Bybefolkningen

Tyngdepunktet av kilder publisert er et resultat av Tore Hermundsson Vigerust sitt prosjekt Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730. Som var et prosjekt han jobbet med i tiden 2001-2004. Målet var å lage en kildebasert kartlegging av bybefolkningen. Resultat av prosjektet var bla. flere foredrag, artikler og bokutgivelser.

Riksdekkende

Agder

Bergen

Drammen (Strømsø/Bragernes)

Oslo/Christiania

Rogaland

  • Stavanger bys befolkning 1680-1730, med borgere / utliggere i Egersund, Nærstrand, Karmsund, Sogndalstrand og Sirevåg [utgave 15.05 2003, 226 menn og 180 kvinner i tiden 1687-1689]

Telemark

Trøndelag

Vestfold

Østfold

Div.