Christiania bys befolkning 1830-1924

Denne perioden omhandler tiden da byen begynte å bli en storby, og opplevde en eksplosiv vekst av befolkning fra alle kanter av landet. Til da byen igjen kunne kalles Oslo.


Diverse eksterne lenker