Registrerte prostituerte i Christiania 1843 – 1880

tom1

Tom Larsen fotograferte materialet i 2013, og han har også laget et transkribert register med ca 2900 innføringer. NSF er selvfølgelig glad for å ha fått lov til å publisere dette.

Grunnen til at dette blir publisert er at det etter vårt syn er er en viktig slektshistorisk kilde i og med at mange av disse kvinnene ikke hadde noen fast bostedsadresse og er vanskelig å finne i andre kilder.
Materialet gir oss også et innblikk i hvor hardt og tøft disse kvinnene hadde det på den tiden, og det får oss også til å tenke på hvor mye makt menn hadde, og hvor lite verdt en kvinne var utenfor husets fire vegger.
Les også artikkelen Kristiania-prostitusjonen på 1800-tallet (ekstern lenke)
(Artikkelen er hentet fra Prosjekt «Oslo-patriot»)

Tom Larsens artikkel om Marte Marie «Spraderen» i Arkivmagasinet 1-2015 er absolutt lesverdig, og er et godt eksempel på hva dette materialet kan gi av opplysninger

Register over prostituerte i Kristiania 1843 – 1880 med henvisning til bildenr i originalen (PDF-registeret er søkbart og nedlastbart)
I høyre kolonne i registeret står et img_ nr. (bildenr.) Noter dette nummeret og og navnet på den du leter etter. Åpne den aktuelle web-boken og bla dere fram til personen. Det står ikke bildenr i originalprotokollene, men bildene kommer i rekkefølge. (De laveste nr. først). (Disse er nå republisert i HTML5-format og vil bli bearbeidet bedre senere).