NST bind 20

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 20 (1965-1966)

Hefte 1

 • Bugge, Kjeld. «Skiftet etter herr Steen Meldahl til Snåsa.»: s1-20.
 • Jenssen, Sophus. «Skack – Lystrup.» : s32-34.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «De Lystrups herremenner.»: s35-43.
 • Rogne, Margit. «Opptegnelser om en Wiborg-slekt.»: s44-50.
 • Garder, Johan, (1888-1971). «Arne Alfsen Arneberg i Hof – Arne Alfsen Gile i Vang. Og noen av dem som hadde odel til kansleren Oluf Kalips’ gods.»: s51-62.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Om en konjektur vedrørende slekten Scheen.»: s62-65.
 • Juel, Niels. «Ett oblitt öde. Några anteckningar om justitsrådet Jacob Juel.»: s66-73.
 • Engelstad, Sigurd. «Noen slektshistoriske opptegnelser av lagmann Peder Rist.»: s73-76.
 • Engelstad, Sigurd. «Sogneprest Peder Bjørnson.»: s77-85.
 • Gulbrandsen, Terje. «Om opprinnelsen til slekten Schøyen fra Odalen.»: s85-87.
 • Haanshus, Ingeborg. «Ingeborg Iversdatter Bøe.»: s87.

Hefte 2

 • Garder, Johan, (1888-1971). «Gunbjørn Viggernes og sønnen Erik Mellem Berger.»: s97-112.
 • Sigmond, Solveig Ording. «Familien Cudrio. Et fransk innslag i norske slekter.»: s113-138.
 • Ellingsen, Charles. «Litt om Michael Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad.»: s139-150.
 • Juel, Niels. «Vestby-släkten Juel.»: s151-161.
 • Munthe-Kaas, H. «Slekten Sunne fra Kongsberg.»: s162-170.
 • Smith, Olliver. «Slekten Berg fra Dombås.»: s171-181.
 • Dedekam, J. O. «Sønderjyske innslag i befolkning og bybildet i Norges sydligste by.»: s181-184.

Hefte 3

 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Halvdan Koht og Wilhelm Munthe.»: s193-194.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «En shipping-slekt fra Sørlandet.»: s195-215.
 • Bugge, Kjeld. «Slekten Røg i Hemne.»: s221-231.
 • Øverås, Asbjørn. «Sokneprest Peder Bjørnson. («Bjørnsons foreldre».).»: s232-245.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Schjøtt i Bergen frem til overtollbetjent August Jacob Schjøtt (1800–1874) og hans barn.»: s246-265.
 • Wang, Finn A[sbjørn]. «Rosensverd-grener i Vang?»: s265-269.
 • Kruse-Bjørge, Magnar. «Foged over Sunnmøre, Andreas Hansen Møller og hustrus opptegnelser.»: s270-274.
 • Engelstad, Sigurd. «Magister Troels Christensen Krog, sogneprest til Ørskog.»: s275-285.

Hefte 4

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Sorenskriverparet på Nedre Toten.»: s289-301.
 • Kure, Søren. «Annalistiske opptegnelser angående slektene Rosing, Struch og Lyng.»: s302-306.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Hr. Peder Søfrensen Godtzen i Kvinesdal.»: s307-328.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Skiensslekten Adtzlev.»: s329-338.
 • Engelstad, Sigurd. «Studenter fra Bergens Katedralskole 1732–1748.»: s338-344.
 • Adeler, Stig. «Kan man rasjonalisere slektsforskningen?»: s344-349.
 • Juel, Niels. «Det Rosenkrantziska arvet. Ett mödosamt skifte.»: s350-365.
 • Engelstad, Sigurd. «Slekten Mathiesens eldste ledd.»: s365-366.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxx

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt