NST bind 03

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 3 (1931-1932)

Hefte 1

 • Schmidt, Olaus. “Den Slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600′ og 1700’tallet.” NST3 (1931): 1-27.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra II s. 312). Almanaknotater av Albert og Jacob Ulf (Wolf) i Fredrikstad etc.” NST3 (1931): 28-43.
 • With, Richard. “Hvorfra stammer de forskjellige slegte With i Norge.” NST3 (1931): 44-48.
 • Spørsmål og svar om slektene Vogt, Vibe, von Senden, Bjelke, Schjoldborg, Hasebart, Borthig, Klaveness, Ørland, Florentz, Bistrup – NST 3 (1931): 48-60.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Blix’erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.” NST3 (1931): 61-72 (forts.).

Hefte 2

 • (fortsatt fra forrige hefte) Sollied, Henning, (1907-1945). “Blix’erne av
  Jemtland. En norsk-svensk storslegt.” NST3 (1931): 73-103.
 • Castberg, A. St. “Castberg-slegtens ældste led.” NST3 (1931): 104-122.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Losna-ættens agnatiske linje.” NST3
  (1931): 123-124.
 • Strømme, L. “Lillieskiold og Schjelderup.” NST3 (1931): 125-126.

Hefte 3

 • Stene, N[icolai]. “Kruckow’erne i Norge. Oplysninger om de genealogiske forhold inden de ældste led.” NST3 (1932): 137-159.
 • Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). “Familien Gjøs i Norge.” NST3 (1932): 160-173.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Familien Sand av Hurum.” NST3 (1932): 174-183.
 • Bull, Theodor, (1870-1958). “Slegten Hambro’s oprindelse.” NST3 (1932): 184-198.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “De ældste led av slegten Hals.” NST3 (1932): 199-210.

Hefte 4

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Er Christiania-slegten Leuch utdød?” NST3 (1932): 225-232.
 • Achelis, Thomas Otto. “Norske studenter ved universiteterne i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen.” NST3 (1932): 233-239.
 • Grønli, Oddvar, (1906-1989). “Tradisjonen um Richter-ætta.” NST3 (1932): 240-249.
 • Stene, N[icolai]. “Slegten «Dal» til Frang.” NST3 (1932): 250-261.
 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). “Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen.” NST3 (1932): 262-266.
 • Holmesland, Peder. “Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi.” NST3 (1932): 268-273.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). “Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok.” NST3 (1932): 274-300.
 • Engesæter, Ludvig. “Slekten Wergeland. En supplering og korrigering.” NST3 (1932): 301-309.
 • Olafsen, Arnet. “Lidt om apotekerfamilien Henne i Tønsberg.” NST3 (1932): 310-311.
 • Holst, W. “Biskop Salomons alterdisk.” NST3 (1932): 311-312.

Additional information

Weight 165 g
Nstiii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt