Fangeprotokoller

Opplysningene som vi kan finne i protokollene er svært varierende, i noen står det lite om fangens personalia, mens i andre (feks Botsfengselet) så finner man utrolig mange opplysninger om fangens liv og levnad. Fra 1880 finnes det dessuten også et fangefotoalbum. I noen protokoller står det også signalement og andre opplysninger, men det som står i alle er lengden på straffen, hvorfor de er straffet, og ofte henvisning til dommen. Da kan det være forholdsvis enkelt å finne dommen og lese mer detaljert.