NST bind 14

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 14 (1953-1954)

Hefte 1

· Hougen, Engebret. «Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858.» NST 14 (1953): 1-20.

· Achelis, Thomas Otto. «Norske officerer i Rendsborg.» NST 14 (1953): 21-27.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet.» NST 14 (1953): 27-33.

· Spangen, Christian [Dag]. «En pilgrimsferd.» NST 14 (1953): 33-36.

· Fleischer, Otto. «Johan Diderich Fleischer’s ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge.» NST 14 (1953): 37-47.

· Irgens, Aage H. «Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering.» NST 14 (1953): 48-63.

· Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.» NST 14 (1953-1954): 63-76.

· Olafsen, O[laf], (1843-1932). «Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang.» NST 14 (1953): 76-87.

· Treschow, F. M. «Et navn.» NST 14 (1953): 88-89.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Forbindelsen Darre–Meldal.» NST 14 (1953): 89-91.

· Petersen, Kaare. «Hillebrandt Mejer Albrecht.» NST 14 (1953): 91-93.

· Grøgaard, J. B. «Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt.» NST 14 (1953): 93-94.

· Ullmann, Axel V. «Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg.» NST 14 (1953): 94-95.

Hefte 2

· Sollied, Henning, (1907-1945). «Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.» NST 14 (1953): 97-101.

· Sollied, Henning, (1907-1945). «Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer.» NST 14 (1953): 101-105.

· Hedem, A. E. «Biskop-ætten og Manvik-godset.» NST 14 (1953): 106-122.

· Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). «Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm.» NST 14 (1953): 122-134.

· Schmidt, Olaus. «Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl.» NST 14 (1953): 135-140.

· Garder, Johan, (1888-1971). «Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal.» NST 14 (1953): 141-161.

· Bugge, Kjeld. «Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt.» NST 14 (1953): 162-173.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Et gravsted og en slektskrets.» NST 14 (1953): 174-183.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt.» NST 14 (1953): 183-188.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «En geistlig bokeierrekke.» NST 14 (1953): 188-189.

· Johnson, Gudrun. «Margrethe Michelsdatter.» NST 14 (1953): 189.

· Moestue, Sven. «Anne Margrethe Hoffmann.» NST 14 (1953): 189.

Hefte 3

· Munthe, Wilhelm. «Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953.» NST 14 (1954): 193-197.

· Schwabe-Hansen, G. «Dallas – Glad – Lie – Bull.» NST 14 (1954): 198-214.

· Hougen, Engebret. «Biskop Olav av Bergen.» NST 14 (1954): 215-237.

· Johnson, Gudrun. «Slekten Warberg.» NST 14 (1954): 237-248.

· Moestue, Sven. «Slekten Unger (Finne) på Eiker.» NST 14 (1954): 248-253.

· Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). «Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck’er i Christiania og Oslo.» NST 14 (1954): 254-257.

· Elgvin, Johannes. «Hvem var rådmann Johan Frimans far?» NST 14 (1954): 257-261.

· Holck, Harald. «Myklebust i Nordfjord.» NST 14 (1954): 261-265.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble.» NST 14 (1954): 265-269.

· Steenstrup, Carl J. G. «Opptegnelser om slekten Stub.» NST 14 (1954): 269-273.

· Aalholm, O. A. «Øresund – Werenskiold.» NST 14 (1954): 273-277.

· Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. «Schonck.» NST 14 (1954): 277-278.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Amtmand Hans Nobel den eldre.» NST 14 (1954): 278-280.

· Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. NST 14 (1954): 286-288.

Hefte 4

· Parelius, Nils. «Borgundslekten Parelius.» NST 14 (1954): 289-323.

· Hougen, Engebret. «Slekten Gyldenløve til Austråt.» NST 14 (1954): 323-344.

· «Olai Ovenstad [1870-1954].» NST 14 (1954): 344.

· Grønli, Oddvar, (1906-1989). «Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg.» NST 14 (1954): 345-354.

· Fussing, H. «Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660.» NST 14 (1954): 355-362.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy.» NST 14 (1954): 362-369.

· Erichsen, Chr. «Fra familien Burulls slektstavle.» NST 14 (1954): 369-371.

· Krag, Hans, (1904-1984). «Et bidrag til Ole Rynnings biografi.» NST 14 (1954): 371-374.

· Holck, Harald. «Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff.» NST14 (1954): 374-376.

· Bøthun, Per H., (1898–1962). «Dals-ætten i Sogn.» NST 14 (1954): 376-378.

· Holck, Harald. «Kaptein Iacob Elias Holck.» NST 14 (1953-1954): 378-385.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxiv

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt