Personregister for Christiania 1624-1630

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002.
Utgave 09.03 2002. 46 personer.

Kilder: Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len nr. 102.5, litra O: Manntallsregister på den påbudne landskatt som Christiania borger har utgitt av deres odel og pantegods etter Kongl. Mayts nådigste skattebrevs lydelse til Martini Anno 1630.


Alfabetisk liste

Albert Albertssøn (Pytt), 1630

Mester Anders, se Anne

Anders Lauritzsøn, se Gjertrud

Anders Willumssøn, se Dorte

Anne salig mester Anders’, 1630

Anne salig Trund Claussøns, 1630

Bertel Hellessøn, 1630

Christen Bang, 1630

Christen Christenssøn, 1630

Christoffer Christofferssøn, 1630

Dirik Johanssøn Roll, 1630

Dirik Sanderssøn, se Guri

Dorte Anders Willumssøns, 1630

Even Anderssøn, se Marete

Gjertrud Anders Lauritssøns, 1630

Gullik Sørenssøn, 1630

Guri salig Dirik Sanderssøns, 1630

Hans Bentssøn, 1630

Hans Michelssøns barn, 1630

Salig Harald Olssøn, 630

Hermand Hanssøn, 1630

Iver Gulbrandssøn, 1630

Jacob Jonssøn, 1630

Jost sadelmaker, 1630

Karen salig Ole Tostenssøns, 1630

Lauritz Hanssøn, 1630

Lauritz Olssøn, 1630

Lauritz Ruus, 1630

Mats Harrildssøn, 1630, kgl may byfogd

Maren Nielsdatters barn, 1630

Maren Nielsdatter, 1630

Maren salig Rasmus Hanssøns, 1630

Marete salig Even Anderssøns, 1630

Michel Hoffnagel, 1630

Ole Gunderssøn, 1630

Ole Tostenssøn, se Karen

Peder Paaske, 1630

Peder snekker, 1630

Rasmus Hanssøn, se Maren

Rasmus Sørenssøn, 1630

Søren Jonssøns arvinger, 1630

Søren Sørenssøn, 1630

Herr Tomes Laugesen, 1630

Tosten Arnessøn, 1630

Trund Claussøn, se Anne

Trund Jørgenssøn, 1630

x