Oslos historie: Adresser (topografi)

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003.
Inneholder opplysninger om plasser, gater og hus med eiere og beboere frem til ca 1800-1850.


Oslo til 1624, Oslo Gamlebyen 1624-1850

1. Oslos bebyggelse – gård for gård i middelalderen [utgave 1, 14.08 2001 – under revisjon]

 

Christiania 1624-1815

  • Østre kvarter
  • Søndre kvarter
  • Vestre kvarter
  • Nordre kvarter
  • Pipervika
  • Vaterland
  • Grensen

Ladestedene Son, Hølen, Husvik, Hvitsten, Drøbak og Ildjernet

Borgerskapet 1680-1730 (lister)

Aker

Forord og kilder.
Prostengen
190 Frydendal, også kalt E. Pettersens løkke.
192/199 Åkebergsløkken (192 Sørinelyst eller 199 Christiansberg).
192/199 Ytterborgsløkken (192 Sørinelyst eller 199 Christiansberg).
197 Skrødersløkken, også kalt Madame Schrøders løkke og Grues løkke.
Gadeløkken.
Dalbekk.
Bergsløkken.
Se også Kampens historie 1200-1865 [utgave 10.10 2002].
198 Bergsløkken, også kalt Sørliløkken.
200a Udsigten østre (på Kampen), kalt Egesløkken.
200b Udsigten vestre (på Kampen), kalt Madame Martinisløkken.
201 Petersberg, kalt Resks løkken.
203 Normannsløkken, kalt Egesløkken.
Jomfru Garmans løkke.
Valle øvre.
204a Malerhaugen, også kalt Stuen.
204b Grønvold, kalt madame Muuses løkke (Kongsløkken).
207 Helsfyr.
Valle nedre.
Valle (uvisst hvor).
Vålerløkken, kalt Madame Waalers løkke.
212 Valle eller Kokengen (Ensjø).
212 Ensjø og Ensjø teglverk.
213a-214a Rosendal.
213c-214c Gladengen.
Munkehagen søndre
Assessor Smiths løkke.
Oslo Ladegård.
215e Casperløkken.
215f Kampen nedre.
215g Kampen øvre.
Svensengen.
233 Engen.
Vålerengen.
234 Vålerengen.
Nygård.
235 Nygård.
Kværner.
255a Ødegården.
255b Kværner gård.
256 Sagstuen (Kværner mølle).
464 Barkestampen.

Enerhaugen: manntall 1835 [27.10 2003].

x