Oslos historie: Kilder og arkiv

Kilder i Riksarkivet: Diplomsamlingen. – Stattholderarkivet [25.11 2003]. – Danske kanselli norske innlegg og henlagte saker om Oslo til 1625 [26.11 2003]. Danske kanselli norske innlegg mm om Christiania fra 1624. – Danske kanselli skapsaker [24.11 2003]. – Localia [24.11 2003]. – Privatarkiver [24.11 2003]. – Rentekammeret: Akershus lensregnskaper til 1626 [23.11 2003]; Amtsregnskaper, Fogderegnskaper, Byregnskaper [24.11 2003]Realistisk ordnet avdeling [24.11 2003]. – Generaltollkammeret [25.11 2003].
Kilder i Statsarkivet i Oslo: Akershus stiftamt [25.11 2003]. – Akershus amt. – Christiania Stiftsdireksjon [25.11 2003]. – Rådstueretten i Christiania. – Christiania magistrat [25.11 2003].
Kilder i Oslo byarkiv: Eldre skatte- og ligningsmanntall [26.11 2003]. –
Kilder i Archiv der Hansestadt Rostock: Skomakerlauget i Oslo (Societas sutorum Osloensis) i middelalderen [29.11 2003].
Kilder i andre arkiv og biblioteker (Statsarkivet i Kongsberg, Nasjonalbiblioteket avd Oslo, Håndskriftsamlingen, Det kgl bibliotek i København [25.11 2003].
Litteraturliste.