Borgerskapet i Christianias ladesteder 1680-1730

Borgerskapet i Christianias ladesteder Son, Hølen, Husvik, Hvitsten, Drøbak og Ildjernet 1680-1730
Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002.
Utgave 09.03 2002. 62 personer.

Kilder: Borgerskapet i Christianias ladesteder 1680-1730, som bygger på byskattemanntallene for Christiania.


Alfabetisk liste 1680-1730

Adam Brynøen 1721-1722 (Adam Gabrielsen i Chra. 1720-30)

Ånon (Amund) Levorsen 1713-1722

Anders Bendtsen 1680

Anders Christoffersen 1720

Arne Hansen 1720-1730

Arve Olsen Strand 1680-1695

Augustinus Gabrielsen i Ildjernet 1720-1730 (nevnt i Chra.)

Brynild Joensens enke 1695-1713

Børre Christoffersen, skomaker 1720

Christen Hammer på Leangen 1730

Christen Knapstads enke 1721-1722

Christen Pedersen Skiøtt, skipper 1709-1713

Friderick Bærøe 1713-1730

Friderick Davidsen 1720-1722

Friderick Madsen, skipper 1720-1730

Hans Eriksen Skallerøe 1730

Hans Knudsen 1680-1688

Hans Nielsen 1701-1722, Hans Nielsens enke 1722

Hans Olsen Nyqværn 1730

Hans Pedersen Bærøe 1697-1722

Helle (Helge) Rolfsen 1680-1684

Henrick Knudsen 1730

Henrick Larbye 1730

Iver Joensen Sergiant i Drøbak 1730

Jacob Carlsen 1720-1730

Jacob Nielsen 1730

Janne Henrichsen Soen, skipper 1709

Jens Jenssen Husviks enke 1680

Jens Pedersen Bærøe 1697-1709

Johan Christophersen skomaker 1720-1722

Johan Fredrick Hansen skipper 1695-1697

Jon Stenersen, smed 1720-1722

Jonas Sørensen Solgaard 1713-1730

Jørgen Frost i Hvidsten 1730

Jørgen Olsen Strand 1680-1701

Lars Kremmer 1680

Lars Pedersen Rander 1696-1709, Lars Pedersen Randers enke 1713-1730

Lyder Amundsen 1720-1722

Mette salig Tobias Sørensens 1680

Michel Bendtsen 1686-1713

Mickel Pølyen i Hølen 1730

Niels Olsen 1682-1688

Niels Pedersen Bærøe 1697

Niels [Torstensen] Tancke (Tanck) 1686-1730

Ole Corneliusen 1720-1722

Oluf Gabrielsen i Ildjernet 1721-1722 (også 1720-1730 i Chra.)

Oluf Hansen Hersetter 1721-1722

Ole Knudsen i Hvidsten 1730

Peder Arnesen Skjelfoss 1680-1688

Peder Joensen 1680-1697

Peder Pedersen 1682-1709

Peder Pedersen Bærøe 1701-1713

Rolf Hellesen (Helgesen) 1686-1713, Rolf Hellesens enke 1721-1722

Svend Andersen 1686

Svend Christensen 1720

Svend Joensen (Jansen) 1680-1697

Svend Sørensen Grisebo 1720-1730

Søren Jensen Bærøe 1730

Søren Larsen 1680-1688, Maren salig Søren Larsens 1695-1722

Søren Pouelsen 1687-1697

Tomes Heinssen (Jensen) Vennebech 1683-1686

Werner Solgaard 1720-1722

x