NST bind 34

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 34 (1993-1994)

Hefte 1

 • Stenseth, Helge og Yngve Nedrebø. “Den gamle slekten på Hafstad i Førde.” NST 34 (1993): 2-15.
 • Hansen, Bent Billing. “Gunnor Kils avstamning.” NST 34 (1993): 16-22.
 • Reymert, Øivind T. “Slekten Reymert – historie og opprinnelse.” NST 34 (1993): 23-28.
 • Asak, Per Otto. “Holterætta på Hvam i Nes på Romerike.” NST 34 (1993): 29-32.
 • Reinecke-Wilkendorff, Ebbe. “Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting’s hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav.” NST 34 (1993): 33.
 • Bjørkvik, Halvard, (1924–). “Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke.” NST 34 (1993): 34-36.
 • Hjorth, Niels Christian. “Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart.” NST 34 (1993): 36-37.
 • Cappelen, Hans (1945–). “Litt kongelig heraldikk.” NST 34 (1993): 48-50.

Hefte 2

 • Røgeberg, Kristin. “Om skifter. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening mandag 10. mai 1993.” NST34 (1993): 73-81.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Silchenstedt fra Oldenburg.” NST 34 (1993): 82-96.
 • Fagerli, Torkel. “Slektene Friis og Mandal i Vestfold.” NST 34 (1993): 97-108.
 • Vigerust, Tore H.[ermunds]son, (1955–2010). “Folk i Oslo omkring år 1500.” NST 34 (1993): 109-121.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Merknader til svar til spørsmål nr. 624 [Herborg Torbjørnsdotter. Dall, Valo-ætten].” NST 34 (1993): 122.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Svar til spørsmål nr. 687. Smør og Losna-ætten.” NST 34 (1993): 123.

Hefte 3

 • Gudbrandson, Terje, (1946–). “Lokalhistorie og slektsforskning i Bodø. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening fredag 19. november 1993.” NST 34 (1994): 137-163.
 • Bjønnes, Anders, (1960–), Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). “Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn. Problemer og drøfting.” NST 34 (1994): 164-202.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Flottmann fra Westfalen.” NST 34 (1994): 203-206.
 • Stokke, Aasmund. “«Forbedret» herr Toralde Sigurdsson sitt våpensegl?” NST 34 (1994): 207-208.
 • Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Anmeldelse av Gunnar Børsum: Historiske fragmenter. I. Hvem var jarlen Asgeir i Båhuslen? Ca. 1350–1395. Eget forlag, Oslo 1991. 131 s. Pris kr. 100,-. NST 34 (1994): 212-214.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Svar til spørsmål nr. 720. Von Holt.” NST 34 (1994): 215-216.

Hefte 4

 • Hjorth, Niels Christian, Halvard Bjørkvik, (1924–) og Terje Gudbrandson, (1946–). “Om skrivemåten på personnavn i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.” NST 34 (1994): 233.
 • Pihl, Torbjørn, (1940–). “Offisersslekten Flüg.” NST 34 (1994): 234-250.
 • Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). “Noen metodiske synspunkter på Herlog Hudfats gods.” NST 34 (1994): 251-258.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). “Gunnvor Sigvardsdotter Kils avstamning.” NST 34 (1994): 259-273.
 • Christensen, Terje. “Litt om Marcello Haugens farsslekt. Spennende myter og nøktern virkelighet.” NST 34 (1994): 274-281.
 • Børsum, Gunnar A. “Innlegg i anledning Geirr I. Leistads «bokanmeldelse» i NST XXXIV h. III (1994).” NST 34 (1994): 282-289.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). “Diverse rettelser og tilføyelser [Glømmen-ætten, Dyre Sevaldssons ætt, Folk i Oslo omkring 1500, Losna-ætten].” NST 34 (1994): 298.

 

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxiv

Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir