NST bind 14

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1

 • Hougen, Engebret. «Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858.»: s1-20.
 • Achelis, Thomas Otto. «Norske officerer i Rendsborg.»: s21-27.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet.»: s27-33.
 • Spangen, Christian [Dag]. «En pilgrimsferd.»: s33-36.
 • Fleischer, Otto. «Johan Diderich Fleischer’s ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge.»: s37-47.
 • Irgens, Aage H. «Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering.»: s48-63.
 • Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.»: s63-76.
 • Olafsen, O[laf], (1843-1932). «Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang.»: s76-87.
 • Treschow, F. M. «Et navn.»: s88-89.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Forbindelsen Darre–Meldal.»: s89-91.
 • Petersen, Kaare. «Hillebrandt Mejer Albrecht.»: s91-93.
 • Grøgaard, J. B. «Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt.»: s93-94.
 • Ullmann, Axel V. «Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg.»: s94-95.

Hefte 2

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.»: s97-101.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.»: s101-105.
 • Hedem, A. E. «Biskop-ætten og Manvik-godset.»: s106-122.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm.»: s122-134.
 • Schmidt, Olaus. «Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl.»: s135-140.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal.»: s141-161.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt.»: s162-173.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Et gravsted og en slektskrets.»: s174-183.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt.»: s183-188.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «En geistlig bokeierrekke.»: s188-189.
 • Johnson, Gudrun. «Margrethe Michelsdatter.»: s189.
 • Moestue, Sven. «Anne Margrethe Hoffmann.»: s189.

Hefte 3

 • Munthe, Wilhelm. «Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953.»: s193-197.
 • Schwabe-Hansen, G. «Dallas – Glad – Lie – Bull.»: s198-214.
 • Hougen, Engebret. «Biskop Olav av Bergen.»: s215-237.
 • Johnson, Gudrun. «Slekten Warberg.»: s237-248.
 • Moestue, Sven. «Slekten Unger (Finne) på Eiker.»: s248-253.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo.»: s254-257.
 • Elgvin, Johannes. «Hvem var rådmann Johan Frimans far?»: s257-261.
 • Holck, Harald. «Myklebust i Nordfjord.»: s261-265.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble.»: s265-269.
 • Steenstrup, Carl J. G. «Opptegnelser om slekten Stub.»: s269-273.
 • Aalholm, O. A. «Øresund – Werenskiold.»: s273-277.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Schonck.»: s277-278.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Amtmand Hans Nobel den eldre.»: s278-280.
 • Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. : s286-288.

Hefte 4

 • Parelius, Nils. «Borgundslekten Parelius.»: s289-323.
 • Hougen, Engebret. «Slekten Gyldenløve til Austråt.»: s323-344.
 • «Olai Ovenstad [1870-1954].»: s344.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg.»: s345-354.
 • Fussing, H. «Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660.»: s355-362.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy.»: s362-369.
 • Erichsen, Chr. «Fra familien Burulls slektstavle.»: s369-371.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Et bidrag til Ole Rynnings biografi.»: s371-374.
 • Holck, Harald. «Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff.»: s374-376.
 • Bøthun, Per H., (1898–1962). «Dals-ætten i Sogn.»: s376-378.
 • Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.»: s378-385.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt

NST bind 14

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Produktnummer: I/A Kategorier: , Stikkord: ,

Beskrivelse

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1

 • Hougen, Engebret. «Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858.»: s1-20.
 • Achelis, Thomas Otto. «Norske officerer i Rendsborg.»: s21-27.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet.»: s27-33.
 • Spangen, Christian [Dag]. «En pilgrimsferd.»: s33-36.
 • Fleischer, Otto. «Johan Diderich Fleischer’s ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge.»: s37-47.
 • Irgens, Aage H. «Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering.»: s48-63.
 • Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.»: s63-76.
 • Olafsen, O[laf], (1843-1932). «Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang.»: s76-87.
 • Treschow, F. M. «Et navn.»: s88-89.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Forbindelsen Darre–Meldal.»: s89-91.
 • Petersen, Kaare. «Hillebrandt Mejer Albrecht.»: s91-93.
 • Grøgaard, J. B. «Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt.»: s93-94.
 • Ullmann, Axel V. «Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg.»: s94-95.

Hefte 2

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.»: s97-101.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.»: s101-105.
 • Hedem, A. E. «Biskop-ætten og Manvik-godset.»: s106-122.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm.»: s122-134.
 • Schmidt, Olaus. «Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl.»: s135-140.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal.»: s141-161.
 • Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt.»: s162-173.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Et gravsted og en slektskrets.»: s174-183.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt.»: s183-188.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «En geistlig bokeierrekke.»: s188-189.
 • Johnson, Gudrun. «Margrethe Michelsdatter.»: s189.
 • Moestue, Sven. «Anne Margrethe Hoffmann.»: s189.

Hefte 3

 • Munthe, Wilhelm. «Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953.»: s193-197.
 • Schwabe-Hansen, G. «Dallas – Glad – Lie – Bull.»: s198-214.
 • Hougen, Engebret. «Biskop Olav av Bergen.»: s215-237.
 • Johnson, Gudrun. «Slekten Warberg.»: s237-248.
 • Moestue, Sven. «Slekten Unger (Finne) på Eiker.»: s248-253.
 • Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo.»: s254-257.
 • Elgvin, Johannes. «Hvem var rådmann Johan Frimans far?»: s257-261.
 • Holck, Harald. «Myklebust i Nordfjord.»: s261-265.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble.»: s265-269.
 • Steenstrup, Carl J. G. «Opptegnelser om slekten Stub.»: s269-273.
 • Aalholm, O. A. «Øresund – Werenskiold.»: s273-277.
 • Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Schonck.»: s277-278.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Amtmand Hans Nobel den eldre.»: s278-280.
 • Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. : s286-288.

Hefte 4

 • Parelius, Nils. «Borgundslekten Parelius.»: s289-323.
 • Hougen, Engebret. «Slekten Gyldenløve til Austråt.»: s323-344.
 • «Olai Ovenstad [1870-1954].»: s344.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg.»: s345-354.
 • Fussing, H. «Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660.»: s355-362.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy.»: s362-369.
 • Erichsen, Chr. «Fra familien Burulls slektstavle.»: s369-371.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Et bidrag til Ole Rynnings biografi.»: s371-374.
 • Holck, Harald. «Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff.»: s374-376.
 • Bøthun, Per H., (1898–1962). «Dals-ætten i Sogn.»: s376-378.
 • Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.»: s378-385.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt