Embedsregister for Christiania 1624-1720

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Etter Ludvig Daaes bøker om Det gamle Christiania (flere utgaver).


Stattholder

Jens Juel til Kjeldsgård 1618-1629

Christoffer Urne til Åsmark 1629-1642

Hannibal Sehested 1642-1651

Gregers Krabbe 1651-1656

Nils Trolle 1656-1661

Iver Krabbe 1661-1664

Ulrik Frederik Gyldenløve 1664-1699

Vice stattholder

Ove Juel 1669-1676

Just Høg 1682-1694

Frederik v. Gabel 1699-1708

Stiftsamtmann

Erik Ottessen Banner 1671-1682

Just Høg 1682-1694

Etatsråd Christian Stockfleth 1694-1699

Amtmann i Akershus amt

Ove Bjelke til Sakslund 1674

Justitiarier i Overhoffretten

Christian Lund, til 1691

Christian Stockfleth, til 1701

Lagmann

Jakob Hanssen 1626

Nils Hanssen 1631-1655

Wittekind Huus 1655-1668?

Dr. Peter Hegerfeldt 1668-1671

Laurits Christenssen 1671-168*

Hannibal Stockfleth 1687-1721

Magistratens presidenter

Peter Dreyer 1665-1668

Kristian Stockfleth 1668-1680

Laurits Jakobssen 1680-1686

Hans Hanssen Must 1686-1700

Hans Jokum Hein 1700-1709

Johan Drøge 1709-1716

Peder Falk 1716-1720

Visepresident

Laurits Jakobssen 1677

Byfogd

Lars Ruus 1626-1628

Mats Harildssen 1630-1632

Hans Matssen Fagerholt 1635-1637

Hans Knutssen 1641-1642

Erik Anderssen 1644-1647

Lorentz Bøyessen 1647-1653

Mattis Bennike 1653-1654

David Friedlieb 1654-1657

Christen Christenssen 1657-1686

Adam Barck 1686-1705

Jens Krabbe 1705-1722

Biskop

Mag. Nils Simonssen Glostrup 1617-1639

Mag. Ole Boessen 1639-1646

Mag. Henning Stockfleth 1646-1664

Dr. Hans Rosing 1664-1699

Dr. Hans Munk 1699-1712

Sogneprest ved Hellig Trefoldighetskirken og Vår Frelsers kirke

Hr. Tomas Laugessen, til 1630

Mag. Sevald Tomassen 1630-1635

Mag. Kjell Stub 1635-1641

Mag. Trugels Nilssen 1641-1669

Hr. Jørgen Jørgenssen 1669-1686

Dr. Hans Munk 1686-1694

Mag. Christian Muus 1694-1701