NST bind 26

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 26 (1977-1978)

Hefte 1

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En oplandsdikter, hans slekt og gård.»: s1-6.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Slektsnavn.»: s8.
 • Borchsenius, Christian. ««Cappelens enke».»: s8-18.
 • Rogne, Margit. «Stattholdergården, dens eiere og leiere på slutten av 1600-tallet.»: s19-27.
 • Heyerdahl, Didrik Rye. «Statsråds Christian Adolph Diriks og hans slekt.»: s28-36.
 • Krokmyrdal, Trygve. «Hr. Malte Christensen, residerende kapellan til Astadfjord sogn i Senjen fra 1655 til 1676 og hans etterslekt.»: s37-43.
 • Tschudi, Felix H. «Slekten Elligers.»: s53-72.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «I slekt med canselliraaden.»: s75-80.
 • Juhasz, Lajos, (1912–). «Kirkebøkene i Norge.»: s81-99.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Navneskikker i eldre og nyere tid.»: s101-111.
 • Tschudi, Felix H. «Slekten Elligers.»: s113-122.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Bugge fra Randers.»: s123-132.
 • Houmøller, Sven. «Albert Fabritius 17. maj 1905–14. marts 1976.»: s133-134.
 • Lier, Torkil. «Erboe.»: s135-146.
 • Juel, Niels. «En besynnerlig förrättning eller Mycket väsen för ingenting.»: s147-150.
 • Borchsenius, Christian. «Ny navnelov.»: s151-156.
 • Bugge, Kjeld. «Om Gyldenløves mor.»: s157-158.
 • Rummelhoff, Olaf Ludvig. «Om Gyldenløves mor.»: s158-159.
 • Høibo, Gudrun. «Om Gyldenløves mor.»: s159.

Hefte 3

 • Winsnes, Bjarne. «Sigrid Undset og «Madame Dorthea».»: s169-183.
 • Hjorth, Niels Christian. «En innflytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst.»: s185-198.
 • Bjercke, Alf R. «Olaf Ditlev-Simonsens slekt.»: s199-206.
 • Duin, Johs. J. «Astronomer som sjelesørgere: 1768–69.»s: s207-217.
 • B., G. «Ad spørsmål 537: Norsk Slektshistorisk tidsskrift B. XXI.»: s219-222.
 • Blædel, Finn H. «Vedr. Slægten Schiøtte.»: s223-224.

Hefte 4

 • Steen-Johnsen, Ivar. «Folkeregisteropplysninger i dag og i morgen.»: s233-236.
 • Dahl, A. D. «Gyldenløves etterslekt. 2. artikkel.»: s237-246.
 • Duin, Johs. J. «Ukjente brev av Johannes Martini Rhugius.»: s247-262.
 • Garstein, Oskar. «Joannes Martini Rhugius. En slektshistorisk gåte fra 1600-tallet.»: s263-272.
 • Nilsen, Atle Steinar. «Christian Hansen Barfod. Sokneprest Hans Clausen Barfods ukjente sønn.»: s273-285.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Larvik-slekten Bugge og dens opprinnelse.»: s301-317.
 • Mathiesen, Jørgen. «Er slekten Bentzen i Norge og Danmark en gren av den danske Bugge-slekt fra Randers?»: s319-328.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt