Grønland og Gamlebyen med forsteder

Vaterland og Fjerdingen ble i 1839 innlemmet i kjøpstaden Christiania, i 1859 ble forstedene Pipervigen, Vaterland, Fjerdingen, Grønland og Grünerløkka, samt deler av Sagene innlemmet. I 1878 ble områdene frem til Frognerelva i vest innlemmet, neste store endring skjedde først i 1948.