NST bind 32

kr150,00

Tilgjengelige hefter av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i papir og digitalisert (PDF).

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 32 (1989-1990)

Hefte 1

 • Wasberg, Gunnar Christie. «Norden – et innvandrersamfunn. Innledning til den nordiske slektsforskerkonferanse 27. mai 1988, på Soria Moria, Lægeforeningens Kurs- og Utdanningssenter, Voksenkollen, Oslo.»: s1-4.
 • Sørensen, Svend Erik. «Svensk innvandring til Danmark.»: s5-19.
 • Luther, Georg. «Flyttningsströmmar från övriga Norden til Finland.»: s20-28.
 • Næss, Hans Eyvind. «Innflyttingen til Stavanger.»: s29-36.
 • Worsøe, Hans H. «Dansk-norske forbindelser.»: s37-46.
 • Luther, Georg. «Källskrifter från Finland på mikrokort och mikrofilm.»: s47-50.
 • Bergman, Per-Olov. «Släktsforskning med moderna hjälpmedel – utvecklingen i Sverige.»: s51-52.
 • Mardal, Magnus. «Aspaslekten – en nordmørsk stormannsslekt fra 1200-tallet.»: s53-63.
 • Middelborg, Jørn. «Litt om menneskets utviklingshistorie.»: s64-65.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Det kongelige danske Landhusholdningsselskab.»: s66-69.
 • Stølen, Anders. «Kven var gift med Torbjørn Olavsson Sandven, Kvam i Hardanger (ca. 1530–1605)?»: s70-74.
 • Leistad, Lita Brodtkorb. «En Kaasbøl-gren.»: s75-76.

Hefte 2

 • Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). «Ikke ett, men to Kalips-gods.»: s89-121.
 • Rasch, Lars. «Prosten Lars Rasch’s levnetsbeskrivelse.»: s122-131.
 • Schjoldager, Ove Gram. «Vedrørende biskop Olav av Bergen og hans slægt.»: s132-138.
 • Fagerli, Torkel. «Slekten Krog fra Kvinnherad.»: s139-156.
 • Schjoldager, Andreas. «Skorsteens-Fejer-Inspecteur I Trudhiem Poul Christian Schioldager 1720–1785 og hans seks døtre.»: s157-169.
 • Solberg, Jan. «Bruk av datamaskin i slektsgransking.»: s170-175.

Hefte 3

 • Seland, Per, (1924-1991), Niels Christian Hjorth, Gerd-Anne Spilhaug, Tore Stenberg Falch og Mads Ramstad. «Om Norsk Slektshistorisk Forening.»: s205-206.
 • Engelstad, Sigurd. «En dikterisk hyldest i Nes på Romerike 1611.»: s207-214.
 • Engelstad, Sigurd. «Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?»: s215-219.
 • Halse, Helen. «Slekten Monrad. Gamle myter – nye teorier.»: s220-222.
 • Selle, Arvid. «Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske fyrstehus?»: s223-224.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Vestlands-slekten Rasch.»: s225-251.
 • Rasch-Engh, Rolf. «Ukjente befestningsanlegg i Norge.»: s252-262.
 • Johansen, Thomas. «Gregus Jakobsen på Hemmestad i Kvæfjord.»: s263-270.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Studenterbøkene.»:s 299-301.
 • Christophersen, Alf og Wilhelm Færden. «Norsk avdeling av DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktsforskningen.»: s308-310.
 • Hunnes, Lars Kåre. «Svar på spørsmål nr. 653.»: s315-316.

Hefte 4

 • Hjorth, Niels Christian. «En utvidet bygdebokanmeldelse.» Melding av Ulf Grøndahl, Tune Gårdshistorie,1-2 (utg. av Tune kommune 1980-1988). : s317-406.
 • Kvitrud, Arne, (1955–). «Ætta til Oluf Gunderson Slinde.»: s407-417.
 • Finne, Henrik Carstensen. «Slekten Unger/Finne fra Skotselv og bergmannsslekten Finne fra Kongsberg.»: s418-427.
 • Deen, Tilla Regina Dahl. «Dahl Family History.»: s428-435.
 • Prange, Knud. «Svar på spørgsmål nr. 667 [Lützow].»: s444.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxxii

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 papir, Hefte 2 PDF, Hefte 2 papir, Hefte 3 PDF, Hefte 3 papir, Hefte 4 PDF, Hefte 4 papir