NST bind 36

kr150,00kr450,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 36 (1997-1998)

Hefte 1

·Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). Lo-slekten fra Eiker. NST 36 (1997): 3-58.
·Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). Gunnvor Sigvardsdotter Kil, Erik Kil og slekten på Kil i Råde i 1500-årene. NST 36 (1997): 59-86.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Eldre og nyere prosopografi til norsk middelalder (inntil 1537). NST 36 (1997): 87-93.


Hefte 2

·Gudbrandson, Terje, (1946–). Lars Prytz og brevene hans til slektninger. NST 36 (1997): 99-141.
·Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). Krabbe. [Et supplement]. NST 36 (1997): 142.
·Løberg, Lars, (1960–). En sosio-demografisk krise – slekten Dall i fire generasjoner. NST 36 (1997): 143-157.


Hefte 3

·Kirkeby, Birger, (1923–). Romerikinger på 1600-tallet – en eiendomstvist som personhistorisk kilde. NST36 (1998): 163-182.
·Lamberg, Marko, (1969–). Bergenrådmannen Nils Ragvaldsson och hans norsk-svensk-isländska släkt. NST 36 (1997): 183-192.
·Løberg, Lars, (1960–). Nye biter i et gammelt puslespill – Om kalipsinnløsere i Solør og slekten Colbjørnsens forbindelser til Arneberg, Vølsnes og Gile. NST 36 (1998): 193-210.
·Owe, Christoffer, (1972–). Anders Mowat og hans slekt. NST 36 (1998): 211-229.
·Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Melding av Sven G. Eliassen: Herregårder i Østfold(1997). NST 36 (1998): 230-232.


Hefte 4

·Gudbrandson, Terje, (1946–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Fra redaksjonen. NST 36 (1998): 233.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Bidrag til slekts- og personhistoriske utgreiingar i Sogn. I. Kring Amla-godset i Sogndal. NST 36 (1998): 235-266.
·Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). Tåtten om Gottskálk Kønekesson og nokre andre bispar i Hólar. NST 36 (1998): 267.
·Myrvoll, Klaus Johan Grønseth, (1981–). Eitkvart nytt um Aspa-ætti. NST 36 (1998): 273-282.
·Berg [Høgenhoff], Carsten, (1960–). Omkring Ahasverus de Crequi. NST 36 (1998): 283-297.
·Pihl, Torbjørn, (1940–). Slekten von der Burg i Danmark og Norge. En stamtavle i tre fragmenter. NST 36 (1998): 298-308.
·Bjørkvik, Halvard, (1924–). Melding av Kjell Tærud Lund: HAN FAR. Prestehistorie og bygdeliv i Vang, Valdres (Vang historielag, 1997). 406 sider. NST 36 (1998): 309-313.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxxvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir