Oslos historie: Kilder i andre arkiv og biblioteker

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 25.11 2003.


Statsarkivet i Kongsberg

Bragernes prosti

Kirkeregnskaper II nr. 2-3. Vår Frelsers kirke 1695-1725.

Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo

Håndskriftsamlingen

Ms 1352. Alf Collett.

  • Avskrifter av Christiania skattemanntall 1683, 1687, 1688, 1709, 1711, 1743, 1770, 1787 (alle tidligere i Riksarkivet).

Ms. 4o nr. 963. Fredrik Schmidt (1770-1840), ms ca 1811 om Oslo bys historie.

Det kongelige bibliotek, København

Kallske samling

  • nr. 203 fol.: Akkurat Forklaring over det Aggershusiske Stifts Tilstand, av 1735.

x