Skattytere og hyllingsmenn på Agder 1591-1611

Per Reidar Christiansen [02.03 2019]