Folk i Nedenes, Mandals og Lista len 1560–1611

Per Reidar Christiansen [12.2018]