Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (pdf)

kr 300,00

Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). NSTs «forløper»
utgitt av E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn

Utgitt 1910-1926 i tre bind, se i beskrivelsen for innhold.

Beskrivelse

Innhold i bind I (1910)

 •  Finne-Grønn, S. H: 1. «Arild Olufssøn Gyldensø». En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne, 1-16.
 • Lassen, Wilhelm: Uddrag af Eidsvolds prestegjelds kirkebøger 1698-1856, 17- 32.
 • Finne-Grønn, S. H: Oslobispen mag. Jens Nielsens slegt. En del nye oplysninger. Ved S. H. Finne-Grønn 33-45.
 • Thomle, E. A: Lidt om professor P. A. Munchs fædrene slegt, 46-67.
 • Finne-Grønn, S. H: Ætten Paus’ stamfædre ved aar 1600. Presbyterologiske notitser vedkommende Borgesyssel og Telemarken, 68- 80.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 1), 81-105.
 • Finne-Grønn, S. H: Optegnelser af biskop Jens Nielsens tjener, senere sogneprest til Aas hr. Bernt Jacobsen, 106-120.
 • Finne-Grønn, S. H: General F. W. B. Stabell’s autobiografi, 121-144.
 • Finne-Grønn, S. H: «Jomfru Adelus» og hendes ægtefæller. Slegten Thue af Christianssand, 145-160.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 1), 161-181.
 • Thommessen, Rolf: Frits Thaulow, 182-187.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de første generationer, 188-206.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 2), 207-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Trøgstadpresten hr. Niels Muus’ optegnelser. En slegtebog fra 1600-tallet. [Herunder prestefamilien Romedal s. 250- 256.], 221-256.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 2) 257-271.
 • Finne-Grønn, S. H: Kjøbmand Peter Bull’s optegnelser. Et handelshus i Fredriksstad 1770-1800, 272-313.
 • Thomle, E. A: Lidt om familien Glad i Norge. Af E. A. Thomle 314-328
 • Klitgaard, C: Sorenskriver Krog i Orkedalen. Breve til hans slægt i Danmark, 329-346.
 • Finne-Grønn, S. H: Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman. Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger, 347-383.
 • Nielsen, Yngvar: Vetrlide–Winther, 384-385.

Innhold i bind II (1920)

 • Thomle, E. A: Om slægtskabet mellem nogle norske familier at navnet Juell [Juel.], 1-15
 • Finne-Grønn, S. H: Nedstammner den nulevende Christianiaslegt Bergh fra Oslobispen Frantz Berg? Om paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog», 16-34.
 • Kolsrud, Oluf: Prestebillederne i Hovs kirke paa Totn og i Vangs kirke paa Hedmarken. To malede series pastorum fra 2den halvdel af det 17de aarhundrede, 35-68.
 • Finne-Grønn, S. H: Arild Olufssøn. (Et supplement). Ved S. H. Finne-Grønn, 68.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 1), 69-104.
 • Thomle, E. A: Hr. Fredrik Nannestad og hans 2de hustruer, 105-112.
 • Finne-Grønn, S. H: Presteslegten Post i Telemarken. Ved S. H. Finne-Grønn, 112-122.
 • Munthe, C. M: Viljam Olsvig: «Ludvig Holbergs unge dage» eller Literaturhistorisk vinke- skriveri, 123-160.
 • Thomle, E. A: Uddrag af Gloppens kirkebøger, 161-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Slegten Arbo’s stamfar, 220.
 • Thomle, E. A: Optegnelser om familien Rosing, 221-237.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Blichfeldt og Bentzon. Slegtebogsoptegnelser, 237-245.
 • Holter, Wilhelm: Familien Holter i Drammen. Breve til Iver Holter fra hans mor 1798 og 1799, 246-260.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania:
  1. Lagmand Dyre Sevaldsens slegt og ætten Gyldenaar, 260-266.
  2. Slotspresten hr. Peder Morsings familie, 266-267.
  3. Om slegten Mule, 207-273.
  4. Familien Funtin, 273-274.
  5. Slegten Dop, 274-270.
  6. «Kari Bondekone». Familien Egers og bankierfamilien Heftyes fælles stammor, 279-287.
  7. Byskriver Mogens Lauritzsens to hustruer, 287-288.
  8. Niels Jørgensen, borger i Oslo, 288.
  9. Slotspresten hr. Søfren Rasmussen [Frendesonius], 289-291.
  10. Erik Jacobsen, raadmand i Oslo, 291-292.
  11. Simon Nielsen, slotsskriver paa Akershus 1572, 292.
  12. Antonius Trulsen, raadmand i Oslo, 293.
  13. Jacob Jensen, borgermester, 293-294.
  14. Rasmus Hansen, raadmand, 294.
  15. Slegten Valeur, 295.
  16. Raadmand Lauritz Hansen og Christianias ældste raadhus, 295-298.
  17. Slegten Trane [Thrane], 298-302.
  18. Raadmand Morten Lauritzsen [Ugle] og hans slegt, 302-305.
  19. Lagmand Peder Jørgensen, 305-307.
  20. Familien Bonsach, 307-308.
 • Thomle, E. A: Nogle oplysninger om amtmand Nils Sørenssøn Adelers børn, 309-322.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 2), 323-342.
 • Schnitler, Ellen f. Bull: Rikard Nordraak. Et brev fra hans sidste levedage, 343-344.
 • Thomle, E. A: Uddrag af mandtallet i Norge 1701, 345-372.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 3), 373-390.
 • Thomle, E. A: Familien Tyrholm i Drammen. Optegnelser i en gammel bibel, 391-395.
 • Finne-Grønn, S. H: Presbyterologiske optegnelser vedkommende prestegjeldene Aamot og Vardal, 396-410.
 • Sollied, Thora f. Kahrs: Guldsmed i Bergen Jens Kahrs’ skifte og hans børn. 410-429.

