Sjømannsrulle for Christiania 1796

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2002. Utgave 17.03 2002. Etter original i Statsarkivet i Oslo, Christiania magistrat, Innbyggere, borgerskap, Folketellinger, eske 1:


Roulle over Søe-Mandskabet udi Christiania pro Anno 1796

Christiania Kiøbstad

Patent No / Mandskabets Navne / Fødestæd / Boepæl / Alder / Naar inroulleret / Vedteigninger

1 Anders Olsen Boepæl Xtiania Alder 42, 1775, i Kiøbenhavn

2 Hans Andersen do 19, 1794, Søeverdtz

3 Hans Johnsen do 26, 1788, i Farten

4 Anders Olsen do 30, 1783, i Kiøbenhavn

5 Hans Olsen 50 aar do <40>50, 1775, bekom 3 Rd

6 Ole Carlsen do 27, 1794, Commandeert bekom 1 Rd

7 Peter Olsen do 29, 1783, i Engelland

8 Anders Søørensen do 45, 177<4>5, NB

9 Jsach Bentzen do 21, 1792, Rejser paa Kiøbenhavn

10 Abraham Davidsen do 20, 1792, i Farten

11 Johan Petersen do 49, 1773, do

12 John Erchsen do 46, 1771, do

13 Hans Evendsen do 29, 1783, <gifft kom Hjem 1791> i Friderichstad

14 Jacob Gulbrandsen do 37, 1778, —

15 Mons Andersen do 46, 1771, i Kiøbenhavn

16 Halvor Erichsen do 29, 1786, Commandeert

17 Samuel Larsen do 25, 1789, do

18 Jens Endresen do 47, 1765, i farten

19 Svend Olsen do 41, 1775, i Kiøbenhavn

20 Simoen Petersen do 48, 1767, do

21 Lars Larsen Fødestæd Xtianiaa, Bopæl Xtiania, 30, 1785

22 Hans Jacobsen do 32, 1783, Commandeert 1784

23 Christopher Erichsen do, 46, 1760, <Deserteur> Commandeert

24 Frantz Prøys do 21, 1793, Commandeert til Khavn

25 Hans Erichsen do 35, 1775, i Khavn

26 Friderich Erichsen do, 43, 1773, do

27 Claus Olsen do 27, 1785, mødt

28 Peder Olsen do 45, 1775, i Khavn

29 Johan Olsen do 22, 1790, i Farten

30 Ole Bentzen do 33, 1780, paa Farten

31 Jens Li Gullick Olsen 18, –, Commendeert

32 Lars Christensen do 28, 1777, mødte icke

33 Hans Larsen do 48, 1767, —

34

35 Johannes Christensen do, 27, 1785, tilstæde – Commendeert til Khavn

36 Anders Christiansen do, 28, 1785, i Khavn

37 Christen Erichsen do, 41, 1775, paa Farten siden 1793

38 Erland Erlandsen do, 27, 1787, ligesaa

39 Arne Arnesen do, 47, 1766, Commendeert 1779

40 Halvor Johansen Blechen do, 23, 1793

41 Christen Engebretsen Xtinia, 21, 1793, indgaaet i 4de Divisions 7de Matros Compg:

do Hans Jørgen Hansen

42 Peter Halvorsen do, 36, 1771, paa Farten

43 Christopher Erichsen do, 24, 1790, ligesaa

44 Niels Thronsen do, 28, 1784, ligesaa

45 Friderich Johnsen do, 30, 1783, ligesaa

46 Jørgen Rasmusen do, 38, 1776, ligesaa

47 Ole Amundsen do, 23, 1794, mødte icke

48 John Nielsen do, 37, 1778, paa Farten

49 Christian Christensen do, <29> 30, 1785, mødte

50 Anders Pedersen do, 37, 1776, mødte icke

51 Jacob Pedersen do, 25, 1788, tilstæde Commendeert

52 Johan Guldbrandsen do, 31, 1783, i Khavn

53 Jens Pedersen do, 32, 1781, ligesaa

54 Lars Nielsen do, 27, 1787, arresteret for tyverie her

55 Lars Christensen do, 23, 1790, Commendeert

56 Ole Andersen do, 21, 1795, mødte icke

57 Gulbrand Gulbrandsen do, 23, 1790, <Commendeert> do tilstæde

58 Carl Henrichsen do, 25, 1792, Rømt i Engelland

59 Christian Skyberg do, 30, 1794, ikke tilstæde

60 Hans Erichsen do, 42, 1773, Commendeert i Fstad

61 Jens Haagensen Boepæl Xtiania, 23, 1790, Commendeert til Khavn

62 Ole Jensen do, 22, 1790, i Khavn

63 Jochum Halvorsen do, 40, 1775

64 Herman Jensen do, 30, 1783

65 Anders Christiansen — , 36, modt

66 Christen Olsen do, 43, 1773, i Khavn

67 Ole Christian Henrichsen do, 25, 1787, paa Farten

68 Christopher Olsen do, 23, 1790, do

69 Johan Henrichsen do, 50, 1764, do

70 Niels Olsen do, 20, 1793, Diserteert

71 Helge Pedersen do, 27, 1790

72 Johan Friderich Olsen do, 28, 1784

73 Hans Larsen do, 23, 1793, paa Farten

74 Christian Aundsen do, 39, 1776, mødte icke

75 Jørgen Madsen do, 43, 1771

76 Christopher Olsen do, 46, 1772, paa Friderichshald

77 Borge Pedersen do, 26, 1794

78 Lars Tollefsen — , 20, Commendeert

79 Andreaas Sørensen do, 29, 1785, tilstæde

80 Andreas Haagensen do, 43, 1772, i Khavn

81 Christian Johnsen Xtiania, 20, 1793, paa Farten

82 Peter Andersen Søeberg do, 43, 1781

83 Michael Thronsen do, 29, 1783, i Holmestrand

84 Hans Olsen do, 42, 1773, i Farten

85 Johan Henrich Lytken do, 38, 1794

86 Christophrer Abrahamsen do, 47, 1767, i Khavn

87 Amund Arnesen do, 51, 1767, do

88 Hartvig Olsen do, 45, 1772, do

89 Peter Amundsen Bakke do, 48, 1770, do

90 Ole Johansen do, 34, 1780, død

91 Christian Helgesen do, 31, 1784, i Khavn

92 Hans Sørensen do, 27, 1785, do

93 Johan David do, 39, 1776, do

94 Gulbrand Olsen do, 28, 1785, do

95 Ole Erichsen do, 34, 1785, Commendeert til Khaavn efter eget forlangende

96 Henrich Nielsen do, 30, 1789, i Khavn

97 Jørgen Pedersen do, 37, 1776, do

98 Knud Olsen do, 22, 1793, Commendeert til Khavn

99 Hans Jensen do, 37, 1776, do

100 Christen Guldbrandsen do, 23, 1793, do

101 Niels Davidsen Xtiania, 37, 1776, Reserve lods tilstæde

102 Engebreth Guldbransen do, 36, 1778

103 Kiøstolf Morthensen do, 45, 1773, i Khavn

104 Niels Jonsen — , –, Sygelig

105 Peder Knudsen do, 18, 1794, indgaaet i Divisionaren i Khavn

106 Tosten Christiansen do, 31, 1772, i Engelland

107 Anders Gustavsen do, 43, 1773, i Farten

108 Holm Gundersen do, 43, 1773, ligesaa

109 Niels Christophersen do, 28, 1785, Sygelig

110 Lars Larsen Mørch do, 28, 1796, Commendeert

111

112 Knud Christophersen do, 35, 1779, i Khavn

113 Peder Pedersen do, 31, 1781, i Farten

114 Rasmus Agustinusen do, 25, 1790, tilstæde

115 Andreas Larsen do, 23, 1793, paa Farten

116 Erich Halvorsen do, 43, 1773, ligesaa

117 Johannes Gudmundsen do, 28, 1784, tilstæde

118 Ole Andersen do, 48, 1775, do

119 Christopher Paulus Grensner do, 27, 1793, Commendeert til Khavn

120 Mads Evensen do, 37, 1784, i Khavn

121 William Henrichsen do, 45, 1773, do

122 Christopher Sørensen Xtiania, 47, 1776, paa Farten

123 Ole Jacobsen do, 28, 1784, i Khavn

124 Peder Gundersen do, 41, 1773, ligesaaa

125 Christian Davidsen do, 23, 1790, paa Farten

126 Amund Jacobsen do, 28, 1781, tilstæde

127 Gregers Christophersen do, 46, 1766, paa Farten

128 Espen Hansen do, 43, 1779, i Khavn

129 Anders Sørensen do, 44, 1777, do

130 Rasmus Nielsen do, 29, 1784, do

131 Anders Petersen do, 29, 1787, i Farten Commendeert

132 Thomas Jørgensen do, 40, 1785, effter Pass fra Khavn, erklaret udygtig og udgaaer

133 Hans Petersen do, 46, 1769, fraværende

134 Peter Hansen do, 28, 1784, i Farten

135 Peter Erichsen do, 43, 1769, ligesaa

136 Peder Hærlefsen do, 37, 1785, do

137 Hans Andersen do, 20, 1793, do

138 Niels Simoensen do, 31, 1794, Commendeert

139 Johannes Hansen do, 19, 1794, i Khavn

140 Hans Henrich Sørensen do, 44, 1770, tilstæde

141 Jens Erichsen do, 28, 1787, i Farten

142 Ammnd Laarsen Xtiania, 32, 1784, i Khavn

143 Anders Amundsen do, 48, 1776

144 Christian Andersen do, 29, 1790, tilstæde

145 Arne Knudsen do, 34, 1778, Reserve-lods

146 <Johanes> Anders Johannesen Berg do, 45, 1771, i Khavn

147 Andreas Torgersen do, 20, 1793, Commendeert

148 Rasms Nielsen do, 37, 1779, i Khavn

149 Niels Olsen do, 25, 1788, Commendeert

150 Peder Olsen do, 27, 1786, i Khavn

151 Rasmus Olsen do, 19, 1794, mmødte icke

152 Lars Hansen do, 49, 1765, i Khavn

153 Søren Andersen do, 24, 1791, Commendeert

154 Poul Jachobsen do, 21, 1794, død 1795

155 Glbrand Pedersen do, 34, 1779, paaa Farten

156 Jacob Henrichsen do, 33, 1791, i Engelland

157 Sammuel Didrich Ricter do, 44, 1770, i Khaavn

158 Peder Nielsen do, 36, 1779, ligesaa

159 Ole Hansen Bragernes do, 45, 1771, do

160 Ulrich Petersen do, 34, 1781, do

161 Jahn Nielsen do, Xtiania, 48, 1759, i Khavn

162 Johannes Olsen do, 19, 1794, i 4de Divisions 6te Matros Comp.

163 Peder Pedersen do, 44, 1771, i Khavn

164 Christian Michelsen do, 23, 1794, Commendeert

165 Niels Hansen do, 19, 1794

166 Jver Olsen do, 30, 1785, i Khavn

167 Engebreth Andersen do, 21, 1794, Commendeert

168 Hans Jacob Johannesen do, 18, 1794, paa Farten

169 Halsteen Andersen do, 25, 1794, været til Artilleriet

170 Jens Olsen do, 43, 1779

171

172 Christopher Nielsen do, 44, 1771, paa farten

173 Poul Poulsen do, 36, 1781, ligesaa

174 Andreas Christophersen do, 26, 1786, i Farten

175 Espen Pedersen do, 41, 1775, ligesaa

176

177 Ole Christian Nielsen do, 34, 1779, møtte icke

178 Mathias Nielsen do, 41, 1775, paa Farten

179 Lars Olsen do, 37, 1779, do

180 Niels Pedersen do, 43, 1784, Commendeert

181 John Andersen Xtiania, 35, 1779, udygtig og udgaaet

182 Johan Peter Christiansen do, 19, 1794, møtte icke, men blev Commendeert

183 Wilhelm Larsen do, 22, 1794, Commendeert bekom 1 Rd

184 Søren Hansen Smith do, 18, 1794, mødte icke

185 Gullich Siulsen do, 37, 1779, i Khavn

186 Henrich Fierregaard do, 38, 1780, dgaaet efter dygtigheds Pass

187 Christian Tharaldsen do, 27, 1794, Commendeert bekom 1 Rd

188 Jahn Jonasen do, 40, 1781, i Khavn

189 Ole Nielsen Holbecher do, 33, 1781, ligesaa

190 Lars Jensen do, 31, 1781, dgaaet til (Skarvagt?)

191 Anders Svendsen do, 33, 1781, mødte

192 Ole Torkelsen do, 19, 1794, Commendeert

193 <Jacob> Arne Andersen do, 34, 1784, i Khavn

194 Jacob Larsen Lakkegaden do, 38, 1784, i Khavn

195 Hans Larsen Øen do, 35, 1784, do

196 Hans Gregersen do, 31, 1784, Commendert

197 Ole Larsen do, 28, 1786, i Khavn, Farten

198 Kiølberg Svendsen do, 38, 1786, do

199 Erich Haagensen do, 38, 1786, Commendeert

200 Lars Johnsen do, 19, 1794, siges død

201 Peder Andersen Xtiania, 26, 1788, mødte

202 Bernth Nielsen do, 44, 1787, i Farten

203 <Peder Halvorsen Ørkesrnd> do, 29, 1787, ligesaa

Hans Christopher Olsen 21

204 Asbjøn Larsen do, 42, 1788, mødte

205 Rolf Siversen do, 32, 1788, i Farten

206 Johan Grønberg do, 33, 1788, ligesaaa

207 Hans Hansen do, 26, 1788, do

208 Anders Torgersen do, 25, 1788

209

210

211 Christen Halvorsen do, 30, 1788, i Farten

212 Harald Harralsen do, 40, 1788

213 Jørgen Haraldsen do, 37, 1788

214 Thore Andersen do, 23, 1791, Commendeert NB

215 Hans Simoensen do, 28, 1790, i Khavn

216 Jørgen Monsen do, 26, 1788, do

217 Jacob Gregersen do, 24, 1790, mødte – halv befahren

218 Christian Jespersen do, 25, 1788, ligesaa i Engeland

219 Hans Torgersen do, 23, 1792, Commendeert befahren

220 Jens Sørensen do, 23, 1788, i Engeland

221 Carl Erichsen Fierregaard do, 34, 1788, udgaar efter udygtigheds Pass

222 Niels Peter Ulrichsen Xtinia, 26, 1788, Commendeert

223 Carl Johannesen do, 30, 1788, mødte

224 Lars Christensen do, 18, 1794, ej mødte

225 Erich Andersen do, 24, 1788, i <Farten> Khavn

226 Poul Knudsen do, 25, 1788, i Farten

227 Rasmus Jensen do, 24, 1788, Sygelig

228 Peder Samuelsen do, 31, 1794, mødte icke

229 Hans Andersen do, 24, 1788, Commendeert

230 Peder Larsen do, 24, 1788, paa Farten

231 Henning Torkelsen do, 31, 1788, død

232 Niels Hansen do, 31, 1788, Commendeert

233 Ammund Syvertsen do, 23, 1790, i Khavn

234 Jacob Torgersen do, 33, 1788, paa Farten

235 Friderich Frantzen do, 26, 1788, Commendeert

236 Jørgen Pedersen do, 22, 1791, i Farten

237 Niels Nielsen do, 37, 1788, Fahrer icke <er besk> har ickun et Øye

238 Anders Pedersen do, 34, 1788, i Holland

239 Syvert Ellefsen do, 35, 1788, i Khavn

240 Johannes Davidsen do, 27, 1791

241 Michael Jensen do, 21, 1791, paa Farten

242 Halvor Rasmusen Xtinia, 19, 1794, mødte icke

243 Peder Olsen do, 26, 1788, i Khavn

244 Ole Nielsen do, 26, 1788, befahren – Commendeert

245 Anders Arnesen do, 28, 1788, i Khavn

246 Jacob Sørensen do, 28, 1788, Commendeert

247 Christian Larsen do, 21, 1791, i Fstad

248 Anders Jensen do, 30, 1788, mødte

249 Jacob Jensen do, 25, 1788, jndgaaet i 4de Div. Comp.

250 Johan Olsen do, 27, 1788, ligesaa

251 Christen Larsen do, 28, 1788, ligesaa

252 Hans Larsen do, 29, 1788, i Farten

