Borgere i Konghelle. Et utvalg fra 1484-1648

Utgave 30.09 2000 (redigert 31.08 2001) © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1988-2001.

Forord

Kjøpstaden Konghelle, idag Kungälv kommun i Båhuslen, var en av Norges eldste byer, og ble av islandske sagaforfattere på 1300-tallet regnet som kjøpstad allerede på 900-tallet. Kong Sigurd Jordsalfar gjorde byen til Norges hovedstad og resistensstad da han vendte hjem i år 1111, en rolle byen hadde inntil slutten av 1150-tallet. I 1613 ble byen, på grunn av de stadige svenske herjingene, flyttet til en plass ved Båhus slott og festning, og den gamle plassen ble omdannet til en gård, Kastellegården. Uttalen av stadsnavnet lokalt er Kongell, en uttale som også samsvarer med skriftbildet på 1600-tallet. Det finnes navn på bybefolkningen fra 1300-tallet av, men alt i alt er kildene sparsomme inntil slutten av 1500-tallet. Denne foreliggende navnelisten ble utarbeidet i forbindelse med det tverrfaglige prosjektet Kungahällaprosjektet. Jf også min hovedoppgave i historie fra Universitetet i Oslo 1991: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600. Den er tilgjengelig ved flere bibliotek, og inneholder en del personalia.

 

Kilder

Allerede anvendte diplomer fra Diplomatarium Norvegicum:

1484 19.9, DN XIV nr. 154

1485, Jordebok 1485, DN XIV nr. 158

1489 20.8, DN X nr. 270

1497 23.2, DN ?

1497 12.3, DN I nr. 989

1499 22.11, DN II nr. 1008

1500 28.6, DN XVIII nr. 171

1500, DN V nr. 989

Registrerte diplomer som ikke er utnyttet:

DN XI nr. 242, XI nr. 570, XI nr. 574 ff, XII nr. 449, XII nr. 469, XIII nr. 170, XIV nr. 154, XIV nr. 166, XIV nr. 87 (el. bd XVI?), XIV nr. 90 («-«), XV nr. 118, XV nr. 131, XVI nr. 233, XVI nr. 251, XVI nr. 259, XVI nr. 262, XVI nr. 266, XVI nr. 288, XVI nr. 290, XVI nr. 300, XVI nr. 509 ff, DN I nr. 1071, II nr. 851, II nr. 979, II nr. 993, II nr. 1004, XVII nr. 1151, XVIII nr. 171, XVIII nr. 175, XVIII nr. 251, III nr. 868, III nr. 961 f, IV nr. 1019, V nr. 846, V nr. 849, VI nr. 569

Den viktigste kilden fra 1600-tallet er ikke utnyttet: Koppskatten 1645, med navn på hele kjøpstadens voksne befolkning (Båhuslens regnskap 1645, origiginal DRA, på mikrofilm i NRA og Landsarkivet i Göteborg). I DRA finnes også kjøpstadsregnskaper fra 1600-tallet og utgiftsbilag til Båhus slotts bygningsregnskaper, der mange Konghelle- og Kongelvsborgere er navngitte.

Alfabetisk navneregister:

Anders Bjørnsson, rådmann 12.8 1648 (Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548-1661, II, nr. 796).

Anders Eriksson, rådmann el. borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Berent Hoppe, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Christian Pohl, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Christoffer Ingemarsson, rådmann 29.5 1591 (Aktstykker, I, nr. 55).

David Maull, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Dirik Krønike, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Erik Hallvardsson, rådmann 19.9 1484 (DN XIV nr. 154).

Fredrik Christoffersson, borgermester, ærlig velakt og forstandig mann, 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Galle Pedersson, rådmann, velakt mann, 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Gerik Brun, borgermester 19.9 1484 (DN XIV nr. 154).

Hans Holst, rådmann 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Hans Skelling (Hans Skylling), borgermester 20.8 1489 (DN X nr. 270), 28.6 1500 (DN XVIII nr. 171).

Hans Sollefeldt, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Hans Stickler, rådmann 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Hans Sørensson, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Henrik Korp, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Henrik Steker, borgermester 19.9 1484 (DN XIV nr. 154), 23.2 1497 ( ).

Jakob Clausson, Kongl. Mayestets byfogd 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Jakob Råtter, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Jens Hansson, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Jens Nilsson, rådmann 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Jon Bjørnsson, rådmann 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Jon Dreyer, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Jørgen Lauritsson, borgermester 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

[Lass?] Hogensson, rådmann uviss dag 1500 (DN V nr. 989). (= Olav H.?)

Laurits Povelsson, rådmann eller borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Laurits Torkildsson, rådmann eller borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Mats Jensson, borger 29.5 1591 (Aktstykker, I, nr. 55).

Markvard Stæker, (borger), leide 1485 tomt av Kastelle kloster for 8 skilling (Jb 1485, DN XIV nr. 158). = Markvard Stake, rådmann 12.3 1497 (DN I nr. 989).

Morten Jørgensson, borger 29.5 1591 (Aktstykker, I, nr. 55).

Gamle Nils Jute (Jyde), (borger), leide 1485 tomt av Kastelle kloster sammen med Simon Skredder for 8 skilling (Jb 1485, DN XIV nr. 158).

Nils Jude (Jyde), borger 22.11 1499 (DN II nr. 1008), uviss dag 1500 (DN V nr. 989).

Nils Gad, borgermester 29.5 1591 (Aktstykker, I, nr. 55).

Nils Hellieson (Helgeson), borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Nils Matsson, rådmann, 14.6 1497 (DN X nr. 283) og 28.6 1500 (XVIII nr. 171).

Nils Tygesson, rådmann el. borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Olav Håkonsson, rådmann 12.3 1497 (DN I nr. 989), 28.6 1500 (DN XVIII nr. 171).

Olle Kock, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Olle Råtter, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Ole Simensson, rådmann 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Peder Christoffersson, borger 12.8 1648 (Aktstykker, II, nr. 796).

Simen Gunnersson, rådmann 29.5 1591 (Aktstykker, I, nr. 55).

Simon Skredder, (borger), leide 1485 tomt av Kastelle kloster sammen med gamle Nils Jute for 8 skilling (Jb 1485, DN XIV nr. 158).

Sven Torkildsson, rådmann eller borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Søren Nilsson, borger 21.5 1610 (Aktstykker, I, nr. 278).

Sven Håkonsson, rådmann 19.9 1484 (DN XIV nr. 154).

Sivord Håkonsson, rådmann 12.3 1497 (DN I nr. 989).

Tore Olavsson, (borger), leide 1485 tomt av Kastelle kloster for 4 skilling (Jb 1485, DN XIV nr. 158:145f.).

Torkel Gunnelvsson, (borger), leide 1485 tomt av Kastelle kloster for 4 skilling (Jb 1485, DN XIV nr. 158:147).

 

Tilnavn (binavn)

Brun, se Gerik

Dreyer, se Jon

Gad, se Nils

Holst, se Hans

Hoppe, se Berent

Jude, Jute (Jyde), se Gamle Nils, Nils

Kock, se Olle

Korp, se Henrik

Krønike, se Dirik

Maull, se David

Pohl, se Christian

Råtter, se Jacop, Olle

Skelling, se Hans

Skredder, se Simon

Sollefeldt, se Hans

Steker, Stake, Stæker, se Henrik, Markvard

Stickler, se Hans

Legg igjen et svar