Innhold i bind III (1926)

 • Finne-Grønn, S. H: Familien van Kervel samt genealogiske oplysninger om de ældste led av slegten Isaachsen, 1-15.
 • Thomle, E. A: Af raadmand Jan Wessels bibel, 16-23.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 2), 23-53.
  21. Præsident Johan Drøge, 23-24.
  22. Præsident Peter Falch og byens fontæne, 24-28
  23. Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne, 28-37
  24. Hr. Niels Olufsen til Oslo domkirke, 38-40
  25. Historien om en tomt – Familien Ruus, 40-44.
  26. Hellesen – Bertelsen, 44-53.
 • Thomle, E. A: Lidt om P. Chr. Asbjørnsens fædrene og mødrene slegt, 54-75.
 • Finne-Grønn, S. H: Mandtal for Christianias forstæder 1683, 75-88.
 • Thomle, E. A: Litt om assessor Anders Simonsen, hans hustru, deres børn og deres slegt, 89-116.
 • Munthe, C. M: Kilderegister til norsk slegtshistorie, 117-187.
 • Finne-Grønn, S. H: Om slegterne Thorne og Tyrholm. Borgerrepræsentant paa Bragernes, skibsreder Lars Israels’ optegnelser, 188-205.
 • Skjelderup, Arthur: Familien Clauson, 205-207.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 3):
  27. Stiftsprovst Thomas Laugesens slegt, 207-210.
  28. Lidt om raadmand Tullins slegt, 210-212.
  29. Om slegten Muus, 213-218.
  30. Om slegten Ankers herkomst, 218-221.
  31. Familien Holter, 221-226.
  32. Et brev fra P. A. Munch, 226-228.
  33. Lidt om slegten Leegaard, 228-229.
  34. Bokbinder Philip Philipsens endeligt, 229-231.
 • Red. Tidsskriftet for Sogn, 231-232.
 • Fleischer, Hans: Jon Hafthoressøns barn, 233-243.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 4):
  35. Gyldenaar og Eschildsønnerne, 243-247.
  36. Raadmand Mads Trulsen og prokurator Hans Povlsen, 247-250.
  37. Lidt om slegten Kold (Cold), 250-256.
  38. Den yngre Christianiaslegt Gjerdrum, 256-258.
  39. Tillæg til foregaaende nummere [nr. 5, 23, 29, 30, 33], 258-259.
  40. Præsident Lauritz Jacobsen. – Lagmand Lauritz Jacobsen, 259-261.
 • Munthe, C. M: Vore fælles ahner. En plan for en artikelserie og en prøve paa planens gjennemførelse, 261-412.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Chrisliania (Del 5):
  41. Slegten Kold (Cold), et tillæg. Slegten Hummer [nr. 37], 413-420.
  42. Stiftamtsskriver Claus Hansen, 420-423.
  43. Raadmand Peder Johansen Heide, 423-426.
 • Finne-Grønn, S. H: Hvorfra stammer slegten Hagerup? Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem, 426-438.
 • Munthe, C. M: Vore fælles ahner. Supplements og rettelser, 438-446.
 • Finne-Grønn, S. H: Maleren Jacob Coningh, 446-448.
 • Red. Genealogisk litteratur i 1925, 448-449.

Tilleggsinformasjon

Npt

bind 1 (PDF), bind 2 (PDF), bind 3(PDF)

Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (pdf)

kr 300,00

Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie (Norsk Personalhistorisk Tidsskrift). NSTs «forløper»
utgitt av E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn

Utgitt 1910-1926 i tre bind, se i beskrivelsen for innhold.

