Slektsnavn i Christiania i 1680-årene

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1993-2003. Utgave 26.11 2003. Kilder, se Christianiakilder 1680-1730. (slektsnavn framkommet ved forkortelse av et patronymikon er kun delvis registrert). Navneregisteret nedenfor er tidligere, i en annen språklig utforming, trykt i Tore H Vigerust: Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra, i Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxv: 3, Oslo 1996, s. 334-337 (hele artikkelen s. 210-384).


Abel (Abelsgård), Ola Perssøn

Aem (Ohm), Klaus

Anker, Erik

AnRon(?), Tønnes Jokumssøn

Asker, Nils Janssøn

Bach, [Hans]

Bachell, Trond Abelssøn

Balckenborg, Jesper

Bang, Hans, Kristen, Per

von Bergen, Hans Persson

Been, Isak, Jørgen Henrikssøn

Bering, Jens

Bergmann, Johan Petterssøn

Bermann, Anne Bermanns

Beyer (Beier), Anders Andersson

Billitz, Lars Kristofferssøn

Billum, Hans Persson

Bjørn, Karsten

Bloch, Kristen

Bonsack, Bård

Bontz, Kristen Anderssøn

Bondtzen, Martin (Morten)

Borch, Per Jørgenssøn

Borp, Hans

Borup, Per Kristenssøn

Brager (Bragenels), Nils

Brant, Jakob

Brockdorf, [Detlef]

Brok, Jens

Brokk (Broch), Kjersten, Simen

Broumann, Dominicus

Brun, Jakob, Jens Jensson, Jokum

Bræmer, Fredrik

Braad, Jens Jensson, Kristoffer

Buch, Hans Perssøn

Bugge, Jens

Buchholt (Buckholt), Hans, Søren

Bur, Nils Matssøn

Burchard, Henrik

Bülow, [Jakob]

Båt, Bert Boodz

Castandel

Collier

Curio, Mogens

Dehn, [Gregorius A.]

Diring, Jens, Kasper

Dreyer, Brynnild Brynnildsson, Gunnar Rasmusson

Due, Arve, Sven Larssøn

Dørkers, Ulrik

Egerod, Mons

Eid, Hans

Eiding, Kristen Kristenssøn

Engel, Knut

Ersløf, Mats Pålssøn

Essendorp, Jens Sørensson

Falk, Amund Henriksson, Jørgen, Morten

(Fan, se Jan)

Felber, Jakob de., Jakob dy.

(Fellermann, se Vellermann)

Feldz, Mikkel

Ferry, [Pierre]

Finckenhagen, Morten

Florentz (Flors), Jan (Johan), Torgjer Nilssøn

Flyge, Niklas

Foss, Anders Andersson

Frenderon, Jakob Jakobsson

Friis, Frans Jørgenssøn

Frølick, Markus

Gangolphi, Bård

Gartony, Tomas

Gerlof (Gjerluf), Johannes Pettersson

Gigman, Frantz Peterssøn

Gilias, Maren

Goelbak, Jokum

Gorgas, [Gustavus G. von]

Gosevitz, Johan

Gris, Kristen, Nils Hanssøn, Ola

Grüner (Grønner), [Fredrik], Petter

Gulbakk, Morten

von Guren, Johan Vilhelm

Gynge, Jens Bentsson, Per

Hammer, Kjersten

Hann, Hans Jokum

Harsen(?), Knut

Hartmann, Daniel

Hauridtz (Hauritz), Jens Nilsson, Karsten

Hass, Pål Melckersson

Hassius, Henrik Sigmund

Hjort, Jens

Hoff, Anders Andersson, Hans

Hofmann, Wulf

Hofnagel, Samuel

Hofsko, Hallvord Olsson

Hollender, Ola Olssøn

Holm, Per Kristen

Holst, Jakob Jakobsson, Tomas

Hopmann, Ola Hansson

Hoppener, Alexander, Jens, Klaus Alexanderssøn

Horsenius, Lars Jenssøn

Hossler, Jesper

Huusmann (Hausmann), [Kasper H.]

Høegh, Just

Jan [Fan], Albert

Jemers, Henrik

Jordon, Kristen

Juel, Jens de., Jens, Roel

Jung, Alexander

Kamp, Søren

Key, Jakob

Kinck (Kinch), Maren, Per, Søren

Kindt, Godfred, Rasmus

Kirkhoff, Mattis Hermannsøn

Kiøning, Anne Kiønings

Kokk (slektsnavn og/eller yrkesnavn), Anders Sørenssøn, Erik Persson, Karl Nilssøn, Nils Jensson, Per Persson

Kongsberg, Per Nilsson (kan være kjøpstadsnavnet)

Kornett, Johan (kan være et yrkesnavn)

Kraft, Per Olsson

Krag, Anders Hallvordssøn, Anders, Kristen Kristenssøn

Krambers, Kjersten (kan være yrkesnavnet kremmer eller kramboderske)

Krange, Kristoffer Kristoffersson, Ola Pålsson (fra Asker)

Krefting, Jakob

Kremmer, Jens, Jørgen Jørgenssøn, Lars (kan være yrkesnavn)

Kummer, Mikkel

Køhn, Mikkel

Kømer, Jakob Jensson

Køster, Jørgen

Lampe, Petter

Lang, Jon, Jon Olsson, Morten Kristensson, Nils, Nils

Leerberg, Per

Lemfort, [Zakarias]

Leopoldus, Hermann

Leuk, Per Nilssøn, Per

Lapier, Petter

La Pin (Leppin)

Ligot, Nils Jenssøn

Lindemann, Tomas

Lobes, mester Jokum, Jokum

Lomiers, Lorentz Eberhard

Lonicerin, Marte

Lorentz, Anne Magdalena, Johan, Jørgen

Lund, Kristian

Lundager, Nils Jakobssøn

Læt, Nils Hanssøn, Per Hanssøn

Løvenklou, [Adam Ludwig]

Makrup, Hans Perssøn

Marsselius, Johan

Mentz, [Tomas]

Michlenborg, Vilhelm

Moller, Per Hansson

Munk, Hans, Knut Hanssøn

Mus, Mons Anderssøn, Rasmus, Rasmus Persson

von der Mus, Søren

Mørk, Kristen

Møller, Jakob Jørgensson, Per Hansson, Per Perssøn, Romanus, Søren Perssøn

Nesseler, Kristian

Niemann, Henrik

Nord, Hans Amundsson

Nordmann, Hans Hanssøn

Nykvern, Ola Svenssøn, Per Svenssøn

Ohm (Aem), Klaus

Osloe, Pål, Tønnes

Ottmann, Gjert

Ourdal, Hans Perssøn

Passau, [Kort A.]

Piber, Anne Lisbet, Gjertrud, Hans Jansson, Johannes

Platt, Bernt, Gregers Jensson

Ploug, Ola

Pohlmann, Hermann

Pryds, Henrik

Puchart, Kristian

Punckhans, Just

Påske, Anders Nilssøn, Nils

Qvist, Hans

Ratke, Daniel

Ratiechis (= Ratke?), Hans Perssøn

Ravn, Erik Jensson

Recher, Jonas

Reisener, Johan

Ridder, Kristoffer

Ridemann, Jogan Gustav

Riga

Rigar

Ringskaug, Søren Jenssøn

Ritter, Kristian

Rode, Jokum

Roll, Jakob Diriksson

Rome, Erik Bjørnsson

Roodt, [Mattias]

Ropost, Essias

Rorkark, Petter Janssøn

Rosing, Hans

Ross, Harald, Johan Anderssøn, Per Amundsson

Rotgytter, Tomas Gartony (muligens kun et yrkesnavn)

Rottmann, Augustinus

Ruge, Hartvig

Russ, Hans

Røder, Petter

Røding, Erik Jenssøn, Jens Hanssøn, Jens Jenssøn, Jens Jenssøn dy.

Røger, Torkill, Trond (muligens kun et yrkesnavn)

Sattler (Sotler), Petter Mattisson

Der Schaug, Sigmund

Schlin, Johan Jakob

Schuldt, Kristoffer

Schumacher, Jokum, Klaus Jokumssøn

Schweder (Schwder), Jokum

Schørt, [Hans J.]

Seger, Kasper Anderssøn

Sekmann, Jørgen

Sink (Sinch), Rasmus

Skarf, Hans Jokumssøn

Skrør, Erik Jenssøn

Skunk, Hannibal

Smit, Kristen Hanssøn

Sode, Lars

Stockflet, [Hannibal], Kristian, Maren

Tor Straten (Torstratten), Karsten

Stub, Kristoffer Larssøn, Mattis

Sur, Hans Perssøn, Per Perssøn

Sura, Mattis

Suttenbier, Mattis

Styr, Knut Rasmussøn

Tanck, Nils Torstenssøn

Tank, Karsten

Thorchlus, Marte

Tidemann, Kristen

Tim, Julius

Toller, Nils

Tranne (Trane), Jørgen, Ola, Pål, Samuel

Trappe, Hieronimus

Treichel, Steffen

Treschow, [Gerhard]

Træls, Jakob, Kristen (Jakobsson), Morten Kristensson

Tyssen (eller Teisen), Dirik, Petter

Tønsberg, Kjersten, [Mattis], Morten Jansson

Vagt, Pål Perssøn

Wandel, Erik Lambretssøn

Wanger, Johan

Vare (Varehos), Erik Jensson

Weisser, Kasper

Vellermann, Arnt Hanssøn, Jonas Hanssøn

Wendal, Hans

Wibe, [Johan]

Wiggers, Hermann, Jørgen

de Wiggers, Villem

Vilsti (Wildsti), Hans, Ola Nilssøn

Wind, Appelone

Winge, Bent

Vingård, Jens Jørgensson

Vinter, Per

Vittenberg, Ola Jonsson

Wittrop, Kristen

Wog, Johan

Voigt, Johan J.S.

Wordemann, Reinholt

Worm, Jokum, Klaus

Wulf, Didrik

Zander, Rotlou

Zigel, Mikkel

Zohn, Wulf

Øconimus, Nils Jakobssøn

Østløs, Hans Olssøn

Ålmann, Anders

.