NST bind 18

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 18 (1961-1962

Hefte 1
• Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Nokre Galtung-problem.” NST 18 (1961): 1-40.
• Engelstad, Sigurd. “Aremark-presten Hans Iversen Morbach og hans barn.” NST 18 (1961): 41-60.
• Tandberg, Elisa, (1873-1979). “Konjekturer som ikke holder.” NST 18 (1961): 62-64.
• Garder, Johan, (1888-1971). “Lensmann i Høland Svend Engelbrektssønn Skattum.” NST 18 (1961): 65-68.
• Moestue, Sven. “Slekten Stenersen.” NST 18 (1961): 69-71.
• Halsteen, Axel. “Et Ramus-problem.” NST 18 (1961): 72-73.
• Achelis, Thomas Otto. “Biøstrup-Heber.” NST 18 (1961): 73-74.

Hefte 2
• Gløersen, Jørgen. “Brevet fra Havmøllen.” NST 18 (1961): 83-94.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Skiensslekten Forbech.” NST 18 (1961): 95-114.
• Midbrød, Arvid. “Hvor var Peder Claussøn Friis født?” NST 18 (1961): 115-122.
• Garder, Johan, (1888-1971). “Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad.” NST 18 (1961): 123-134.
• Forseth, O[lav] T[orsteinson]. “Omkring ætta åt Magnus Berg.” NST 18 (1961): 135-142.
• Rygh, Evald. “Faxnälden-slekten, en Blix-slekt.” NST 18 (1961): 143-147.
• Rosenberger, Bjørn J. “Det eldste gravminne i Fredrikstad.” NST 18 (1961): 148-149.
• Rosendahl, Einar T. “Jan Møller og Willum Møller i Bergen.” NST 18 (1961): 150-151.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Annalistiske opptegnelser av sogneprest Job Dissingthund Vahl.” NST 18 (1961): 152-153.
• Moen, Nils. “Rønnoug og Erik Lier på Brøttum.” NST 18 (1961): 154-155.

Hefte 3
• Kirkhusmo, Leiv. “Biskop Bech og hans familie.” NST 18 (1962): 161-188.
• Sørenssen, Fredrik L’Orange. “Espeland-Kvelland-ætta i Finsland.” NST 18 (1962): 189-198.
• Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Om Rike-Torstein, namnen hans på Bjørko og rikdomen hans.” NST 18 (1961): 199-216.
• Paulsen, Halvor. “Hvordan en familietradisjon blir til.” NST 18 (1962): 216-218.
• Tunold, Solveig. “Petternelle Dass og hennes bønnebok.” NST 18 (1962): 218-220.
• Engelstad, Sigurd. “En lite påaktet side ved prost Søren Bugge.” NST 18 (1962): 221-231.
• Rygh, Evald. “Litt om stamfar for Spillum–Strand-slekten fra Namdal.” NST 18 (1962): 232-233.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Tollkontrollør i Brevik Christen Carlsen Barclay og hans barn.” NST 18 (1962): 233-235.

Hefte 4
• Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Bude-ætta frå Jamtland.” NST 18 (1962): 241-252.
• Skrede, Sverre Mo. “Fra Gerhard Schønings notater.” NST 18 (1962): 253-260.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Porsgrunnsmatadoren Gunder Solvesen Buer og hans slekt.” NST 18 (1962): 261-267.
• Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Stadsfysikus Eyvin Dahl [død 28. juli 1962].” NST 18 (1962): 267.
• Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Eitt og anna om legatgjevaren Christian Holger Stoltenberg, om foreldri hans og om syskeni hans.” NST 18 (1962): 268-292.
• Garder, Johan, (1888-1971). “Simen Madsen på Borgen i Fet og hans sønn Peder.” NST 18 (1962): 293-303.

Additional information

Weight 165 g
Nstxviii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt