Genealogen 2001

kr100,00

Tilgjengelige hefter av Genealogen i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert nummer se i beskrivelsen, velg hvilket nummer du vil kjøpe i menyen under.

 

SKU: N/A Categories: , Tag:

Description

Genealogen (2001/1)

 • Becken, Svein. “Stranger-slekten i Christiania.” 2001/1 (2001): 55-57.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). “Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610.” 2001/1 (2001): 25.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “Bondesegl i Danske Kanselli.” 2001/1 (2001): 54.
 • ———. “En ættlegg fra Kvåle i Bygland 1642.” 2001/1 (2001): 50-53 og 55.
 • ———. “Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557–61.” 2001/1 (2001): 23-24.
 • ———. “Kommentarer til gamle slektskretser på Tofte, Holtenes og Skjøttelvik i Hurum.” 2001/1 (2001): 44.
 • ———. “Slektsforskere som innholdsleverandører til Internett.” 2001/1 (2001): 13-17.
 • Dahlstedt, Fyr Gullik. “1600-tallsslekten på Gjørv i Inderøy.” 2001/1 (2001): 26-43.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). “Et tillegg om Sando i Sande.” 2001/1: 45-48.
 • Hernes, Ivar. “De kom til Dakota Territory.” 2001/1: 70-74.
 • Holden, Finn. “Hans Aasen på Røros – forsøk på en oppklaring.” 2001/1: 58-63.
 • Kristiansen, Jan Ivar. “Bli med på Rommerich-jakt!” 2001/1: 67-68.
 • ———: “Dødsmeldingene – en kilde du ikke bør gå utenom.” 2001/1: 68-69.
 • ———. “Sjekk alltid originalkildene!” 2001/1: 64-65.
 • Løberg, Lars, (1960–). “Jakten på Carl Johan Ahlstedt.” 2001/1: 20-22.
 • Løberg, Lars, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–), Per Henrik Bache og Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–). “Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust].” 2001/1: 10-12 og 66.
 • Myrheim, Frode. “Norsk Etternamnleksikon.” Melding av Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn – utbreiing, tyding og opphav. Oslo: Det Norske Samlaget, 2000. 2001/1: 75-77.
 • Nielsen, Jens Petter, (1963–). “Klaus Sebjørnsson og Kari Olsdotter.” 2001/1: 44-45.
 • Nygaard, Ole. “Slektsmysterium i Vingelen løst.” 2001/1: 66.
 • ———. “Slektstavler til glede og besvær.” 2001/1: 18-19.
 • Vigerust, Tore H. (1955–). “Adelsnytt [Internett, Likpredikener].” 2001/1: 76.
 • ———. “Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968.” 2001/1: 65.
 • Viste, Torunn. “Svartedauens betydning for norsk befolkningsstruktur.” 2001/1: 9.

Genealogen (2001/2)

 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). “En forening ser dagens lys – litt om stiftelsen av NSF og personene som stod bak.” 2001/2: 7-9.
 • ———. “Ex fontibus: To tyver for retten i Sande 1666 – et innblikk i en omflakkende tilværelse gjennom et langt liv og sosial nød i ung alder.” 2001/2: 40-45.
 • Häggman, Bertil. “Stavanger og Deneys Reitz. En sydafrikansk statsman med rötter i Norge.” 2001/2: 10-11.
 • Keus, Jan M. “Periodika: De Nederlandsche Leeuw og Gens Nostra.” 2001/2: 56.
 • Løberg, Lars, (1960–). “Svenska släktsforskardagar i Borås.” 2001/2: 12.
 • ———. “Våre røtter.” Melding av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg: Våre røtter. Revidert utgave. Oslo: Cappelen, 2001. 2001/2: 52-53.
 • Nedrebø, Yngve. “Norges kirker.” Melding av Anne Marta Hoff, Hans-Emil Lidén og Ola Storsletten: Norges kirker. Hordaland I-II. Oslo: Gyldendal / NIKU, 2000. 2001/2: 53-54.
 • ———. “Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere.” 2001/2: 31-34.
 • Rostrup, Randi. “Trane-etterkommere på Nordmøre. Svar og kommentar til spørsmål nr.5/2001.” 2001/2: 34-39.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). “Ex fontibus: «Foer saa der i fra…» Ein sunnhordlending på tjuveraid i 1675 og 1676.” 2001/2: 46-48.
 • ———. “Litt om kjeldekritisk metode.” 2001/2: 27-29.
 • Utne, Ivar. “Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn.” 2001/2: 13-26.
 • Vigerust, Tore H. “Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001.” 2001/2: 49-51.

Additional information

Weight 160 g
Dimensions 27 cm
Genealogen-2001

2001/1 papir, 2001/1 pdf, 2001/2 papir, 2001/2 pdf