Oslokilder i Akershus lensregnskaper til 1626

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 23.11 2003.


9.3 litra L. Byregnkap for Oslo 1.5 1599 – 1.5 1600.

10.4 litra M. Byregnskap for Oslo 1.5 1600 – 1.5 1601.

18.3 litra O. Byregnskap og tollregnskap for Oslo 1.5 1604 – 1.5 1605.

25.4 litra R. Tollregnskap og byregnskap for Oslo (1.5 1608 – 1.5 1609).

25.7 litra P. Tollregnskap og byregnskap for Oslo (1.5 1609 – 1.5 1610) (vedlegg 32).

26.1 litra G. Tollregnskap og byregnskap for Oslo 1.5 1610 – 1.5 1611:
— Adelig ølimport i Oslo 1610-1611 [23.01 2003].
— Tomteleie (festeavgift) av Kongens (Kronens) tomter i Oslo 1610-11 [24.01 2003].
— Utgift til 77 båtsmenn som ble sendt ned til København i mars.

26.4 litra S. Regnskap for kongens sager i Aker 1.5 1610 – 1.5 1611.

26.7. Lensregnskap for Akershus len 1.5 1611 – 1.5 1612, s. 70: Den allminnelige penningskatten av Oslo by til Sankt Mortensdag (11.11) 1612 [02.02 2003].

27.3 litra G. Tollregnskap og byregnskap for Oslo 1.5 1611 – 1.5 1612.

28.1 litra S. Regnskap for kongens sager i Aker 1.5 1611 – 1.5 1612.

30.1 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1612 – 1.5 1613.

30.2 litra H. Byregnskap for Oslo 1.5 1612 – 1.5 1613 (vedlegg 1-2).

32.8 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1613 – 1.5 1614.

33.1 litra H. Byregnskap for Oslo 1.5 1613 – 1.5 1614.

34.1. Landsskatten av Akers fogderi til Sankt Michelsdag (29.9) 1613 – Osloborgere som driver gårder i Aker [18.02 2003].

35.4 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1614 – 1.5 1615 (vedlegg 15).

35.4 litra H. Byregnskap for Oslo 1.5 1614 – 1.5 1615 (vedlegg 1).

38.7 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1616 – 1.5 1617.

39.1 litra H. Byregnskap for Oslo 1.5 1616 – 1.5 1617.

42.2 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1617 – 1.5 1618.

42.2 litra H. Byregnskap for Oslo 1.5 – 23.12 1617.

42.2 litra I. Byregnskap for Oslo 23.12 1617 – 1.5 1618.

47.2 litra G. Tollregnskap for Oslo 1.5 1618 – 1.5 1619.

47.3 litra HH. Byregnskap for Oslo 1.11 1618 – 1.5 1619.

51.1 litra E. Byregnskap for Oslo 1.5 1619 – 1.5 1620.

54.2 litra C. Byregnskap for Oslo 1.5 1620 – 1.5 1621.

57.5 litra A. Byregnskap for Oslo 1.5 1621 – 1.5 1622.

59.3. Landskatt Sankt Martini 1621 Akers fogderi av ødegårdsmenn: (utdrag) Ødegårder i Akers herred som brukes av borgere i Oslo 1621 [18.02 2003].

60.8 litra A. Byregnskap for Oslo 1.5 1622 – 1.5 1623 (vedlegg 1-3).

60.8 litra AB. Regnskap for avgift av kramvarer i Oslo 1621-1622.

60.8 litra AC. Regnskap for avgift av kramvarer i Oslo juli 1622 – juli 1623.

64.8 litra A.Byregnskap for Oslo 1.5 1623 – 1.5 1624.

68.5 litra A. Byregnskap for Oslo 1.5 1624 – 1.5 1625 (vedlegg 1-2).

72.3 litra A. Tollregnskap for Christiania 1.5 1625 – 1.5 1626.

72.3 litra B. Byregnskap for Christiania 1.5 1625 – 1.5 1626.

73.1 litra O. Fogderegnskap for Aker 1.5 1625 – 1.5 1626.

73.6 nr. 12. Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner og sager Aker 1625-1626.

74.6 litra M. Landsskatt av Aker Martini 1625.

74.6 litra N. Landsskatt av Christiania Martini 1625.

76.2 nr. 9. Bolhusskatt av Aker påske 1626.

76.4 litra A. Tollregnskap for Christiania 1.5 1626 – 1.5 1627.

76.4 litra B. Byregnskap for Christiania 1.5 1626 – 1.5 1627.

77.4 litra P. Fogderegnskap for Aker 1.5 1626 – 1.5 1627.

78.5 nr. 12. Landsskatt av Aker påske 1626.

78.6 nr. 13. Landsskatt av Christiania påske 1626.

79.6 nr. 12. Landsskatt for Aker jul 1626.

79.6 nr. 13. Landsskatt for Christiania jul 1626.