Oslo

Hovedtyngden av materiale er fra Tore H. Vigerust sine nedlagte nettsider og prosjektet Oslos historie (Christianias befolkning 1724-1814), men det har også kommet med bidrag fra Geir Kamsvaag, Erlend Eriksen Mæhlum og Tom Larsen.

Forord

Tore Vigerust startet opp prosjektet Oslos historie i 1993, det ble publisert en rekke faktasamlinger på hans nettsider. Målet var at det skulle bli en ressurs til bruk for forskning og undervisning innen by- lokal- og personalhistorie for tiden fra middelalderen inntil ca 1850. I 1995-96 ble prosjektet utviklet til å kunne bli en gårds- og slektshistorie 1624-1814 for Christiania, eventuelt inkludert Aker. Dessverre døde Tore Vigerust i 2010, før han fikk fullført sitt verk. Men i 2012 kom det planer om et nytt prosjekt i forbindelse med Oslos byjubileum i 2024, det skulle bli et samarbeidsprosjekt mellom NSF og Geir Kamsvaag med bistand fra bla. Ola Teige. Prosjektet måtte legges på is, men med republisering av dette prosjektet, håper vi likevel at det skal kunne komme i gang igjen.