Beskrivelse

Innhold i bind I (1910)

 •  Finne-Grønn, S. H: 1. «Arild Olufssøn Gyldensø». En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne, 1-16.
 • Lassen, Wilhelm: Uddrag af Eidsvolds prestegjelds kirkebøger 1698-1856, 17- 32.
 • Finne-Grønn, S. H: Oslobispen mag. Jens Nielsens slegt. En del nye oplysninger. Ved S. H. Finne-Grønn 33-45.
 • Thomle, E. A: Lidt om professor P. A. Munchs fædrene slegt, 46-67.
 • Finne-Grønn, S. H: Ætten Paus’ stamfædre ved aar 1600. Presbyterologiske notitser vedkommende Borgesyssel og Telemarken, 68- 80.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 1), 81-105.
 • Finne-Grønn, S. H: Optegnelser af biskop Jens Nielsens tjener, senere sogneprest til Aas hr. Bernt Jacobsen, 106-120.
 • Finne-Grønn, S. H: General F. W. B. Stabell’s autobiografi, 121-144.
 • Finne-Grønn, S. H: «Jomfru Adelus» og hendes ægtefæller. Slegten Thue af Christianssand, 145-160.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 1), 161-181.
 • Thommessen, Rolf: Frits Thaulow, 182-187.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de første generationer, 188-206.
 • Thomle, E. A: Familien Essendrop i Norge (Del 2), 207-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Trøgstadpresten hr. Niels Muus’ optegnelser. En slegtebog fra 1600-tallet. [Herunder prestefamilien Romedal s. 250- 256.], 221-256.
 • Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker (Del 2) 257-271.
 • Finne-Grønn, S. H: Kjøbmand Peter Bull’s optegnelser. Et handelshus i Fredriksstad 1770-1800, 272-313.
 • Thomle, E. A: Lidt om familien Glad i Norge. Af E. A. Thomle 314-328
 • Klitgaard, C: Sorenskriver Krog i Orkedalen. Breve til hans slægt i Danmark, 329-346.
 • Finne-Grønn, S. H: Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slegten Klouman. Oplysninger om gamle Skiensfamilier med jordegods i Hardanger, 347-383.
 • Nielsen, Yngvar: Vetrlide–Winther, 384-385.

Innhold i bind II (1920)

 • Thomle, E. A: Om slægtskabet mellem nogle norske familier at navnet Juell [Juel.], 1-15
 • Finne-Grønn, S. H: Nedstammner den nulevende Christianiaslegt Bergh fra Oslobispen Frantz Berg? Om paalideligheden af «Lagmand Berghs Vaabenbog», 16-34.
 • Kolsrud, Oluf: Prestebillederne i Hovs kirke paa Totn og i Vangs kirke paa Hedmarken. To malede series pastorum fra 2den halvdel af det 17de aarhundrede, 35-68.
 • Finne-Grønn, S. H: Arild Olufssøn. (Et supplement). Ved S. H. Finne-Grønn, 68.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 1), 69-104.
 • Thomle, E. A: Hr. Fredrik Nannestad og hans 2de hustruer, 105-112.
 • Finne-Grønn, S. H: Presteslegten Post i Telemarken. Ved S. H. Finne-Grønn, 112-122.
 • Munthe, C. M: Viljam Olsvig: «Ludvig Holbergs unge dage» eller Literaturhistorisk vinke- skriveri, 123-160.
 • Thomle, E. A: Uddrag af Gloppens kirkebøger, 161-220.
 • Finne-Grønn, S. H: Slegten Arbo’s stamfar, 220.
 • Thomle, E. A: Optegnelser om familien Rosing, 221-237.
 • Finne-Grønn, S. H: Familierne Blichfeldt og Bentzon. Slegtebogsoptegnelser, 237-245.
 • Holter, Wilhelm: Familien Holter i Drammen. Breve til Iver Holter fra hans mor 1798 og 1799, 246-260.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania:
  1. Lagmand Dyre Sevaldsens slegt og ætten Gyldenaar, 260-266.
  2. Slotspresten hr. Peder Morsings familie, 266-267.
  3. Om slegten Mule, 207-273.
  4. Familien Funtin, 273-274.
  5. Slegten Dop, 274-270.
  6. «Kari Bondekone». Familien Egers og bankierfamilien Heftyes fælles stammor, 279-287.
  7. Byskriver Mogens Lauritzsens to hustruer, 287-288.
  8. Niels Jørgensen, borger i Oslo, 288.
  9. Slotspresten hr. Søfren Rasmussen [Frendesonius], 289-291.
  10. Erik Jacobsen, raadmand i Oslo, 291-292.
  11. Simon Nielsen, slotsskriver paa Akershus 1572, 292.
  12. Antonius Trulsen, raadmand i Oslo, 293.
  13. Jacob Jensen, borgermester, 293-294.
  14. Rasmus Hansen, raadmand, 294.
  15. Slegten Valeur, 295.
  16. Raadmand Lauritz Hansen og Christianias ældste raadhus, 295-298.
  17. Slegten Trane [Thrane], 298-302.
  18. Raadmand Morten Lauritzsen [Ugle] og hans slegt, 302-305.
  19. Lagmand Peder Jørgensen, 305-307.
  20. Familien Bonsach, 307-308.
 • Thomle, E. A: Nogle oplysninger om amtmand Nils Sørenssøn Adelers børn, 309-322.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 2), 323-342.
 • Schnitler, Ellen f. Bull: Rikard Nordraak. Et brev fra hans sidste levedage, 343-344.
 • Thomle, E. A: Uddrag af mandtallet i Norge 1701, 345-372.
 • Finne-Grønn, S. H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 (Del 3), 373-390.
 • Thomle, E. A: Familien Tyrholm i Drammen. Optegnelser i en gammel bibel, 391-395.
 • Finne-Grønn, S. H: Presbyterologiske optegnelser vedkommende prestegjeldene Aamot og Vardal, 396-410.
 • Sollied, Thora f. Kahrs: Guldsmed i Bergen Jens Kahrs’ skifte og hans børn. 410-429.

