Oslo bys befolkning i middelalderen til 1624

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003.