt, Olaus. «Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid.»: s301-312.
 • Rogne, M. «Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst.»: s313-319.
 • Lundh, Carl. «Notater om familien Storm.»: s320-322.
 • Holck, Harald. «Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34.»: s323-325.
 • Holck, Harald. «Ad Artiklen om «Slekten Carlheim» i N. S. T. 1944 p. 227 ff.»: s325-326.
 • Bloch, Kr. «Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal.»: s326-328.
 • Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hr. Hans Reinholtssøn Ogman.»: s328-331.
 • Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). «Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø.»: s331-336.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt.»: s336-338.
 • Nitter, Hermod. «Ad slekten Nitter.»: s338-339.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946.»: s344-357.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstx

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 10

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 10 (1945-1946)

Hefte 1

· Steen, Sverre, (1898-1983). «De første slektledd i en norsk by.» NST 10 (1945): 1-20.

· Bull, Theodor, (1870-1958). «To gamle brev.» NST 10 (1945): 21-28.

· Bugge, Kjeld. «Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing.» NST 10 (1945): 29-37.

· Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9].» NST10 (1945): 38-50.

· Skrede, Sverre Mo. «Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse.» NST 10 (1945): 51-54.

· Eliassen, Finn. «Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen.» NST 10 (1945): 55-60.

· von Hirsch, Per. «Slektene Buch og von Hirsch.» NST 10 (1945): 61-62.

· von Hirsch, Per. «Vore fælles ahner.» NST 10 (1945): 62-63.

· Bugge, Kjeld. «Slekten Banch (Bang) fra Risør.» NST 10 (1945): 63-65.

Hefte 2

· Jansen, Einar. «Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser.» NST 10 (1945): 85-114.

· Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus.» NST 10 (1945): 115-135.

· Irgens, Aage. «Henning Arnisæus.» NST 10 (1945): 136-144.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Litt om de første ledd av slekten Grüner.» NST 10 (1945): 145-148.

· Krag, Hans, (1904-1984). «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.» NST 10 (1945): 148-152.

· Sollied, Ragna. «Ad familien Nitter.» NST 10 (1945): 152-154.

· Klitgaard, C., (1868-1957). «Familien Brøndlund.» NST 10 (1945): 154-155.

· Munthe, Wilhelm. «Theodor Bull [75 år].» NST 10 (1945): 156-157.

Hefte 3

· Kolsrud, Oluf, (1885-1945). «Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt.» NST 10 (1946): 167-196.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Cand. juris Henning Sollied [1907-1945].» NST 10 (1946): 197-198.

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Til prestesoga for Jemtland og Herdalen.» NST 10 (1946): 199-211.

· Vogt, Adler. «Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902.» NST10 (1946): 212-223.

· Skrede, Sverre Mo. «Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal.» NST 10 (1946): 224-229.

· Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt.» NST 10 (1946): 230-247.

· Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). «En norsk gren av «de Vinranke-Munk’er».» NST 10 (1946): 248-254.

· Brandt, Erik. «Nils Nilsen Brant.» NST 10 (1946): 255-256.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En kognatisk gren av slekten Monrad?» NST 10 (1946): 256-258.

· Steenstrup, Carl J. G. «Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak.» NST 10 (1946): 258-260.

Hefte 4

· Fabritius, Albert, (1905-1976). «Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu.» NST 10 (1946): 279-294.

· Munthe, Wilhelm. «Fedrene på Eidsvoll.» NST 10 (1946): 295-300.

· Schmidt, Olaus. «Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid.» NST 10 (1946): 301-312.

· Rogne, M. «Oberstløitnant Ole Holck’s herkomst.» NST 10 (1946): 313-319.

· Lundh, Carl. «Notater om familien Storm.» NST 10 (1946): 320-322.

· Holck, Harald. «Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34.» NST 10 (1946): 323-325.

· Holck, Harald. «Ad Artiklen om «Slekten Carlheim» i N. S. T. 1944 p. 227 ff.» NST 10 (1946): 325-326.

· Bloch, Kr. «Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal.» NST 10 (1946): 326-328.

· Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). «Hr. Hans Reinholtssøn Ogman.» NST 10 (1946): 328-331.

· Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). «Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø.» NST 10 (1946): 331-336.

· Nordström, J[ohn] A[nders]. «Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt.» NST 10 (1946): 336-338.

· Nitter, Hermod. «Ad slekten Nitter.» NST 10 (1946): 338-339.

· Krag, Hans, (1904-1984). «Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946.» NST 10 (1946): 344-357.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstx

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt