Innvandrere ordnet etter bosted i Norge

Innvandrere ordnet etter bosted i Norge (innvandringsstedet eller destinasjonen)
Innvandrerarkivet, en tjeneste for Internasjonalt Kultursenter og Museum, Oslo, produsert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003.


Akershus stiftamt
(Kjøpsteder med sine ladesteder – utenom amtene)
Fredrikshald (Halden) by til 1730 og 1730-1814 (utgave 4: 20.10 2003)
Fredrikstad by, til 1730 og 1730-1814 (utgave 4: 30.09 2003)
Moss by til 1814 og fra 1814 (utgave 7: 01.10.2003).
Christiania by med ladesteder 1625-1729 [utgave 2, 30.10 2003], 1730-1814 (utgave 4: 04.10.2003), 1815-1848 (utgave 1: 18.11 2000), Kristiania 1892-1893 (utgave 2: 20.12 2000).
Ladestedet, senere by Drøbak (utgave 19.09 2002).
Bragernes by 1698-1793 (utgave 4 21.10 2003).
Strømsø by med Tangen (utgave 4: 31.10 2003)
Tønsberg by med Holmestrand (utgave 3: 30.10 2003)
Skien by med ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund til 1769 (utgave 3: 19.09.2002), 1770-1814 (utgave 4, 19.09 2002).
Kragerø by (utgave 3: 13.04.2003)
Fredrikstads og Smålenenes amt
Rakkestads fogderi.
Idd og Marker fogderi.
Moss, Onsøy, Tune og Vemme fogderi [23.09 2002].

 

Akershus amt
Akers fogderi til 1814 (utgave 4: 06.10 2003), 1815-1857 (utgave 1: 18.11 2000).
Follos fogderi (utgave 1: 01.05 2001).
Eidsberg og Trøgstad: Heggen og Frølands fogderi (utgave 1, 04.10 2003).
Nedre Romerikes fogderi.
Øvre Romerikes fogderi (utgave 3: 20.10 2003).
Solør, Østerdalen og Odalens fogderi (utgave 1: 06.11 2000).
Gudbrandsdalens fogderi (utgave 5: 22.11 2003).
Hadeland, Toten og Valdres fogderi (utgave 1: 01-09 2000).

Hedemarkens amt
Hedemarkens fogderi 1668-1734 [16.03 2003].
Løten prestegjeld 1843-1862 [20.09 2002].

Hallingdalens og Buskeruds amt
Ringerike og Hallingdalens fogderi (utgave 1: 20.10 2003).
Eiker og Buskeruds fogderi (utgave 1: 20.10 2003).
Lier, Hurum og Røykens fogderi 1690-1767 (utgave 3: 20.10 2003).
Nummedal og Sandsvær fogderi (utgave 2, 31.10 2003)

Jarlsberg grevskap
Jarlsberg grevskap (utgave 1, 31.10 2003).

Larvik grevskap
Larvik by med ladestedene Sandefjord og Langestrand (utgave 4: 14.10 2003).
Brunla len og Larvik grevskap (utgave 2: 03.11 2003)

Bratsberg amt

Bergamtet
Bergstaden Kongsberg (utgave 2: 31.10 2003)

Christiansand stiftamt
Arendal by med underliggende Øster Risør og Grimstad, før 1814 (utgave 2: 30.10 2003).
Grimstad (03.11 2003).

Bergenhus stiftamt
Bergen by [04.06 2003 – kun 1 person].

Trondhjems stiftamt
Trondhjem by (utgave 1: 30.09 2000).
Orkdals fogderi, Rennebu [26.07 2003].
Gauldals fogderi, Røros kobberverk (og prestegjeld) (utgave 1: 17.11 2000)

Finnmarken amt
Vadsø tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Vardø tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Kjelvik tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Magerøy tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Ingøy tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Alta tingsted (utgave 1: 31.08 2000).
Hasvåg tingsted (utgave 1: 31.08 2000)

Båhuslen og Vigen til 1658
Adelige til Båhuslen og Vigen til 1658 [28.07 2002].

Sikre og sannsynlige innvandrere i Norge før 1860 – med ukjent bostedutgave 19.09 2002.

x