Lov og rett

Foreningen har gjort et stort arbeid for å tilgjengeliggjøre Fangeprotokoller og Polititidende. Grunnen er at vi har erfart at disse to kildene, kan gi oss opplysninger som vi ikke ellers kan finne andre steder i kildematerialet. Mange kvinner fikk barn utenfor ekteskap, og fikk de 3, så måtte de inn til soning, dette og andre opplysninger er ofte slikt man ikke snakket om. Alle kriminelle handlinger etter 1886 er beskrevet i Polititidende, hvis personen er enten etterlyst, anholdt eller sluppet ut av et fengsel. Hvis du finner en person nevnt der, som du ønsker å finne noe mer ut om så er fengselsprotokollene en god kilde. Andre kilder er doms og tingbøker, som for du for det meste vil finne på Digitalarkivet.