En røst fra Østerdalene: Festskrift for Lars Løberg

kr125,00

Innhold:

  • Tabula gratulatoria 2
  • Finn Dahl: Lars Løberg – født 27.03.1960 3
  • Familie og slekt 4
  • Tore H Vigerust: Vernebrev fra kong Eirik (Magnusson) og hertug Håkon (Magnusson) av Norge for de danske fredløse, Tønsberg 25. juni 1287 6
  • Tore H Vigerust: Et 1500-tallsregister over gods i Viken og annetsteds i Norge 12
  • Frode Myrheim: Skinnbrevet frå Vestre Løken i Heradsbygda i Elverum sogn i Østerdalen frå 1539 15
  • Per Reidar B. Christiansen: Torbern Torbernssøns (Skaktavl) brevregistratur 1618 og jordebok 1625. En studie i oppbyggingen av en adelig godssamling 19
  • Tor Weidling: Odelsjordebok for Elverum prestegjeld 1624 28
  • Tore H Vigerust: Herjedalens jordebok 1625 35
  • Anders Bjønnes: En våpenanetavle fra Tønsberg 43

Out of stock

Description

En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 ble utgitt av Tore H. Vigerust (red.), Anders Bjønnes og Tor Weidling og publisert på kane.benkestokk.teiste forlag. Festskriftet dekker ulike historiske og genealogiske temaer, inkludert kildeavskrifter, innen middelalderen og 1600-tallet og som jubilanten interesserer seg for.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 26 × 18 × ,5 cm