Innvandrere til Finnmark 1648-1690

© Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 2000. Utgave 1: 2000-08-31.

Vadsø tingsted

4 innvandrere ca. 1666-1690. Disse er oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1666

Niels Nielsen, Otte Bangs medhandlende i Vadsø.

Født i Marstrand (Mastrand 1690), i Båhuslen, i daværende Norge.

Innvandret: vært der i landet 24 år. Ble hyrt fra Bergen.

Gift med 4 barn, det ene «tar full lod» og var trolig allerede konfirmert.

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 196.

 

1668

Olle Pedersen, Otte Bangs medhandlende i Vadsø.

Født i Køge (1690), i Danmark.

Innvandret: vært der i landet (dvs Finnmarken) 22 år. Ble hyrt fra Bergen.

Gift (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 195.

 

Før 1690

Olle Juntesen, Niels Olsens medhandlende i Vadsø.

Trolig født i Sverige (Sverg 1690).

Innvandret: ukjent år.

Gift med 3 barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 194.

Junck Henriksen, handelsmann, finne (same).

Født i Sverige (Sverig 1690).

Innvandret: ukjent år. Hans granne berettet at han ikke var tilstede.

Gift med 3 barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 200.

Vardø tingsted

3 innvandrere ca. 1648-1690. Disse er oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1648

Robert Robertsen, handelsmann og almuens representant i Vardø.

Født i Skottland (1690).

Innvandret: har vært der i Finnmarken 42 år (1690). Ble hyret til Finnmarken fra Bergen. Underskrev 17.6 1690 manntallet.

Gift og har et stebarn og et fosterbarn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 186.

1671

Povel Olsen, handelsmann.

Født i Jemtland (1690).

Innvandret: begitt seg fra de svenskes krigstieneste dit til landet (dvs Finnmarken) og vært der 19 år (1690).

Gift med et forsterbarn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 188.

Før 1690

Rasmus Pedersen klokker, klokker i Vardø.

Født i Danmark (1690).

Innvandret: ukjent år. Er kommet av seg selv til landet (1690).

Gift med 5 barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 187.

Kjelvik tingsted

1 innvandrer 1678. Når listen blir lengre, vil disse bli oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1678

Henrik Pedersen, Søren Paaskes medhandlende i Kjelvik tingsted.

Født i Sverige (Sverig 1690).

Innvandret: har satt seg selv der ned i landet (dvs i Finnmarken) og vært der i 12 år (1690).

Gift med 2 barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 216.

Magerøy tingsted

1 innvandrer 1674. Når listen blir lengre, vil disse bli oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1674

Erik Pedersen, Maren Helbergs medhandlende i Magerøy (Maassøe) tingsted.

Født i Jemtland (1690).

Innvandret: vært der i landet (dvs i Finnmarken) 16 år. Ble hyret av en Finnmarksbonde.

Gift (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 214.

Ingøy tingsted

2 innvandrer 1663-1679. Når listen blir lengre, vil disse bli oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1663

Peder Pedersen skredder, skredder, blant de forlatte nordmenn i Ingøy (Inggens), Kjelvik og Magerøy (Maasøe) tingsteder.

Født i Helsingborg (1690). Ble hyrt fra Bergen.

Innvandret: vært der i landet (dvs i Finnmarken) i 27 år (1690).

Gift med 6 barn, av disse er et gift (1690). Han lever nesten helt ved sitt håndverk og ror ikke til sjøs.

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 221.

1679

Simen Mikkelsen, blant de forlatte nordmenn i Ingøy (Inggens), Kjelvik og Magerøy (Maasøe) tingsteder.

Født i Sverige (Sverig 1690).

Innvandret: er kommen til Finnmarken av seg selv, vært der i 11 år.

Gift med et lite barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 221.

Alta tingsted

2 innvandrer ca 1651-1678. Når listen blir lengre, vil disse bli oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1651

Tommes Jonsen, underfogd i Alta (Alten).

Født i Skottland (1690).

Innvandret: kommen fra Bergen til Finnmarken av seg selv, vært der i landet (dvs i Finnmarken) 39 år (1690).

Gift med 5 barn, av disse er to gifte (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 230.

1678

Niels Gutormsen, handelsmann i Alta (Alten).

Født tilfjells ved Munkeklosteret (ved Munchegodset), dvs Petsjenga i Russland (1690).

Innvandret: kommen av seg selv til landet (dvs Finnmarken), vært der i 12 år (1690).

Gift med 2 barn, det ene tar ½ lodd, og var trolig i konfirmasjonsalderen (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 230.

Hasvåg

2 innvandrer ca 1650-1690. Når listen blir lengre, vil disse bli oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

1650

Hans Madsen, Jørgen Thormølens og Vilchen Vierdenhalbens medhandlende i Hasvågs tingsted.

Født i Lolland (Laalland 1690), i Danmark.

Innvandret: kommen fra Bergen dit til Finnmarken, vært der i landet (dvs i Finnmarken) 40 år (1690).

Gift med 2 barn (1690).

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 233.

Før 1690

Vilchen Vierdenhalben, Jørgen Thormølens kjøpsvenn i Hasvågs tinsted.

Født: ?

Innvandret: ukjent år.

Gift (1690). Har 2 drenger og 2 øvrige tjenestefolk.

 • Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (1938), s. 233.

Kilder

Henrich Adelaers manntall for Finnmarken 1690 (etter original avlevert fra DRA til NRA 1937. Utgitt 1938 av O. Solberg: Henrich Adelaer i Finnmark 1690, i: Nordnorske samlinger, utgitt av Etnografisk museum, bind I, Finnmark omkring 1700. Aktstykker og oversikter, Oslo 1932-1938, hefte 4, s. 181-343).