253 Anders Halvordsen do, 31, 1791, Commendeert

254 Ole Amundsen do, 21, 1794, Commendeert

255 Niels Jespersen do, 24, 1788, ødte

256 Ole Andersen do, 30, 1788, i Khavn

257 Jacob Hansen do, 26, 1788, do

258 Ole Jensen do, 33, 1783, mødte icke

259 Erich Hansen do, 23, 1791, Commendeert

260 Ole Ammundsen do, 23, 1791, mødte

261 Andreas Andreasen Xtiania, 24, 1784, i Farten

262 Ole Andersen Sand do, 23, 1792, ligesaa

263 Christian Aslachsen do, 27, 1792, ligeledes

264 Kjeld Pedersen Tønsberg, 26, 1794, Commendeert

265 Ole Pedersen Xtiania, — , 1794, Commendeert som halv befaren

266

267 Ammnd Torstensen do, 29, 1794, død

268 Jacob Axelsen do, 23, 1794, mødte Commendeert

269 Haavol Ammundsen do, 19, 1794, i Farten NB fra Fstad

270 Rasms Rasmusen do, 21, 1794, drukned

Johannes Andersen Commendeert

271 Hans Hansen do, 25, 1794, ligesaa

272 Christian Johannesen do, 20, 1794, mødte icke

273 Wilhelm Schack do, 20, –, Commendeert

274 Anders Hansen do, 19, 1794, Commendeert

275 Ole Johnsen do, 1794, mødte icke

276 Koldbjørn Andersen do, 19, 1794, Commendeert

277 Jens Olsen do, 30, 1794, i Khavn

278 Peter Jacobsen do, 19, 1794, Commendteert

279 Ole Peter Senstad do, 17, 1794, i Khavn

280 Johannes Andersen do, 25, 1794, paa Hafslund og mødte icke, men paa Farten

281 Xtiania

282 Anders Christophersen do, 22, 1794, mødte og blev Commendeert

283 Peder Jversen do, 16, 1794, i Farten

284 Eskild Andersen do, 15, 1794, ligesaa

285 Halvor Andersen do, 17, 1794, do

286 Niels Torstensen do, 17, 1794, do

287 Johan Friderich Halvorsen do, 19, 1794, i Farten

288 Johan Aslachsen do, 20, 1794

289 Peter Andersen do, 23, 1794, Commendeert

290

291 Nicolai Hansen do, 21, 1794, indgaaet i Divisionerne

292 Haans Jensen Wejbye do, 17, 1794, mødte

293 Niels Peter Wisler do, 26, 1794, mødte icke

294

295 Erich Erichsen do, 23, 1794, i Farten

296 Johan Nielsen do, 24, 1794, jndgaaet i Divisionerne

297 Asbjørn Aslachsen do, 21, 1794, i Farten

298 Nicolay Johan Michael Prøys do, 25, 1794

299 Niels Olsen do, 24, 1794

300 Johannes Husebye do, 37, 1794, halvbefahren, mødte – blev Commendeert efter forlangende

301 Johan Peter do, 29, 1794

302 Jørgen Jahnsen do, 26, 1794, mdte Commendeert

303

304 Engebreth Christensen do, 19, 1794, Commendeert

305 Ole Jensen do, 21, 1794, <i Khavn> ditto

306 Søren Guldbrandsen do, 20, 1794, i Khavn

307 Svend Andersen Oxevald do, 25, 1794, mødte icke

308 Bendt Christophersen do, 22, — , Commendeert

309 Ammund Torgersen — , mødte icke

310 Lars Andersen — , ej heller

312* Niels Hansen — , Commendeert

Christopher Truelsen

Johannes Johnsen Commendeert

Hans Abrahamsen ligesaa

Christen Olsen ligeledes

Lars Gulbrandsen

Knud Julsen

Gudmnd Hansen NB af landlegd

Johan Friderich Hansen Commendeert

<Ellef Sørensen>

 

Saaledes, efter mlig Undersøgning, in triplo, udfærdiget. Christiania den 7de Martii 1796. Kaar. C. (?) Michelsen.

x