NST bind 06

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 6 (1937-1938)

Hefte 1

 • Sommerschild, Henrik. «En foreløpig meddelelse om familien Sommerschields -schilds oprinnelse.»: s1-5.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Bergensslektene Koren og von Rechens eldste ledd.»: s6-32.
 • Daae-Neeraas, Christianne. «Cancelliråd Stangeby og prokurator Jens Friis.»: s33-38.
 • Ostermann, H[other]. «Norske notater i Grønlands kirkebøker.»: s39-54.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 1. Bratt.»: s55-60.
 • Wiesener, A[nton] M[ohr]. «Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsøn Blehr, kapellan i Skien.»: s60-69.
 • Svendsen, H. Blom. «Norske brev i Kjøbenhavn.»:s70-72.

Hefte 2

 • von Hirsch, Per E. «Litt om den norske slekt von Hirsch’s stamfar og hans tyske avstamning.2: s97-111.
 • Sollied, Thora. «Nogen problemer omkring familien von Wida.»: s112-124.
 • Castberg, A. St. «En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag.»: s125-140.
 • Andersen, H. Schønberg. «Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt.»: s141-144.
 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg.»: s145-148.
 • Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). «Litt om statsminister Christian Michelsens fars ætt.»: s149-151.
 • Holm, D. Krohn. «Slekten Ridley fra Suffolk.»: s151-153.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Biographiam (Kamstrup).»: s153-159.

Hefte 3

 • Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og Henning Sollied, (1907-1945). ««Gamle Thore Pyting’s» efterslekt i Norge.»: s169-177.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Släkten Green av Rossö.»: s178-183.
 • Hougen, Engebret. «Hr. Olaf Haakonsson til Nesø. Bidrag til opklaring av hans ætteforhold.»: s184-198.
 • Ostermann, H[other]. «En grønlandsk gren av slekten Hammond.»: s199-208.
 • Spangen, Christian [Dag]. «Slektskretsen omkring Hovin i Fåberg.»: s209-213.
 • Jansen, Einar. «Hvorfra stammer de vestlandske haugianere Lars Knudsen, Kyllingen og Daniel Arnesen?»: s214-217.
 • Svendsen, H. Blom. «Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister).»: s218-240.

Hefte 4

 • Sollied, Henning, (1907-1945). «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. I. Rømer – Gyldenløve.»: s245-279.
 • Nordström, J[ohn] A[nders]. «Släkten Green av Sundsby.»: s280-286.
 • Krag, Hans, (1904-1984). «Slekten Krag fra Trøndelag.»: s287-301.
 • Andersen, H. Schønberg. «Jens Christian Bergs fedrene slekt.»: s302-306.
 • Svendsen, H. Blom. «Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister).»: s307-334.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstvi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt