NST bind 21

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Description

Bind 21 (1967-1968)

Hefte 1

· Pihl, Torbjørn, (1940–). “Slekten Flottmann i Bergen.” NST 21 (1967): 2-10.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Svend på Nerløs og Svend på Odnes.” NST 21 (1967): 11-16.

· Engelschiøn, Otto Sverdrup. “Betraktninger omkring en mislykket bygdebok.” NST 21 (1967): 17-26.

· Wikander, Johan A. “Begravelser i Fjære kirke.” NST 21 (1967): 27-57.

· Engelstad, Sigurd. “Foged Cornelius Corneliussen.” NST 21 (1967): 58-59.

· Rosenberger, Bjørn J. “Nils Svenssøn Tordenstierne.” NST 21 (1967): 59-76.

· “Tollmuseets personalkartotek.” NST 21 (1967): 77.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). “Den danske familie Rougtved(t) i Norge.” NST 21 (1967): 78-86.

· Bergstøl, Tore. “Gustav Vigelands morsslekt.” NST 21 (1967): 87-91.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Krigsråd Weyers død.” NST 21 (1967): 92.

Hefte 2

· Rogne, Margit. “Slottsfoged Christen Hansen Smidt og hans slekt.” NST 21 (1967): 97-130.

· Engelstad, Sigurd. “Glimt fra arbeidet med den norske prestehistorie.” NST 21 (1967): 131-142.

· Ellingsen, Charles. “Slekten Normann i Hamarøy.” NST 21 (1967): 143-154.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Brevik-slekten Coch.” NST 21 (1967): 155-174.

· Øi, Solveig. “Borgermester Mathias von Westen.” NST 21 (1967): 175-176.

Hefte 3

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. “Person og miljø. En orientering om miljøstudier i forbindelse med slektsforskning.” NST 21 (1968): 185-200.

· Steinnes, Asgaut, (1892-1973). “Om dei to eldste drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum.” NST 21 (1968): 201-244.

· Engelschiøn, Otto Sverdrup. “Å samle – og å lese genealogi.” NST 21 (1968): 245-252.

· Nilsen, Halkild. “Et brev fra Jonas Anton Hielm i 1814.” NST 21 (1968): 253-254.

· Nordli, Erling. “Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.” NST 21 (1968): 255-256.

· Engelstad, Sigurd. “Volqvartz – Grøn.” NST 21 (1968): 257-261.

· Mathiesen, Jørgen. “Et middelalder-våben i Slidre kirke.” NST 21 (1968): 262-263.

· “Studenter fra Københavns Universitet.” NST 21 (1968): 272.

Hefte 4

· Bloch, K. “Nordlandsslektene Hveding og Bloch. Tilbakesøkning av en annektert stamfar.” NST 21 (1968): 273-315.

· Seland, Per, (1924-1991). “Slekten Dedekams eldste ledd.” NST 21 (1968): 316-322.

· Seland, Per, (1924-1991). “Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere.” NST 21 (1968): 323-339.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). “Redaktør Sigurd Segelcke Meidell [død].” NST 21 (1968): 340-341.

· Schmidt, Olaus. “Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement.” NST 21 (1968): 342-343.

· Svarstad, Christianne Undset. “Dikteren M. C. Volqvartz’ mor (og hans to helsøstre).” NST 21 (1968): 344-345.

Additional information

Weight 165 g
Nstxxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt