NST bind 29

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 29 (1983-1984)

Hefte 1

 • Duin, Johs. J. «Erik Valkendorfs bibel består.»: s3-12.
 • Ottesen, Odd, (1957–). «Slekten Ottesen i Rødby.»: s13-30.
 • Marvik, Steinar. «Om myter og menn. Var Nils Skjeldal og Nils Milja i Sunnhordland samme mann?»: s31-36.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Skuteviken i Bergen. Litt om miljø og slektsforhold i slakternes bydel.»: s37-57.
 • Halse, Helen. «Cathrine Magdalene Bugges morsslekt.»: s58-60.
 • Amundgård, Arne. «Folk på vandring.»: s61-63.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Dr. philos. Herman Løvenskiold [1897-1983].»: s67-68.
 • Thorvaldsen, Gunnar. «Emigrantforskning – historie på individnivå.»: s70-72.
 • Thorvaldsen, Gunnar. «Våre forfedre i datamaskinen.»: s73-75.
 • Bang, Arne S. «Komplettering og rettelser. Ad slekten Jackwitz.»: s92-93.

Hefte 2

 • Bjercke, Alf R. «Konger «utenfor nummer».»: s97-100.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Ad Herlog Hudfat: En kommentar.»: s101-106.
 • Finne, Henrik Carstensen. «Mot middelalder og Tavasteland.»: s107-120.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «Ulrik Frederik Gyldenløve og Grevskapet Laurvigen. Personkonstellasjoner i et hierarkisk miljø.»: s121-135.
 • Hjorth, N. «Om forbindelsen mellem en slekt Nilsen (Nilssen) i Fredrikshald og slekter i det gamle Christiania».: s136-172.
 • Mentzoni, Hermann. «Er Nordlands-slekten Mentzoni(us) en agnatisk gren av den yngre Darre-slekt?»: s173-176.
 • Bryn, Tom. «Noen tilleggsopplysninger om bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns mor, Anna Larsdatter.»: s177-181.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Genealogiske hjelpebøker.»: s183-188.
 • Hoem, Arne I. «Litt nytt om Berg sørgård og skysstasjonen Garberg.»: s188-189.
 • Mørck, George H. «Larvikslekten Bugge. Magnusgrenen.»: s190-192.
 • Bugge, Kjeld. «Svar til spørsmål nr. 568 [Rosing].»: s198-199.

Hefte 3

 • «† Anthon [Carl] Busch [1900-1984].»: s225.
 • Holm, Else Marie, (1908–). «Holberg-jubileum.»: s227-237.
 • Mardal, Magnus. «Den «ukjente» hr. Toralde Sigurdsson.»: s238-247.
 • von Knorring, Helge. «Bourboner-blod i slekter fra det høye nord.»: s248-257.
 • Wasberg, Gunnar Christie. «President Christie, grev Wedel og miljøet. Person- og slektskonstellasjoner i norsk politikk.»: s258-272.
 • Swensen, Widar. «Slekt. Et dataprogram for registrering av slektsopplysninger.»: s273-280.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl.»: s281-291.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Bibelen som slektshistorisk kildeskrift.»: s292-300.
 • Næshagen, Ferdinand Linthoe. «Slektshistorie og genetikk.»: s301-302.
 • Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 8.»: s303-312.
 • Bugge, Kjeld. «Magnus-slekten Bugge.»: s321-322.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «Ad artikkel i bind XXIX, hefte 1 av Arne Amundgård «Folk på vandring».»: s322-323.

Hefte 4

 • Wasberg, Gunnar Christie, Per Seland, (1924-1991) og Magnus Mardal. «Historikernes besøkelsestid.»: s329-331.
 • Fosmo, Otto Adolf. ««Joon i Authnen» og litt om en gammel Hauldeætt på Romerike og i Øvre Borgesyssel.»: s332-338.
 • Bryn, Tom. «Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryn. Artikkel III. Hans brødre Lars, Thore, Claus og Mogens og deres etterkommere.»: s339-364.
 • Hjorth, Niels Christian. «Engelsvikslekten i Onsø.»: s365-390.
 • Leistad, Lita Brodtkorb og Arne I. Hoem. «Ad artikkel i bind XXIX, hefte 3, Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl.»: s391-392.
 • Øi, Solveig. «Søstrene Maren Andersdatter og Lucie Andersdatter Parelius og deres foreldre.»: s393-396.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt