Pliktsfolk som utførte dagsverk ved Akershus slott 1630-1655

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2002.
Utgave 09.03 2002. Tidligere utgitt i Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening nr. 1/99, s. 8-16. Listen inneholder 384 personer, hvorav 9 arbeidsledere og andre ikke-arbeidere.

Kilder: 9 Lønningslister i Akershus lensregnskaper fra april-mai 1630, mai-juni 1630, juni-juli 1630, februar-april 1631, april 1631, juli 1641, september 1644, august 1645, juli 1655, se kildetekstene. Jevnfør også Christianias eldste arbeiderklasse: Bygningsarbeidere ved Akershus festning 1630-1655, i Genealogen. Personnavnene er normaliserte og kildenes navneformer er plassert i parentes.


Alfabetisk liste

Albret Andersson (Albret Anderßen), juli 1641

Alexander Hansson (Alexander Hanßen), juli 1641

Alles Mikkelsdotter (Alles Mikellsdater), juli-august 1645

Ambjør Olsdotter (Ambiørn Ollßdatter), juli 1641

Amund Jonsson, (Amund Joenßenn), april 1631

Amund Svenssøn (Amund Suendßen), juli 1641

Anders Bjørnssøn (Anders Biørenßenn), september 1644

Anders Hanssøn (Anderß Hanßen), juli 1641

Anders Nilssøn (Anders Nielßen), juli 1641

Anne Andersdotter, (Anne Anderßdater), juli 1641, (Anne Anderßdaatter), september 1644, (Ane Andersdater), juli-august 1645

Anne Bjørnsdotter, (Anne Biørnsdater), juli 1641, (Ane Biørnsdatter), juli-august 1645

Anne Hansdotter (Anne Hanßdaatter), september 1644

Anne Håvarsdotter (Ann Haffuersdaatter), september 1644

Anne Jakobsdotter (Anne Jacobßdatter), juli 1641

Anne Jensdotter (Anne Jenßdatter), juli 1641, (Anne Jenßdaatter), september 1644

Anne Jørgensdotter (Anne Jørgenßdater), juli 1641

Anne Kristensdotter, (Anne Chrestennsdaatter), april 1631

Anne Kristensdotter, (Anne Christensdater), juli 1641, (Anne Christennsdaatter), september 1644

