NST bind 29

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 29 (1983-1984)

Hefte 1

· Duin, Johs. J. «Erik Valkendorfs bibel består.» NST 29 (1983): 3-12.

· Ottesen, Odd, (1957–). «Slekten Ottesen i Rødby.» NST 29 (1983): 13-30.

· Marvik, Steinar. «Om myter og menn. Var Nils Skjeldal og Nils Milja i Sunnhordland samme mann?» NST 29 (1983): 31-36.

· Seland, Per, (1924-1991). «Skuteviken i Bergen. Litt om miljø og slektsforhold i slakternes bydel.» NST 29 (1983): 37-57.

· Halse, Helen. «Cathrine Magdalene Bugges morsslekt.» NST 29 (1983): 58-60.

· Amundgård, Arne. «Folk på vandring.» NST 29 (1983): 61-63.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Dr. philos. Herman Løvenskiold [1897-1983].» NST 29 (1983): 67-68.

· Thorvaldsen, Gunnar. «Emigrantforskning – historie på individnivå.» NST 29 (1983): 70-72.

· Thorvaldsen, Gunnar. «Våre forfedre i datamaskinen.» NST 29 (1983): 73-75.

· Bang, Arne S. «Komplettering og rettelser. Ad slekten Jackwitz.» NST 29 (1983): 92-93.

Hefte 2

· Bjercke, Alf R. «Konger «utenfor nummer».» NST 29 (1983): 97-100.

· Leistad, Geirr I[varson], (1942–). «Ad Herlog Hudfat: En kommentar.» NST 29 (1983): 101-106.

· Finne, Henrik Carstensen. «Mot middelalder og Tavasteland.» NST 29 (1983): 107-120.

· Wasberg, Gunnar Christie. «Ulrik Frederik Gyldenløve og Grevskapet Laurvigen. Personkonstellasjoner i et hierarkisk miljø.» NST29 (1983): 121-135.

· Hjorth, N. «Om forbindelsen mellem en slekt Nilsen (Nilssen) i Fredrikshald og slekter i det gamle Christiania». NST 29 (1983): 136-172.

· Mentzoni, Hermann. «Er Nordlands-slekten Mentzoni(us) en agnatisk gren av den yngre Darre-slekt?» NST 29 (1983): 173-176.

· Bryn, Tom. «Noen tilleggsopplysninger om bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns mor, Anna Larsdatter.» NST 29 (1983): 177-181.

· Seland, Per, (1924-1991). «Genealogiske hjelpebøker.» NST 29 (1983): 183-188.

· Hoem, Arne I. «Litt nytt om Berg sørgård og skysstasjonen Garberg.» NST 29 (1983): 188-189.

· Mørck, George H. «Larvikslekten Bugge. Magnusgrenen.» NST 29 (1983): 190-192.

· Bugge, Kjeld. «Svar til spørsmål nr. 568 [Rosing].» NST 29 (1983): 198-199.

Hefte 3

· «† Anthon [Carl] Busch [1900-1984].» NST 29 (1984): 225.

· Holm, Else Marie, (1908–). «Holberg-jubileum.» NST 29 (1984): 227-237.

· Mardal, Magnus. «Den «ukjente» hr. Toralde Sigurdsson.» NST 29 (1984): 238-247.

· von Knorring, Helge. «Bourboner-blod i slekter fra det høye nord.» NST 29 (1984): 248-257.

· Wasberg, Gunnar Christie. «President Christie, grev Wedel og miljøet. Person- og slektskonstellasjoner i norsk politikk.» NST 29 (1984): 258-272.

· Swensen, Widar. «Slekt. Et dataprogram for registrering av slektsopplysninger.» NST 29 (1984): 273-280.

· Leistad, Lita Brodtkorb. «Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl.» NST 29 (1984): 281-291.

· Seland, Per, (1924-1991). «Bibelen som slektshistorisk kildeskrift.» NST 29 (1984): 292-300.

· Næshagen, Ferdinand Linthoe. «Slektshistorie og genetikk.» NST 29 (1984): 301-302.

· Bugge, Kjeld. «Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 8.» NST 29 (1984): 303-312.

· Bugge, Kjeld. «Magnus-slekten Bugge.» NST 29 (1984): 321-322.

· Leistad, Lita Brodtkorb. «Ad artikkel i bind XXIX, hefte 1 av Arne Amundgård «Folk på vandring».» NST 29 (1984): 322-323.

Hefte 4

· Wasberg, Gunnar Christie, Per Seland, (1924-1991) og Magnus Mardal. «Historikernes besøkelsestid.» NST 29 (1984): 329-331.

· Fosmo, Otto Adolf. ««Joon i Authnen» og litt om en gammel Hauldeætt på Romerike og i Øvre Borgesyssel.» NST 29 (1984): 332-338.

· Bryn, Tom. «Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryn. Artikkel III. Hans brødre Lars, Thore, Claus og Mogens og deres etterkommere.» NST 29 (1984): 339-364.

· Hjorth, Niels Christian. «Engelsvikslekten i Onsø.» NST 29 (1984): 365-390.

· Leistad, Lita Brodtkorb og Arne I. Hoem. «Ad artikkel i bind XXIX, hefte 3, Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl.» NST 29 (1984): 391-392.

· Øi, Solveig. «Søstrene Maren Andersdatter og Lucie Andersdatter Parelius og deres foreldre.» NST 29 (1984): 393-396.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxix

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt