NST bind 23

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 23 (1971-1972)

Hefte 1

 • Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Ein våpenskjold og eit ætteproblem.” NST 23 (1971): 1-41.
 • Naeseth, Gerhard B. “Nordmenn i De Forente Stater.” NST 23 (1971): 42-58.
 • Sandaker, Arvid. “Litt om navnebruk blant norske innvandrere i Amerika.” NST 23 (1971): 59-62.
 • Holm, Else Marie, (1908–). “Tordenstierne igjen.” NST 23 (1971): 62.
 • Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). “Adgangen til å ta andres slektsvåpen.” NST 23 (1971): 63-70.
 • Ribsskog, Øyvin og Sigurd Engelstad. “Spørsmål 506. Svar [Birgitta Knutsdotter].” NST 23 (1971): 70-71.

Hefte 2

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramms selvbiografi.” NST 23 (1971): 81-118.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Mer om slekten Hvistendahls opprinnelse i Bamble.” NST 23 (1971): 119-138.
 • Moestue, Sven. “Slekten Nordraach.” NST 23 (1971): 139-162.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “† Ernst W[esterlund] Selmer [død 14. april 1971].” NST 23 (1971): 163.
 • Engelstad, Sigurd. “† Johan Garder [1888-1971].” NST 23 (1971): 163-164.
 • Holm, Else Marie, (1908–). “Loe-Hoen.” NST 23 (1971): 164-165.

Hefte 3

 • Parelius, Nils. “Bjørnsons ungdomsvenn, skuespiller Ivar Bye og hans slekt. Diktning og virkelighet.” NST 23 (1972): 169-195.
 • Marstrander, Finn. “En episode fra den store nordiske krig.” NST 23 (1972): 196-199.
 • Amdam, Per. “Ad Nordraach.” NST 23 (1972): 199.
 • Ellingsen, Charles. “Professor, dr. philos. Elias Blix og hans avstamning m.v.” NST 23 (1972): 200-211.
 • Juel, Niels. “Justitiarien och stiftbefalingsmanden – en kontrovers på ämbetsmannaplanet.” NST 23 (1972): 212-217.
 • Bugge, Kjeld. “Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.” NST 23 (1972): 218-239.

Hefte 4

 • Kreyberg, Leiv. “Slekten Kreyberg i Danmark og Norge.” NST 23 (1972): 249-276.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Slektsforskning. En orientering.” NST 23 (1972): 277-288.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Utforskning av våre bondeslekter.” NST 23 (1972): 289-296.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Asdal gård i Jylland og Fru Johanne Andersdatter.” NST 23 (1972): 297-302.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Et Dørker-notat.” NST 23 (1972): 302.
 • Juel, Niels. “Et gårdköp på 1700-talet.” NST 23 (1972): 303-314.
 • Rasch-Engh, Rolf. “Mer om et gammelt slektsvåpen fra Brandval kirke og noen andre gravminner.” NST 23 (1972): 315-320.
 • Dvergsdal, Leiv. “Ei ny kjelde tilgjengeleg for emigrasjonsforskarar.” NST 23 (1972): 321-322.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxiii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt