Eidsvollsmennene – Hvem var de?

kr 495,00

Hovedpersonene som skal minnes i 2014 – våre første parlamentarikere, eidsvollsmennene – burde vi være med å feire, på vårt vis og med vår kompetanse.

Fritt tilsendt i Norge

Beskrivelse

NSF feirer grunnlovsjubileet i 2014 med bokutgivelse

NSF leter kontinuerlig etter muligheter for å publisere materiale som kan få frem ukjent slektsinformasjon, og i tillegg stimulere til interesse for genealogi generelt og vår forening spesielt. Etter et kjapt overblikk over kalenderen fremover konkluderte vi med at grunnlovsjubileet i 2014 vel måtte være en passende anledning til på nytt å få utgitt en publikasjon. Hovedpersonene som skal minnes i 2014 – våre første parlamentarikere, eidsvollsmennene – burde vi være med å feire, på vårt vis og med vår kompetanse.

En av oss husket en artikkelserie i vår danske søsterforenings tidsskrift fra 1980-årene, hvor det i hvert nummer ble presentert en eller flere anetavler for kjente dansker. Noe slikt kunne sikkert la seg gjøre også for eidsvollsmennene? En utfordring er selvsagt kildematerialet. Vi kunne derfor ikke gå altfor mange generasjoner bakover. På den annen side burde vi bre ut et videre perspektiv på vedkommendes slektsforhold, for hvem er egentlig ens nærmeste slekt? Vi fant det derfor naturlig også å gjengi hustru med foreldre, samt alle søsken og barn – i første generasjon – med ektefeller. Disse elementene ville i sammenheng gi en etter vår vurdering god slektsmessig kontekst for den enkelte representant. Tematikken mener vi vil være interessant og fengende også for et publikum utenfor de slektsinteresserte i snever forstand. I tråd med foreningens tradisjoner satser vi på en bokutgivelse.

Ideen ble raskt forelagt foreningens formann, og etter avklaringer i styret skulle det vise seg at seglutgavens prosjektgruppe/ redaksjon nå ville få et forlenget liv. Det ble nemlig besluttet å gå videre med ideen med tanke på en bokutgivelse tidlig i jubileumsåret 2014. Styret har vurdert økonomien slik at prosjektet ikke vil belaste foreningens økonomi. Det ble laget et budsjett hvor de direkte utgiftene er forutsatt dekket ved hjelp av ekstern finansiering og forhåndssalg.

Videreføring av tidligere arbeider
Markante skikkelser i norsk genealogi har tidligere interessert seg for eidsvollsmennene. Bernt Moe utga i 1845 en oversikt over riksforsamlingens medlemmer og etterfølgende stortingsrepresentanter frem til 1845. Her ga han noe informasjon om deres genealogiske kjernedata. E.A. Thomle utarbeidet mot slutten av 1890-årene en oversikt over medlemmene av 1814-regjeringen og samtlige eidsvollsmenn. Denne ble publisert i 1903 i Meddelelser fra Riksarkivet, bd 2. Thomle ga informasjon om den enkeltes fødselsdato og fødested, samt hvem foreldrene var. Gjengivelse av teksten på minnesmerker og gravstøtter ble det også plass til, derfor fikk man i tillegg en del opplysninger om ektefeller. Thomle korrigerte Moe på flere punkter. Siden da har det så vidt vi vet ikke vært gjort noen helhetlig genealogisk forskning på eidsvollsmennenes slekt som gruppe. For den enkelte eidsvollsmann kan det vel ha vært utført studier i forbindelse med slektsmonografier, bygdebøker eller biografier, men altså ingen helhetlig fremstilling for alle.

Når NSF nå har valgt å videreføre Moes og Thomles arbeid gjennom å kartlegge eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt, vil det være viktig å gjøre dette med grunnlag i og referanse til primærkilder i størst mulig grad. Det er vår kunnskap om og bruken av disse som er vår forenings styrke. Tilgjengeliggjøringen i det siste på Digitalarkivet av store mengder relevant kildemateriale vil i høy grad lette prosessen med å ta frem underlaget til publikasjonen. Tilretteleggingen av boken for et større publikum medfører imidlertid at kildehenvisningene vil bli publisert separat. Antakelig vil det skje digitalt på foreningens webside til glede for de spesielt interesserte i det slektshistoriske miljøet og for forskere.

Vi tror at publiseringen av eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt kan ha betydning for forskere også utover den snevre genealogiske krets. Med disse opplysningene vil man kunne vurdere representantenes geografiske bakgrunn og tilhørighet, deres standsmessige utgangspunkt, deres nasjonalitetsbakgrunn, eventuell migrasjon, og ikke minst kartlegge eventuelle «klassereiser» som jo faktisk skjedde for familier eller den enkelte. For slektsforskere vil det dessuten være interessant å se hvordan slektstråder går på kryss og tvers mellom ikke så få av representantene.

Som illustrasjonene viser, er det reservert et oppslag (to sider) for hver eidsvollsmann. På venstre side presenteres eidsvollsmannen og hans aner tilbake til oldeforeldrene i tavleform. På høyre side gjengis representantens portrett, om et slikt finnes. Dersom vi har flere portretter, har vi søkt å gjengi det som ligger nærmest i tid til 1814. Det er dessuten en kort biografi om den enkelte representant. På samme side er korte opplysninger om ektefelle(r) med foreldre, søsken og deres ektefeller, samt barna – også disse med ektefeller. Boken gjengir foto av eidsvollsmannens segl og signatur fra den originale grunnloven. Illustrasjonene som viser over er et uferdig prøveoppslag.

Integrert i 200-årsjubileet
Stortinget har etablert en hovedkomité for eidsvollsjubileet. Vi har hatt møte med sekretariatet for komiteen og fått positive tilbakemeldinger på prosjektet. Det er viktig for oss at vårt bokprosjekt nå er en del av en større nasjonal helhet.

DIS-Norge og Riksarkivet har som kjent hatt sitt eget digitaliseringsprosjekt om eidsvollsmennene og deres etterkommere frem til våre dager. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom dette prosjektet og NSFs bokprosjekt, da vi jo har eidsvollsmennene og deres barn i første generasjon som fellesnevner. Sammen representerr de to prosjektene et betydelig løft for og tilskudd til norsk genealogisk forskning.

I tillegg til at boken trolig vil ha et publikum også utenfor den snevrere slektshistorikerkretsen, tror vi at den også vil kunne ha et varig potensial for salg også etter jubileumsåret. Den vil på sett og vis være tidløs. Foreningen arbeider derfor for å etablere salgskanaler gjennom sentrale og lokale museer og andre institusjoner i tillegg til gjennom foreningen selv.

Dugnadsarbeid
Dette prosjektet er blitt gjennomført som et dugnadsprosjekt. Vi har aktivisert foreningens medlemmer, og mange har kartlagt og forfattet slektshistorien til en eller flere av eidsvollsmennene.

Håvard Blom     Svein Becken     Anders Bj

Tilleggsinformasjon

Vekt 1950 g
Dimensjoner 33,5 × 25 × 4,2 cm

Eidsvollsmennene – Hvem var de?

kr 495,00

Hovedpersonene som skal minnes i 2014 – våre første parlamentarikere, eidsvollsmennene – burde vi være med å feire, på vårt vis og med vår kompetanse.

Beskrivelse

NSF feirer grunnlovsjubileet i 2014 med bokutgivelse

NSF leter kontinuerlig etter muligheter for å publisere materiale som kan få frem ukjent slektsinformasjon, og i tillegg stimulere til interesse for genealogi generelt og vår forening spesielt. Etter et kjapt overblikk over kalenderen fremover konkluderte vi med at grunnlovsjubileet i 2014 vel måtte være en passende anledning til på nytt å få utgitt en publikasjon. Hovedpersonene som skal minnes i 2014 – våre første parlamentarikere, eidsvollsmennene – burde vi være med å feire, på vårt vis og med vår kompetanse.

En av oss husket en artikkelserie i vår danske søsterforenings tidsskrift fra 1980-årene, hvor det i hvert nummer ble presentert en eller flere anetavler for kjente dansker. Noe slikt kunne sikkert la seg gjøre også for eidsvollsmennene? En utfordring er selvsagt kildematerialet. Vi kunne derfor ikke gå altfor mange generasjoner bakover. På den annen side burde vi bre ut et videre perspektiv på vedkommendes slektsforhold, for hvem er egentlig ens nærmeste slekt? Vi fant det derfor naturlig også å gjengi hustru med foreldre, samt alle søsken og barn – i første generasjon – med ektefeller. Disse elementene ville i sammenheng gi en etter vår vurdering god slektsmessig kontekst for den enkelte representant. Tematikken mener vi vil være interessant og fengende også for et publikum utenfor de slektsinteresserte i snever forstand. I tråd med foreningens tradisjoner satser vi på en bokutgivelse.

Ideen ble raskt forelagt foreningens formann, og etter avklaringer i styret skulle det vise seg at seglutgavens prosjektgruppe/ redaksjon nå ville få et forlenget liv. Det ble nemlig besluttet å gå videre med ideen med tanke på en bokutgivelse tidlig i jubileumsåret 2014. Styret har vurdert økonomien slik at prosjektet ikke vil belaste foreningens økonomi. Det ble laget et budsjett hvor de direkte utgiftene er forutsatt dekket ved hjelp av ekstern finansiering og forhåndssalg.

Videreføring av tidligere arbeider
Markante skikkelser i norsk genealogi har tidligere interessert seg for eidsvollsmennene. Bernt Moe utga i 1845 en oversikt over riksforsamlingens medlemmer og etterfølgende stortingsrepresentanter frem til 1845. Her ga han noe informasjon om deres genealogiske kjernedata. E.A. Thomle utarbeidet mot slutten av 1890-årene en oversikt over medlemmene av 1814-regjeringen og samtlige eidsvollsmenn. Denne ble publisert i 1903 i Meddelelser fra Riksarkivet, bd 2. Thomle ga informasjon om den enkeltes fødselsdato og fødested, samt hvem foreldrene var. Gjengivelse av teksten på minnesmerker og gravstøtter ble det også plass til, derfor fikk man i tillegg en del opplysninger om ektefeller. Thomle korrigerte Moe på flere punkter. Siden da har det så vidt vi vet ikke vært gjort noen helhetlig genealogisk forskning på eidsvollsmennenes slekt som gruppe. For den enkelte eidsvollsmann kan det vel ha vært utført studier i forbindelse med slektsmonografier, bygdebøker eller biografier, men altså ingen helhetlig fremstilling for alle.

Når NSF nå har valgt å videreføre Moes og Thomles arbeid gjennom å kartlegge eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt, vil det være viktig å gjøre dette med grunnlag i og referanse til primærkilder i størst mulig grad. Det er vår kunnskap om og bruken av disse som er vår forenings styrke. Tilgjengeliggjøringen i det siste på Digitalarkivet av store mengder relevant kildemateriale vil i høy grad lette prosessen med å ta frem underlaget til publikasjonen. Tilretteleggingen av boken for et større publikum medfører imidlertid at kildehenvisningene vil bli publisert separat. Antakelig vil det skje digitalt på foreningens webside til glede for de spesielt interesserte i det slektshistoriske miljøet og for forskere.

Vi tror at publiseringen av eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt kan ha betydning for forskere også utover den snevre genealogiske krets. Med disse opplysningene vil man kunne vurdere representantenes geografiske bakgrunn og tilhørighet, deres standsmessige utgangspunkt, deres nasjonalitetsbakgrunn, eventuell migrasjon, og ikke minst kartlegge eventuelle «klassereiser» som jo faktisk skjedde for familier eller den enkelte. For slektsforskere vil det dessuten være interessant å se hvordan slektstråder går på kryss og tvers mellom ikke så få av representantene.

Som illustrasjonene viser, er det reservert et oppslag (to sider) for hver eidsvollsmann. På venstre side presenteres eidsvollsmannen og hans aner tilbake til oldeforeldrene i tavleform. På høyre side gjengis representantens portrett, om et slikt finnes. Dersom vi har flere portretter, har vi søkt å gjengi det som ligger nærmest i tid til 1814. Det er dessuten en kort biografi om den enkelte representant. På samme side er korte opplysninger om ektefelle(r) med foreldre, søsken og deres ektefeller, samt barna – også disse med ektefeller. Boken gjengir foto av eidsvollsmannens segl og signatur fra den originale grunnloven. Illustrasjonene som viser over er et uferdig prøveoppslag.

Integrert i 200-årsjubileet
Stortinget har etablert en hovedkomité for eidsvollsjubileet. Vi har hatt møte med sekretariatet for komiteen og fått positive tilbakemeldinger på prosjektet. Det er viktig for oss at vårt bokprosjekt nå er en del av en større nasjonal helhet.

DIS-Norge og Riksarkivet har som kjent hatt sitt eget digitaliseringsprosjekt om eidsvollsmennene og deres etterkommere frem til våre dager. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom dette prosjektet og NSFs bokprosjekt, da vi jo har eidsvollsmennene og deres barn i første generasjon som fellesnevner. Sammen representerr de to prosjektene et betydelig løft for og tilskudd til norsk genealogisk forskning.

I tillegg til at boken trolig vil ha et publikum også utenfor den snevrere slektshistorikerkretsen, tror vi at den også vil kunne ha et varig potensial for salg også etter jubileumsåret. Den vil på sett og vis være tidløs. Foreningen arbeider derfor for å etablere salgskanaler gjennom sentrale og lokale museer og andre institusjoner i tillegg til gjennom foreningen selv.

Dugnadsarbeid
Dette prosjektet er blitt gjennomført som et dugnadsprosjekt. Vi har aktivisert foreningens medlemmer, og mange har kartlagt og forfattet slektshistorien til en eller flere av eidsvollsmennene.

Håvard Blom     Svein Becken     Anders Bj

Tilleggsinformasjon

Vekt 1950 g
Dimensjoner 33,5 × 25 × 4,2 cm