Oslo- og Christianiakilder i Generaltollkammerets arkiv

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 25.11 2003.


Riksarkivet, Generaltollkammeret

Tollregnskap Christiania

2, 1674-1681

både skipslister, sagmanntall, trelastregnskap

3a, 1684-1691: Blad av tollbok 1684-1691.

3b

4, 1692-1699. Blad av tollbok 1692-1698.

5, 1700-1705

alt gjennomgått i mars (pk. 2) og juni 2002 (pk 3-5)

Generaltollkammerets konsumpsjonsregnskap

er regnskaper over bestemte forbruksvarer som ble innført til byene; fra 1680-årene og fram til begynnelsen av 1700-tallet er konsumpsjonsregnskapene er del av byregnskapene, deretter opphører de fram til de blir en egen regnskapsserie fra 1780-årene.

.