Regional- og riksdekkende kilder

Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002. Utgave 25.06 2002.


1. Fortegnelse over den norske handelsflåten (i nesten samtlige tolldistrikter i Akershus stiftamt, samt ØsterRisør tolldistrikt i Christiansand stiftamt og Trondhjems tolldistrikt i Trondhjems stiftamt), 1693.
2. Liste over kongelige betjenter sønnafjells i Norge, 8.10 1718.
3. Undersøkelse av borgerbrev i Akershus stifts kjøpsteder, høsten 1720. Vedlegg: manntall 1720 for ChristianiaBragernesStrømsøTønsberg med HolmestrandSkien med underliggendeKragerøMossFredrikstad og Fredrikshald.
4. Forsamlingen av utsendinger fra de norske kjøpstedene for å drøfte kommersens forbedring, Christiania 1721, med Slottslovens relasjon 19.12 1721.
5. Spesifikasjon over kjøp- og ladesteder i Akershus stift med navn på kongelige betjenter, 18.5 1722.
6. Stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg: Spesifikasjon over Akershus stifts amter, fogderier, sorenskriverier, prestegjeld og navn på embedsmennene, 18.5 1722.
7. Spesifikasjon over lagdømmer i Akershus stift, med underliggende magistrater, byfogder, sorenskriverier og sogn, 23.5 1722.
8. Designasjon over kongelige betjenter sønna- og nordafjells i Norge, ca 1722.
9. Spesifikasjon over Christiansand stifts lagdømmer, amter, fogderier, sorenskriverier, prestegjeld og kjøp- og ladesteder med navn på embedsmennene, 1722.
10. Etterretninger om kjøpstedene og ladestedene i Norge, sommeren 1722. Herunder: Stiftbefalingsmann Wilhelm de Tonsberg: Etterretning om kjøpstedene og ladeplassene i Akershus stift, 6.7 1722. Vedlegg: manntall 1722 for ChristianiaBragernesStrømsøFredrikshaldFredrikstad og VaterlandMossTønsberg og HolmestrandSkien med underliggendeKragerøArendal og Øster RisørStavanger, Christiansand [kommer] og Trondhjem (Bergen er ikke gjenfunnet).
11. Tollkontrollør Hendrich Ravert: Forklaring på toll- og ladesteder i Norge, 20.1 1723.
12. Lister over skip og fartøyer i kjøpstedene i Akershus stift, etter ordre av 27-30. august 1723, med tillegg 1722-1725. Vedlegg: skipslister fra Drammen desember 1722, 1723 fra FredrikshaldFredrikstadMossChristianiaDrammen (Bragernes og Strømsø)HolmestrandTønsbergLarvik og SandefjordLangesund (Skien, Porsgrunn, Brevik), og 1725 fra Christiania.
13. Stiftamtmann Wilhelm de Tonsbergs skriv om fremmede skipperes liggedager i Akershus stift, Christiania 23.11 1723.
14. Viborgskatten 1727, innledning [kommer]. Vedlegg: skattemanntall for Skien flere lister, StavangerBergen og Trondhjem.
15. Københavns brannstyr 1729, innledning [kommer]. Vedlegg: skattemanntall for FredrikshaldFredrikstadMoss, Christiania [kommer], BragernesStrømsøTønsberg og HolmestrandLarvik med SandefjordSkien med underliggendeKragerøArendal og Øster-RisørBergen og Trondhjem [kommer] (Stavanger ikke funnet). Tillegg: Skattemanntall 1730 for LarvikArendalBergen og Trondhjem, 1731 for LarvikArendalBergen og Trondhjem [kommer].
16. Losrulle for det Sønnenfjelske distrikt i Norge 1732.