Polititidende

I Polititidende som ble utgitt 2 ganger i uken og som ble distribuert til alle landets politikamre, lensmenn og tollstasjoner, kan dere blant annet lese om (krever medlemskap i NSF eller bestille utgave i slektsbutikken):

  • (A) Etterlyste personer i hele landet. Mye info om hvorfor de er etterlyst. signalement osv.
  • (B) Anholdte personer i hele landet. Ofte med henvisning til etterlysningen
  • (C) Forskjellige meddelelser
  • (D1) Løslatte personer fra straffeeanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
  • (D2) Løslatte personer fra distriktsfengsler og tvangsarbeidsanstalter. Fødselsdata, bosted, hvorfor staffet, tidsrom osv
  • (E) Stjålet og bortkommet eiendom
  • (F) Eiendom som er kommet til rette igjen