Christiania bys befolkning 1730-1830

Denne perioden starter med da byens sentrum begynte å vokse ut av kvadraturen til byen sakte begynte å bli en storby.


Andre kilder

  • Grunn-, nærings- og brannskatt 1745. Christiania Raadstue den 5. februar 1745. Concept til Byeskat og Inqvarterings Mandtall Pro Ao 1745.
  • Grunn-, nærings- og brannskatt 1753. Christaniæ Raadstue den 28. mai 1753. Concept Byeskatt Lignings Mandtall For Aaret 1753.
  • Grunn- og næringsskatt 1759. Christiania den 1. juni 1759.

Diverse eksterne lenker