Anne Kristensdotter (Anne Christensdaatter), september 1644

Anne Kristensdotter (Anne Christensdaatter), september 1644

Anne Larsdotter (Anne Laurdtzdater), juli 1641

Anne Nilsdotter (Anne Nielßdater), juli 1641

Anne Olsdotter (Anne Ollßdater), juli 1641

Anne Olsdotter (Anne Ohlsdatter), juli 1655

Anne Persdotter, (Anne Pederßdatter), juli 1641

Anne Persdotter (Anne Pederßdater), juli 1641, (Anne Perßdatter), september 1644

Anne Persdotter (Anne Pedersdatter), juli 1641

Anne Persdotter (Anne Pederßdatter), juli 1655

Anne Persdotter, (Anne Pederßdater), juli 1641, (Ann Perßdaatter) september 1644

Anne Kville (Anne Quille), juli 1655

Anne Reiarsdotter (Anne Reerßdaatter), september 1644

Anne Røding (Anne Rødingh), juli 1641

Anne, smeds, (Anne Smids), juli 1655

Anne Torsdotter (Anne Torßdatter), juli 1655

Anne Tørkjellsdotter (Ane Tiørkellsdater), juli-august 1645

Appolone Larsdotter (Appolone Lauridzdatter), juli 1641

Arnt Jakobssøn (Arendt Jacobßen), juli 1641, (Arendt Jacobßen), september 1644

Asgaut Alsing (Aschud Alsing ?), september 1644

Aslaug Tønnes, (Aslav Thønnis), juli 1641

Asle Mikkelsdotter (Asle Mickelßdater), juli 1641

Barbro Trulsdotter (Barbro Trollsdater), juli-august 1645

Bent Gudmundssøn (Bendt Gundmundsen), juli 1641

Bergette Axelsdotter, (Biergett Axellsdater), juli 1641

Bergette Jensdotter, (Birgette Jenßdater), juli 1641

Bergette Olsdotter, (Biergete Ollßdater), juli 1641

Bergette Olsdotter, (Biergette Ollßdatter), juli 1641

Bergette Olsdotter, (Biergette Ollsdatter), juli 1641

Bergette Olsdotter, (Birgette Olßdater), juli 1641

Bergette Torsdotter, (Biergete Thorßdater), juli 1641

Berte Alvsdotter, (Berete Alßdatter), september 1644

Berte Amundsdotter, (Bierte Amundsdater), juli 1641

Berte Asbjørnsdotter, (Bierte Asbiørnßdater), juli 1641

Berte Henriksdotter, (Berete Hendrigsdater), juli 1641

Berte Jensdotter, (Berete Jenßdaatter), september 1644

Berte Kjellsdotter, (Bierete Kieldsdatter), september 1644

Berte Klausdotter, (Berette Klausdater), juli-august 1645

Berte Nilsdotter, (Berte Nilßdatter), september 1644

Berte Olsdotter, (Berete Ollsdatter), juli-august 1645

Berte Persdotter, (Birette Persdatter), juli-august 1645

Berte Tomesdotter, (Berette Tomesdater), juli-august 1645

Berte Torstensdotter, (Bierte Thostensdatter), juli 1641

Bertel Nilssøn, (Bertell Nielßen), juli 1641

Boel Jensdotter, (Boeld Jenßdatter), juli 1641, (Boell Iensdater), juli-august 1645

Bugge Nilsson, (Bugge Nielßenn), mai-juni 1630

Claus, se under K.

David Hanssøn, (Dauid Hanßenn), september 1644

Dorte (Grønland), (Dorrete Jbidem), juli 1655

Dorte Helgesdotter, (Dorethe Hellesdaatter), september 1644

Dorte Jensdotter, (Darte Jenßdater), juli 1641

Dorte Klementsdotter, (Dorette Klemesdater), juli-august 1645

Dorte Mikkelsdotter, (Darte Mickelßdater), juli 1641, (Dorete Michellsdater), juli-august 1645

Dorte Torsdotter, (Dorrete Torßdatter), juli 1655

Eli Amundsdotter, (Ellin Amundtzdatter), juli 1641

Eli Bjørnsdotter, (Ellin Biørnßdater), juli 1641

Eli Gudbrandsdotter, (Elli Gulbrandsdatter), juli-august 1645

Eli Gudmundsdotter, (Ellin Gundmundsdater), juli 1641, (Elle Gundmunsdater), juli-august 1645

Eli Jørnsdotter, (Elli Iørensdater), juli-august 1645

Eli Lausdotter, (Ellen Lauerßdatter), september 1644

Eli Mikkelsdotter, (Ellen Miekelßdater), juli 1641

Eli Olsdotter, (Ellie Olßdaatter), september 1644

Eli Persdotter, (Elle Persdatter), juli-august 1645

Eli Trulsdotter, (Elle Trølesdater), juli-august 1645

Eli Steffensdotter, (Ællene Steffensdaatter), september 1644

Eli Sjursdotter, (Ellin Siffuersdater), juli 1641

Else Bårdsdotter, (Elßa Bardßdatter), juli 1641

Else Henriksdotter, (Ellsa Hendrigsdatter), juli 1641

Engebore, se Ingeborg.

Enger, se Inger.

Erik Bjørnssøn, (Erich Biørnsen), juli 1641

Erik Pålssøn, (Erick Pauollsen), juli-august 1645

Galle Jenssøn, (Galle Jenßen), juli 1641

Gjert Snidfrids, (Giert Schnidfridtz), juli 1641

Gjertrud Gudbrandsdotter, (Gierdtrud Gulbrands), september 1644, (Gierttre Gulbrandsdater), juli-august 1645

Gjertrud Jensdotter, (Giertrud Jenßdaatter), september 1644

Gjertrud Trondsdotter, (Jertrud Tronßdatter), juli 1655

Gjertrud Trulsdotter, (Giertrud Thrølßdatter), september 1644

Grete Tommesdotter, (Grete Thomisdatter), juli 1641

Gudbrand Knutssøn, (Gulb. Knudtzen), juli 1655

Gullborg Jansdotter, (Gulborgh Janßdater), juli 1641

Gullik Tommessøn, (Gullich Thomißen), juli 1641

Gunnar Gamlebyen, (Gunder Gammelbye), juli 1655

Gunnar Vigens, (Gunder Vigens [Nigens?]), september 1644

Gunnell Andersdotter, (Gunell Andersdaatter), september 1644

Gunnell Jakobsdotter, (Gunild Jacobsdater), juli 1641, (Ganuell Jacobsdatter), september 1644

Gunnell Jensdotter, (Gunell Jenßdatter), september 1644

Gunnell Olsdotter, (Gunild Ollßdater), juli 1641

Gunnell Persdotter, (Gunild Pederßdater), juli 1641, (Gunell Perßdatter), september 1644

Gunnell skredder, (Gunell schredder), september 1644

Guri Arvesdotter, (Gurie Arffuesdater), juli 1641

Guri Larsdotter, (Gurrj Larßdatter), juli 1655

Guri Persdotter, (Gurie Perßdatter), september 1644

Guri Svensdotter, (Gurie Suendzdater), juli 1641

Hallvard Gunnarssøn, (Halluor Gunnersen), juli-august 1645

Hallvard Nilssøn, (Halduar Nielßen), juli 1641

Hans Asmussøn, (Hanß Aßmußenn), september 1644

Hans Bjørnssøn, (Hanß Biørnsen), juli 1641

Hans Deller, (Hans Deller), juli 1641

Hans Grønland, (Hanß Grønland), juli 1655

Hans Hanssøn, (Hans Hanßen), juli 1641, (Hanß Hanßenn), september 1644, (Hans Hansen), juli-august 1645

Hans Hanssøn, (Hans Hanßen), juli 1641

Hans Håkenssøn, (Hans Hogenßen), juli 1641

Hans Knutssøn, (Hanß Knudtzen), førte regnskapet juli 1655

Hans Larssøn, (Hanß Larßenn), juli 1655

Hans Persson, (Hanns Pederßenn), april 1631

Hans Simenssøn, (Hanß Simmenßen), september 1644

Hans Tomasson, (Hanns Tommeßønn), april-mai 1630

Hans Tommessøn, (Hans Thomißen), juli 1641

Helle Trulsdotter, (Helle Trollisdatter), september 1644

Helle Klausdotter, (Hellie Clausdaatter), september 1644

Helle Nilsdotter, (Hellie Nielsdatter), september 1644

Henrik Bentssøn, (Hendrich Bendzøn), juli 1641, (Henderich Bendßen), september 1644

Hilleborg Torodsdotter eller Tonisdotter, (Hilleborig Thorodßdaatter), mai-juni 1630, (Hildeborig Thonißdaatter), juni-juli 1630

Ingeborg Andersdotter, (Ingebor Andersdater), juli-august 1645

Ingeborg Arnesdotter, (Jngebore Arenß[datter]), september 1644, (Engebore Arnesdater), juli-august 1645

Ingeborg Eggertsdotter, (Engebore Egersdaatter), september 1644

Ingeborg Eriksdotter, (Jngeborigh Ericksdatter), juli 1641

Ingeborg Gulliksdotter, (Ingebor Gulichsdater), juli-august 1645

Ingeborg Ivarsdotter, (Jngebore Jffrsdatter), september 1644

Ingeborg Jensdotter, (Jngeborigh Jensdater), juli 1641, (Engebore Jenßdatter), september 1644

Ingeborg Nilsdotter, (Jngeborigh Nielßdater), juli 1641

Ingebret Olsson, (Jngelbredt Oelßønn), april-mai 1630

Inger Andersdotter, (Engri Andreßdatter), september 1644

Inger Engekrans, (Engri Ængekrandtz), september 1644

Inger Eriksdotter, (Jnger Erichßdaatter), juni-juli 1630, (Jnger Erichsdaatter), april 1631

Inger Eriksdotter, (Jnger Erichsdaatter), september 1644

Inger Jeppesdotter, (Jnger Jeppesdaatter), april 1631

Inger Jensdotter, (Inger Iensdater), juli-august 1645

Inger Klausdotter, (Jnger Claußdater), juli 1641

Inger Klausdotter, (Jngrie Claußdater), juli 1641

Inger Kristensdotter, (Jnger Christensdater), juli 1641

Inger Nilsdotter, (Jnger Nielßdaatter), juni-juli 1630

Inger Olsdotter, (Jnger Olluffsdatter), juli 1641

Inger Persdotter, (Jnger Perßdatter), september 1644

Inger Rasmusdotter, (Jnger Rasmußdaatter), mai-juni 1630, (Jnger Rasmußdaatter), juni-juli 1630

Inger Torsdotter, (Enger Thorsdatter), juli 1641

Intzen Asmusdotter, (Jntzenn Aßmus datter), september 1644

Ivar Bjørnssøn, (Jffr Biørnßen), juli 1655

Ivar Olssøn, (Iffuer Ollsen), juli-august 1645

Jakob Anderssøn, (Jacob Anderßen), juli 1641

Jakob Ingvaldssøn, (Jacob Jnguoldsen), juli 1641

Jakob Jenssøn, (Jacob Jenßen), september 1644

Jakob Jonssøn, (Iakop Iondsen), juli-august 1645

Jakob Olssøn, (Jacob Ollßen), juli 1641

Jakob Perssøn, (Jachob Perßen), juli 1655

Jens Jenssøn, (Jens Jenßen), juli 1641, (Jens Jenßenn), september 1644

Jens Larssøn, (Jens Lauridzen), juli 1641

Jens Mortenssøn, (Jenß Martenßen), september 1644

Jens Nilssøn, (Jenß Nielßen), juli 1655

Jens Ormesund, (Jenß Ormeßund), juli 1655

Jens Pipervika, (Jenß Piberwig), juli 1655

Jens Svenssøn, (Jens Suendßenn), september 1644

Jens Sørenssøn, (Jenß Søffrensen), juli 1655

Jens Trondssøn, (Jens Thronßen), juli 1641

Johan Johansson, (Johan Johannßønn), april-mai 1630

Johanne Henriksdotter, (Johan Hendrichßdaatter), september 1644

Johanne Klausdotter, (Johan Clausdatter), september 1644

Johanne Lausdotter, (Johanne Lauridzdater), juli 1641

Johanne Niklasdotter, (Johanne Niclaßdatter), juli 1641

Johanna Persdotter, (Johanna Pederßdater), juli 1641

Jørgen Anderssøn, (Iørgen Andersen), juli-august 1645

Jørgen Hallvardssøn, (Jørgen Halduarsen), juli 1641

Jørgen Nilsson, (Jørgenn Niellßenn), april 1631

Jørund Sørenssøn, (Iørend Sørensen), juli-august 1645

Karen Berns [eller Bentsdotter], (Karen Berns), september 1644

Karen Hansdotter, (Karen Hannsdaatter), mai-juni 1630

Karen Hansdotter, (Karen Hansdater), juli 1641

Karen Håkensdotter, (Karen Hagensdater), juli 1641

Karen Jensdotter, (Karen Jenßdatter), september 1644

Karen Jensdotter, (Karen Jenßdatter), september 1644

Karen Kristensdotter, (Karen Christensdatter), juli 1641

Karen Matsdotter, (Karen Madtzdatter), september 1644

Karen Nilsdotter, (Karen Nielßdater), juli 1641

Karen Olsdotter, (Karen Olßdatter), juli 1641, (Karen Ollsdater), juli-august 1645

Karen Persdotter, (Karen Pederßdaatter), mai-juni 1630, (Karenn Pederßdaatter), juni-juli 1630

Karen Persdotter, (Karen Pedersdatter), september 1644

Karen Persdotter, (Karen Perßdatter), september 1644

Karen Rasmusdotter, (Karen Raßmusdater), juli 1641, (Karen Raßmusdatter), september 1644

Karen Simensdotter, (Karen Simensdater), juli 1641

Karen Svensdotter, (Karen Suendsdatter), september 1644

Karen Svensdotter, (Karen Suensdatter), september 1644

Karen Torsdotter, (Karen Thorßdater), juli 1641

Karen Villumsdotter, (Karenn Willumbsdatter), september 1644

Kari Andersdotter, (Karie Andersdatter), september 1644

Kari Andersdotter, (Karie Andersdaatter), september 1644

Kari Andersdotter, (Karne Andersdatter), september 1644

Kari Bentsdotter, (Karie Bendtzdatter), juli 1641, (Kari Berensdater), juli-august 1645

Kari Finnsdotter, (Karin Findsdaatter), september 1644

Kari Hansdotter, (Karie Hansdater), juli 1641

Kari Jakobsdotter, (Karie Jacobßdater), juli 1641

Kari Jensdotter, (Kari Iensdater), juli-august 1645

Kari Nilsdotter, (Karie Nielßdatter), september 1644

Kari Persdotter, (Karie Perßdaatter), september 1644

Kari skredders, (Karie schreders), september 1644

Kari Svensdotter, (Kari Suendzdater), juli-august 1645

Kari Torsdotter, (Karie Thorsdatter), juli 1641

Gamle-Kari Trondsdotter, (Gl. Carj Tronßdatter), juli 1655

Katrin Edelsdotter, (Chatrin Eddelßdaatter), mai-juni 1630

Kjersten Embretsdotter, (Kierstin Engebred daatter), september 1644

Kirsten Gullesdotter, (Kirsten Gulleßdatter), juli 1641

Kjersten Hallvardsdotter, (Kiersten Halduorßdater), juli 1641

Kirsten Hansdotter, (Kirsten Hanßdaatter), mai-juni 1630

Kjersten Jensdotter, (Kierstenn Jenßdaatter), mai-juni 1630

Kirsten Jensdotter, (Kirsten Jenßdaatter), mai-juni 1630

Kjersten Jensdotter, (Kiersten Jenßdater), juli 1641

Kjersten Jensdotter, (Kiersten Jensdatter), juli 1641

Kirsten Nilsdotter, (Kirstenn Nielßdaatter), mai-juni 1630

Kirsten Olsdotter, (Kirstenn Oluffsdaatter), mai-juni 1630, (Kirstenn Oelufsdaatter), juni-juli 1630

Kjersten Olsdotter, (Kiersten Ollßdater), juli 1641, (Kiersten Olßdaatter), september 1644, (Kiersti Ollsdater), juli-august 1645

Kjersti Olsdotter, (Kirsten Ollßdater), juli 1641, (Kiersti Ollsdater), juli-august 1645

Kjersti Olsdotter, (Kiersti Ollsdater), juli-august 1645

Kjersti Persdotter, (Kiersten Pederßdater), juli 1641, (Kiersten Pederßdater), september 1644

Kjersti Persdotter, (Kiersten Pederßdater), juli 1641, (Kiersten Pederßdaatter), september 1644, (Kiersti Persdater), juli-august 1645

Kjersti Rolvsdotter, (Kiersti Rollffsdater), juli 1641

Claus Winter, (Claus Winter [med segl]), førte regnskapet september 1644, september 1644

Knut Bentssøn, (Knud Berendtzen), juli 1641

Knut Jørgenssøn, (Knud Jørgenßen), juli 1641

Knut Olssøn, (Knud Olßen), september 1644

Kristen Detlefssøn, (Kresten Dettleffsen), juli-august 1645

Kristen Jørnssøn, (Christen Jørgenßen), juli 1641

Kristen Monssøn, (Christen Moenßen), juli 1641

Kristen Svenssøn, (Christen Suendßenn), september 1644

Kristen Svenssøn, (Christen Suendßenn), september 1644

Kristen Svenningssøn, (Christen Suenningßen), september 1644

Kristoffer Sørensson, (Christopher Søfrenßenn), mai-juni 1630, (Christopher Søfrenßen), juni-juli 1630

Kristoffer Trulssøn, (Christoffer Troelßenn), september 1644

Lars Anderssøn, (Laurs Anderßen), juli 1641

Lars Jenssøn, (Lauridtz Jenßen), juli 1641

Lars Jørgensson, (Laurids Jørgennßenn), april 1631

Lars Knutssøn, (Lauridz Knudzen), juli 1641

Lars Larssøn, (Laurß Laurßen), juli 1641

Lars Monssøn, (Lauridz Mogenßen), juli 1641, (Lauers Moenßenn), september 1644

Lars Pederssøn, (Lauridtz Pederßen), førte regnskapet juli 1641 over pliktsfolket

Lene Svensdotter, (Lehne Suendsdatter), juli 1655

Lene Tallskadotter, (Lenne Tallachsdatter), juli 1655

Lisbet Diriksdotter, (Lißbet Dirichsdatter), juli 1655

Lisabet Korneliusdotter, (Lißabet Corneliusdaatter), mai-juni 1630, (Lißabet Cornelisdaatter), juni-juli 1630

Lisbet Karnelsdotter, (Lispit Carnelisdater), juli 1641

Lisbet Sørensdotter, (Lißbet Sørenßdatter), juli 1655

Lussi Jonsdotter, (Lucie Jonßdaatter), september 1644

Mallene Bjørnsdotter, (Mallene Biørnsdatter), juli 1641, (Mallen Biørnsdaatter), september 1644

Margrete Andersdotter, (Margrete Andersdater), juli 1641

Margrete Bjørnsdotter, (Marete Biørenßdatter), september 1644

Margrete Hansdotter, (Margrett Hanßdaatter), september 1644

Margrete Larsdotter, (Margrett Lauerßdaatter), september 1644

Margrete Larsdotter, (Margte Lauerßdaatter), september 1644

Mari Amundsdotter, (Maren Amundßdater), juli 1641

Mari Bendixdotter, (Marenn Bendixdaatter), mai-juni 1630, (Marenn Bendixdaatter), juni-juli 1630

Mari Bentsdotter, (Mari Bernsdater), juli-august 1645

Mari Bjørnsdotter, (Maren Biørenßdatter), september 1644

Mari Eriksdotter, (Maren Erichsdater), juli 1641

Mari Gregersdotter, (Marie Gregersdaatter), september 1644

Mari Henriksdotter, (Maren Hendrigsdatter), juli 1641

Maren Ibsdotter, (Marenn Jbßdaatter), mai-juni 1630, (Maren Jbßsdaatter), juni-juli 1630

Mari Jensdotter, (Marie Jenßdaatter), september 1644

Mari Jensdotter, (Marie Jenßdaatter), september 1644

Mari Jonsdotter, (Maren Joenßen*), september 1644

Maren Kristensdotter, (Maren Christenßdaatter), mai-juni 1630

Mari Krestoffersdotter, (Mari Krestoffersdater), juli-august 1645

Maren Larsdotter, (Maren Lauridßdaatter), mai-juni 1630, (Marenn Lauridßdaatter), juni-juli 1630

Mari Larsdotter, (Maren Laursdater), juli 1641

Mari Monsdotter, (Marie Moeßdatter), september 1644

Maren Nilsdotter, (Marenn Nielßdaatter), juni-juli 1630, (Marenn Nielßdaatter), juni-juli 1630

Mari Nilsdotter, (Marie Nielßdaatter), september 1644

Mari Olsdotter, (Marie Ollßdater), juli 1641, (Marie Olleßdatter), september 1644, (Mari Ollsdater), juli-august 1645

Mari Olsdotter, (Marie Olßdatter), september 1644, (Mari Ollsdater), juli-august 1645

Mari Rasmusdotter, (Maren Raßmusdater), juli 1641, (Marie Raßmusdatter), september 1644

Mari Sørensdotter, (Maren Søffrensdatter), juli 1641

Marte Amundsdotter, (Martte Amundßdatter), juli 1641

Marte Andersdotter, (Martte Anderßdater), juli 1641

Maret (Marte) Asgautsdotter, (Marette Aßgudsdaatter), juni-juli 1630

Marte Eggertsdotter, (Marte Eegchsdatter), september 1644

Marte Hallvardsdotter, (Marte Halffuersdatter), september 1644

Marte Haraldsdotter, (Marta Haraldsdater), juli 1641

Marte Jensdotter, (Marta Jensdater), juli 1641

Marte Konnigs (Marte Konnigs), september 1644

Marte Larsdotter, (Marte Laursdater), juli 1641, (Marte Larsdater), juli-august 1645

Maret (Marte) Nilsdotter, (Marette Nielßdaatter), mai-juni 1630, (Marte Niellsdaatter), april 1631

Marte Matsdotter, (Martte Mattisdater), juli-august 1645

Marte Olsdotter, (Marte Ollßdater), juli 1641, (Marte Olßdatter), september 1644, (Marte Ollsdater), juli-august 1645

Marte Olsdotter, (Martte Ollsdater), juli-august 1645

Maret Åkesdotter, (Marette Achesdaatter), mai-juni 1630

Mette Andersdotter, (Mette Anderßdaatter), september 1644

Mette Bjørnsdotter, (Mette Biørnßdatter), juli 1655

Mette Gregersdotter, (Mette Gregersdatter), september 1644

Mette Nilsdotter, (Mette Nielßdater), juli 1641, (Mett Nielßdaatter), september 1644

Mette Persdotter, (Mett Persdaatter), september 1644

Mikkel Hanssøn, (Mickell Hanßen), juli 1641

Mikkel Helgessøn, (Mickell Hellißen), juli 1641

Mikkel Kasperssøn, (Mickell Caspersen), juli 1641

Mikkel Niklassøn, (Mickell Nickelßen), juli 1641

Mikkel Nilssøn, (Mickell Nielßen), juli 1641

Nils Anderssøn, (Niels Anderßen), juli 1641, (Niels Anderßenn), september 1644, (Niells Andersen), juli-august 1645

Nils Buggesson, (Niels Bugeßenn), mai-juni 1630

Nils Jonsson, (Niells Joenßenn), april 1631

Nils Jørnssøn, (Niels Jørgenßen), juli 1641

Nils Kristenssøn Jull, (Niellß Krest Iull), førte regnskapet august 1645, juli-august 1645, Niells Krestensen som haffuer uerett huoß folkend udi 5 dage, juli-august 1645

Nils Larssøn, (Niels Lauridtzen), juli 1641

Nils Matssøn, (Nielß Madtzenn), juli 1641

Nils Nilssøn, (Nielß Nielßen), juli 1641

Niklas Niklassøn, (Niclauß Niclaußen), juli 1641

Nils Perssøn, (Nielß Pederßen), juli 1641, (Niells Persen), juli-august 1645

Nils Olssøn, (Nilß Olßenn), september 1644

Nils Villadsson, (Niels Villadßenn), mai-juni 1630, (Niels Willadtsen), juni-juli 1630, (Niells Villadßenn), april 1631

Ola Gullikssøn, (Olle Gullickßenn), juli 1655

Ola Jakobssøn, (Olle Jacobßen), juli 1641

Ola Jonssøn, (Olle Joenßen), juli 1641

Ola Jenssøn, (Olle Jenßen), juli 1641, (Olle Jenßen), september 1644

Ola Jonssøn, (Olle Jonßen), juli 1641

Ola Katt (Olle Katt ?), juli 1641

Ola kokk (Olle Koch), september 1644

Ola Monssøn, (Olle Moegenßen), juli 1641

Ola Nilssøn, (Olle Nielßenn), september 1644

Ola Olssøn, (Olla Ollßen), juli 1641

Ola Olssøn, (Olla Ollßen), juli 1641, (Olle Olleßen), september 1644

Ola Perssøn, (Olle Persenn), juli 1655

Olov Hallvardsdotter, (Olloff Halluarsdater), juli-august 1645

Per Erikssøn, (Peder Ericksen), juli 1641

Per Grønland, (Peder Grønland), juli 1655

Per Gudbrandssøn, (Peder Gulbrandßenn), september 1644, (Per Gulbrandsen), juli-august 1645

Per Ibssøn, (Peder Jbßen), juli 1655

Per Jenssøn, (Peder Jenßenn), juli 1655

Per Olssøn, (Peder Ollßen), juli 1641

Per Simenssøn, (Peder Simenßen), juli 1641

Pernille Pipervika, (Pernille Piberwig), juli 1655

Ragnild Klausdotter, (Ragnild Clausdatter), juli 1641

Ragnill Nilsdotter, (Ragnil Nielßdaatter), september 1644

Ragnild Persdotter, (Ragnild Perßdatter), juli 1655

Reiar Jørnssøn, (Reer Jørgenßen), juli 1641, (Reer Jørgenßenn), september 1644

Rønne Persdotter, (Rynne Perßdaatter), september 1644

Rønne Torstensdotter, (Rønne Thostensdater), juli 1641

Sander Sanderssøn, (Sander Sanderßenn), september 1644

Sara Monsdotter, (Sare Monsdater), juli-august 1645

Signe Andersdotter, (Signe Andersdaatter), september 1644

Siri Jakobsdotter, (Sigri Jacobsdatter), juli 1641

Siri Simensdotter, (Sigrie Simensdatter), juli 1641

Siri Stensdotter, (Sigrie Steenßdatter), juli 1641

Siri Svensdotter, (Sirie Suendzdatter), juli 1641

Simen Nilssøn, (Simen Nielßen), juli 1641

Sissel Bjørnsdotter, (Sisßell Biørnßdatter), juli 1655

Sissel Mikkelsdotter, (Sißell Mickelßdater), juli 1641

Sissel Persdotter, (Sisßell Perßdatter), juli 1655

Sten Stenssøn, (Steen Steenßen), juli 1641

Strømme Tønnessøn, (Strømme Thønißen), juli 1641

Sven Alvssøn, (Suend Alß[enn]), september 1644

Sven Jenssøn, (Suend Jenßen), juli 1641, (Suend Jenßenn), september 1644

Sven Olssøn, (Suend Ollßen), juli 1641

Susanne Jakobsdotter, (Sußanne Jacobßdater), juli 1641

Søren Hanssøn, (Søffren Hanßen), juli 1655

Tallak Hoskellssøn, (Tallach Hoßkelßen), juli 1655

Thies Jansson, (Thies Jannßønn), april-mai 1630

Tomas Kristensson, (Tomas Christennßønn), april-mai 1630

Tomas Tomassøn, (Thomis Thomisßen), juli 1641

Tonje Hansdotter, (Thonnie (?) Hansdatter), juli 1641

Torben Jonssøn, (Thorben Jonßen), juli 1641

Tore Eriksdotter, (Thore Erickßdater), juli 1641

Tore Julssøn, (Thore Juelsen), juli 1641

Tore Torssøn, (Thore Thorsenn), juli 1641

Torsten Hanssøn, (Torsten Hanßenn), juli 1655

Torsten Jakobssøn, (Thosten Jacobßen), juli 1641

Torsten Nilssøn, (Thorsten Nielßen), juli 1641, (Thorsten Nielßenn), september 1644, (Thosten Niellsen), juli-august 1645

Tønnes Åsmunssøn, (Thiønes Aasmesenn (Rasmesen ?), juli-august 1645

Åsla Borgesdotter, (Oßla Borgeßdater), juli 1641

x