Fange og fengselsprotokoller

tukthusDisse protokollene kan gi oss verdifulle opplysninger.
Det er kanskje straffen for leiermål som er viktigst. Dette fordi spesielt kvinnene ble hardt straffet, og etter 3.leiermål ble de fengslet noen dager på vann og brød.
Protokollene innholder oftest mange opplysninger, noen ganger også signalement på kvinnene og hvor mange barn de hadde fått før.
Mer enn 3 barn utenfor ekteskap resuterte ofte i 6 måneder i tukthus, og ved flere barn, lengere straff.

Men det viktigste vi finner er år og dato når de ble fengslet, og da er det forholdsvis enkelt å gå tilbake i rettsprotokollene for å finne ytterligere opplysninger.
I rettsprotokollene står det mer utførlige opplysninger om fødte barn og fedrene til disse.

Vi vil fortløpende legge ut protokoller vi får fotografert, og vi tar gjerne i mot protokoller fra andre fengsler andre steder i Norge.

Protokoller som er fotografert i NSFs regi vil være tilgjengelig kun for våre medlemmer, men registre og det vi mottar fra andre vil bli publisert åpent for våre besøkende. Vi ville gjerne ha lagt ut det meste åpent for alle, men noe må vi også kunne tilby ekstra til våre medlemmer.

OSLO:

AKERSHUS:

 • Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1863 – 1873 (medlem)  (Oppdatert til HTML5 28.01.2021)
 • Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1873 – 1885 Foto NSF (Under arbeid)
 • Fangeprotokoll ved Akershus amts distriktsfengsel 1885 – 1892 Foto NSF (Under arbeid)
 • Eidsvoll fengsel varetektjournal 1866-1904 (medlem) (NY! 23.01.2021)


TRØNDELAG:

 • Fangeprotokoll over mannsfanger i Trondheim Tukthus 1814-1839 (Under arbeid)
 • Register over mannsfanger 1800 – 1829 og register over kvinnefanger 1839 – 1845 (Under arbeid)
 • Register over kvinnefangene i Trondheims tukthus 1829-1877 (Oppdatert til HTML5 21.01.2021)
 • Register over mannsfangene i Trondhjems tukthus 1829-1877 (NY! 20.01.2021)
 • Fortegnelse over fanger sendt fra Akershus Strafanstalt til Trondheims tukthus 1845-1882 (Under arbeid)
 • Fanger i arbeid på Mæremyre 1906-1916 (med foto av de fleste fangene) (medlem) (NY! 08.02.2021)
 • Fangeprotokoll» Protokoll fra Trondheim tukthus over fanger (kvinner og menn) fra 1752-1762 (medlem) (NY! 09.02.2021)
 • Fangeprotokoll» Manntallsprotokoll for Trondheim tukthus (kvinner og menn) 1814-1839 (Under arbeid)

HEDMARK:

 • Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1864-1867 (medlem) (Oppdatert til HTML5 23.01.2021)
 • Arrestjournal for Kongsvinger distriktsfængsel 1867-1872 (medlem) (Oppdatert til HTML5 20.01.2021)
 • Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1864-1881 (medlem) (Oppdatert til HTML5 22.01.2021)
 • Arrestjournal for Elverum Hjelpefengsel 1886-1905 (medlem) (Oppdatert til HTML5 22.01.2021)
 • Fangejournal for Hamar Fengsel 1877-1896 (medlem) (Oppdatert til HTML5 22.01.2021)
 • Olsrud straffeanstalt protokoll over menn 1869-1889 (medlem) (NY! 20.01.2021)
 • Olsrud straffeanstalt protokoll over kvinner 1869-1889 (medlem) (NY! 20.01.2021)

OPPLAND:

 • Fangeprotokoll for Nordre Land og på gården Skiaker 1855-1861 (medlem) (Oppdatert til HTML5 12.02.2021)
 • Gjøvik kretsfengsel Fangeprotokoller 1862-1867 (850 innsatte med signalement) (medlem) (Oppdatert til HTML5 23.01.2021)
 • Gjøvik kretsfengsel Fangeregister 1867-1872 Foto: Lars Ove Wangensteen (NY! 17.01.2021)
 • Gjøvik kretsfengsel Fangeprotokoller 1867-1872 (medlem) (Oppdatert til HTML5 11.02.2021)
 • Gjøvik kretsfengsel Fangeregister 1872-1885 Foto: Lars Ove Wangensteen(NY! 17.01.2021)
 • Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1843-1850 (medlem) (Oppdatert til HTML5 21.01.2021)
 • Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1851-1854 (medlem) (Oppdatert til HTML5 21.01.2021)
 • Straffanger på gården Lunde i Fåberg-1854-1862 (medlem) (Oppdatert til HTML5 21.01.2021)
 • Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1826-1840 (medlem) (Oppdatert til HTML5 17.01.2021)
 • Valdres, Land og Hadeland Kriminaljournal 1838-1846 (medlem) (Oppdatert til HTML5 17.01.2021)

AGDER:

Legg igjen et svar