Innhold i bind III (1926)

 • Finne-Grønn, S. H: Familien van Kervel samt genealogiske oplysninger om de ældste led av slegten Isaachsen, 1-15.
 • Thomle, E. A: Af raadmand Jan Wessels bibel, 16-23.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 2), 23-53.
  21. Præsident Johan Drøge, 23-24.
  22. Præsident Peter Falch og byens fontæne, 24-28
  23. Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne, 28-37
  24. Hr. Niels Olufsen til Oslo domkirke, 38-40
  25. Historien om en tomt – Familien Ruus, 40-44.
  26. Hellesen – Bertelsen, 44-53.
 • Thomle, E. A: Lidt om P. Chr. Asbjørnsens fædrene og mødrene slegt, 54-75.
 • Finne-Grønn, S. H: Mandtal for Christianias forstæder 1683, 75-88.
 • Thomle, E. A: Litt om assessor Anders Simonsen, hans hustru, deres børn og deres slegt, 89-116.
 • Munthe, C. M: Kilderegister til norsk slegtshistorie, 117-187.
 • Finne-Grønn, S. H: Om slegterne Thorne og Tyrholm. Borgerrepræsentant paa Bragernes, skibsreder Lars Israels’ optegnelser, 188-205.
 • Skjelderup, Arthur: Familien Clauson, 205-207.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 3):
  27. Stiftsprovst Thomas Laugesens slegt, 207-210.
  28. Lidt om raadmand Tullins slegt, 210-212.
  29. Om slegten Muus, 213-218.
  30. Om slegten Ankers herkomst, 218-221.
  31. Familien Holter, 221-226.
  32. Et brev fra P. A. Munch, 226-228.
  33. Lidt om slegten Leegaard, 228-229.
  34. Bokbinder Philip Philipsens endeligt, 229-231.
 • Red. Tidsskriftet for Sogn, 231-232.
 • Fleischer, Hans: Jon Hafthoressøns barn, 233-243.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania (Del 4):
  35. Gyldenaar og Eschildsønnerne, 243-247.
  36. Raadmand Mads Trulsen og prokurator Hans Povlsen, 247-250.
  37. Lidt om slegten Kold (Cold), 250-256.
  38. Den yngre Christianiaslegt Gjerdrum, 256-258.
  39. Tillæg til foregaaende nummere [nr. 5, 23, 29, 30, 33], 258-259.
  40. Præsident Lauritz Jacobsen. – Lagmand Lauritz Jacobsen, 259-261.
 • Munthe, C. M: Vore fælles ahner. En plan for en artikelserie og en prøve paa planens gjennemførelse, 261-412.
 • Finne-Grønn, S. H: Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Chrisliania (Del 5):
  41. Slegten Kold (Cold), et tillæg. Slegten Hummer [nr. 37], 413-420.
  42. Stiftamtsskriver Claus Hansen, 420-423.
  43. Raadmand Peder Johansen Heide, 423-426.
 • Finne-Grønn, S. H: Hvorfra stammer slegten Hagerup? Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem, 426-438.
 • Munthe, C. M: Vore fælles ahner. Supplements og rettelser, 438-446.
 • Finne-Grønn, S. H: Maleren Jacob Coningh, 446-448.
 • Red. Genealogisk litteratur i 1925, 448-449.

Tilleggsinformasjon

Npt

bind 1 (PDF), bind 2 (PDF), bind 3(PDF)