Fortegnelse over de som betalte grunnleie på Grønland 1713-1720

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002.
Utgave 09.03 2002. 118 personer.

Kilder

Alfabetisk liste

Anders Børresen, liste 1 og 3

Anders Bårdsen (Boesen), liste 4, bor her 1711-12

Anders garver, liste 2 og 4

Anders Kollerøs (Kollerus), liste 2 og 4

Anders Larsen, liste 4

Anders Markussen, liste 2 og 4

Anders Nilsen, liste 2 og 4, bor her 1711

Anders Nilsen skomaker, liste 1, 2 og 4, bor her 1712

Anders skredder, liste 2 og 4, bor her 1711

Anders Skåning, liste 2

Anders Willumsen (Vellemsen), liste 1, 2 og 4, bor her 1711

Anneken Jens Døls (enke), liste 3, bor her 1711

Arne Martinusis, liste 4

Arne Moen, liste 2

Arne Olsen, liste 3

Augustinus Flor, liste 1

Axel Simensen, liste 2 og 4

Bent betjenter, liste 2

Berte Petters (enke), liste 2 og 4

Boril Evensdatter, liste 2

Bryneld Andersen, liste 2 og 4

Børre Olsen, liste 3, forpakter i liste 3

Christe Toresdatter, liste 2

Christen Andersen, liste 2 og 4

Christen Andersen Møller, liste 2 og 4

Christen Poulsen, liste 1, 2 og 4, bor her 1711

Christen Svensen, liste 4

Christopher Amundsen, liste 4

Christopher Hansen, liste 4

Christoffer Møller, liste 2

Dorte Tommesens (enke), liste 2, bor her 1711-12

Elling Andersen skomaker, liste 1, bor her 1711-12

Engebret (Ingebret) Evertsen, liste 1, 2 og 4

Engebret Nilsen, liste 4

Erik Linnertsen, liste 2 og 4

Fillip Jensen, liste 2 og 4

Finn Persen, liste 3

Fredrik Larsen, liste 2 og 4

Fredrik Pedersen, liste 4, bor her 1711-12

Fredrik slakter, liste 2

Frantz Christensen, liste 1

Gunder (Gunner) Hansen, liste 1, 2 og 4

Guttorm Andersen, liste 1 og 4, bor her 1711

Halvor Arnesen, liste 1, bor her 1711-12

Hans Hansen, liste 1 og 3

Hans Hovelsen Kogstad, liste 1, bor her 1711

Hans Knudsen, liste 1, bor her 1711-12

Hans Larsen, liste 3, matros, bor her 1711

Hans Ovdalen, liste 4

Hans Torbjørnsen, liste 1

Hans slakter, liste 2 og 4

Henrik Hansen, liste 1 og 4, bor her 1711

Herlaug (Herlov) Hansen tambur, liste 1, bor her 1711

Hovel Hansen, liste 4

Ingebor Bjerke, lste 3

Iver Matisen, liste 3

Jacob Arnesen, liste 2 og 4

Jacob Larsen murmester, liste 1, bor her 1711-12

Jacob Larsen Wilskau, liste 1, bor her 1711

Jens Christensen, liste 2 og 4

Jens Grønbek, prokurator, av oberst Marschalcks tomper, liste 1

Jens Halvorsen, liste 1, bor her 1711

Jens Jansen, liste 1

Jens Kjøbenhavner, liste 2 og 4

Jens Olsen, liste 4

Jens Pedersen, liste 2 og 4

Jens Sigfridsen, liste 4

Jesper gjørsler, liste 1, lik Jesper messingslager 1711

Jon Johansen dragon, liste 1

Jørgen Hansen, liste 4

Jørgen Olsen, liste 2

Jørgen Sinsen, liste 1

Kari Frantzes, liste 2 og 4, enke etter Frands matros, hun bor her 1711-12

Karl (Carl) Pedersen, liste 2 og 4

Knut Pedersen, liste 4

Lars Evensens enke, liste 2 og 4

Lars Gulbrandsen, liste 2 og 4

Lars Heyer, liste 2

Lars Jensen Hovi, liste 1, bor her 1711

Lars Larsen, liste 4

Lars Toresen, liste 2 og 4

Lisbet Ivers (enke), liste 1

Lisbet Sørensdatter, liste 1

Løytnant Mads Andersens enke, liste 1, han levde 1711

Mads Christophersen, liste 1

Mari Peder Jensens (enke), liste 4, jf Peder Jensen i liste 1 og 1711-12

Mari Toresdatter, liste 2

Mari Wasøe, liste 1

Markus Svendsens enke, liste 1, hun heter Gunnill og bor her 1711

Marte Langelands (enke), liste 2 og 4

Marte (Maart) Nilsdatter, liste 3

Nils Andersen Alstermand (Altmark, Altermand), liste 1, 2 og 4, bor her 1711-12

Nils Gundersen, liste 2 og 4

Nils Hovelsen (Hoversen), liste 1, 2 og 4, bor her 1712

Nils Jensen, liste 2 og 4

Ole Andersen, liste 2 og 4

Ole Bryni, liste 4

Ole Gulbrandsens enke, liste 1

Ole Hansen båtsmann, liste 1, lik O.H. Paaske 1711-12

Ole Hopman, liste 1, enka Kirsten Hofmands bor her 1711

Ole Hovi (Hoved), kusk, liste 4, bor her 1711-12

Ole Knudsen grenader, liste 1, bor her 1711

Ole Moens enke, liste 4

Ole Olsen, liste 4, bor her 1711

Ole Olsen Tøyen, liste 1, bor her 1711-12

Ole Persen, liste 3

Ole Pålsen, liste 4

Ole skomaker, liste 1

Ole Ørjansen, liste 1, bor her 1711

Olia i Gangen (dvs Smalgangen), liste 2

Peder Arvesen, liste 1

Peder Bårstad, liste 2

Peder Jensen, liste 1, jf enka Mari i liste 4

Peder Møller, liste 1, bor her 1711-12

Peder Olsen soldat, også kun kalt Peder Olsen, liste 1, 2 og 4, bor her 1711

Peder Olsen Svindal, også kun kalt Peder Olsen, liste 2 og 4

Pål Olsen, liste 3

Ragnill Larsdatter, liste 2

Rasmus Olsen, liste 1

Samuel Johansen, liste 4

Siri Hovelsdatter (Håvelsdatter), liste 2 og 4

Sivert (Syver) Jonsen, liste 4, bor her 1711

Sven Hansen vigværing (dvs båhuslening), liste 1

Sven Johansen Møller, liste 1

Sven Jensen dragon, liste 1 og 2, bor her 1711-12

Sven Nilsen (Nidsteen), liste 2 og 4

Søren Bertelsen, liste 1, 2 og 4

Søren Svendsen, liste 4

Tomas Arentsens enke, liste 1

Tommes Olsen, liste 2 og 4

Tore Christophersen, liste 3

Tore Jonsen, liste 4

Tore Kamphaug, liste 1

Torger Olsen, liste 2 og 4

Villum Andersen, liste 4

Vellom Møller, liste 2

Villum (Vellom) Pedersen, liste 2 og 4

Åse Bjørnsdatter, liste 3

x