NST bind 26

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 26 (1977-1978)

Hefte 1
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En oplandsdikter, hans slekt og gård.» NST 26 (1977): 1-6.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slektsnavn.» NST 26 (1977): 8.
• Borchsenius, Christian. ««Cappelens enke».» NST 26 (1977): 8-18.
• Rogne, Margit. «Stattholdergården, dens eiere og leiere på slutten av 1600-tallet.» NST 26 (1977): 19-27.
• Heyerdahl, Didrik Rye. «Statsråds Christian Adolph Diriks og hans slekt.» NST 26 (1977): 28-36.
• Krokmyrdal, Trygve. «Hr. Malte Christensen, residerende kapellan til Astadfjord sogn i Senjen fra 1655 til 1676 og hans etterslekt.» NST 26 (1977): 37-43.
• Tschudi, Felix H. «Slekten Elligers.» NST 26 (1977): 53-72.

Hefte 2
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «I slekt med canselliraaden.» NST 26 (1977): 75-80.
• Juhasz, Lajos, (1912–). «Kirkebøkene i Norge.» NST 26 (1977): 81-99.
• Seland, Per, (1924-1991). «Navneskikker i eldre og nyere tid.» NST 26 (1977): 101-111.
• Tschudi, Felix H. «Slekten Elligers.» NST 26 (1977): 113-122.
• Bugge, Kjeld. «Slekten Bugge fra Randers.» NST 26 (1977): 123-132.
• Houmøller, Sven. «Albert Fabritius 17. maj 1905–14. marts 1976.» NST 26 (1977): 133-134.
• Lier, Torkil. «Erboe.» NST 26 (1977): 135-146.
• Juel, Niels. «En besynnerlig förrättning eller Mycket väsen för ingenting.» NST 26 (1977): 147-150.
• Borchsenius, Christian. «Ny navnelov.» NST 26 (1977): 151-156.
• Bugge, Kjeld. «Om Gyldenløves mor.» NST 26 (1977): 157-158.
• Rummelhoff, Olaf Ludvig. «Om Gyldenløves mor.» NST 26 (1977): 158-159.
• Høibo, Gudrun. «Om Gyldenløves mor.» NST 26 (1977): 159.

Hefte 3
• Winsnes, Bjarne. «Sigrid Undset og «Madame Dorthea».» NST 26 (1978): 169-183.
• Hjorth, Niels Christian. «En innflytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst.» NST 26 (1978): 185-198.
• Bjercke, Alf R. «Olaf Ditlev-Simonsens slekt.» NST 26 (1978): 199-206.
• Duin, Johs. J. «Astronomer som sjelesørgere: 1768–69.» NST 26 (1978): 207-217.
• B., G. «Ad spørsmål 537: Norsk Slektshistorisk tidsskrift B. XXI.» NST 26 (1978): 219-222.
• Blædel, Finn H. «Vedr. Slægten Schiøtte.» NST 26 (1978): 223-224.

Hefte 4
• Steen-Johnsen, Ivar. «Folkeregisteropplysninger i dag og i morgen.» NST 26 (1978): 233-236.
• Dahl, A. D. «Gyldenløves etterslekt. 2. artikkel.» NST 26 (1978): 237-246.
• Duin, Johs. J. «Ukjente brev av Johannes Martini Rhugius.» NST 26 (1978): 247-262.
• Garstein, Oskar. «Joannes Martini Rhugius. En slektshistorisk gåte fra 1600-tallet.» NST 26 (1978): 263-272.
• Nilsen, Atle Steinar. «Christian Hansen Barfod. Sokneprest Hans Clausen Barfods ukjente sønn.» NST 26 (1978): 273-285.
• Wasberg, Gunnar Christie. «Larvik-slekten Bugge og dens opprinnelse.» NST 26 (1978): 301-317.
• Mathiesen, Jørgen. «Er slekten Bentzen i Norge og Danmark en gren av den danske Bugge-slekt fra Randers?» NST 26 (1978): 319-328.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt