NST bind 21

kr100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 21 (1967-1968)

Hefte 1

 • Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Flottmann i Bergen.»: s2-10.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Svend på Nerløs og Svend på Odnes.»: s11-16.
 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Betraktninger omkring en mislykket bygdebok.»: s17-26.
 • Wikander, Johan A. «Begravelser i Fjære kirke.»: s27-57.
 • Engelstad, Sigurd. «Foged Cornelius Corneliussen.»: s58-59.
 • Rosenberger, Bjørn J. «Nils Svenssøn Tordenstierne.»: s59-76.
 • «Tollmuseets personalkartotek.»: s77.
 • Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Den danske familie Rougtved(t) i Norge.»: s78-86.
 • Bergstøl, Tore. «Gustav Vigelands morsslekt.»: s87-91.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Krigsråd Weyers død.»: s92.

Hefte 2

 • Rogne, Margit. «Slottsfoged Christen Hansen Smidt og hans slekt.»: s97-130.
 • Engelstad, Sigurd. «Glimt fra arbeidet med den norske prestehistorie.»: s131-142.
 • Ellingsen, Charles. «Slekten Normann i Hamarøy.»: s143-154.
 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Brevik-slekten Coch.»: s155-174.
 • Øi, Solveig. «Borgermester Mathias von Westen.»: s175-176.

Hefte 3

 • Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Person og miljø. En orientering om miljøstudier i forbindelse med slektsforskning.»: s185-200.
 • Steinnes, Asgaut, (1892-1973). «Om dei to eldste drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum.»: s201-244.
 • Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Å samle – og å lese genealogi.»: s245-252.
 • Nilsen, Halkild. «Et brev fra Jonas Anton Hielm i 1814.»: s253-254.
 • Nordli, Erling. «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.»: s255-256.
 • Engelstad, Sigurd. «Volqvartz – Grøn.»: s257-261.
 • Mathiesen, Jørgen. «Et middelalder-våben i Slidre kirke.»: s262-263.
 • «Studenter fra Københavns Universitet.»: s272.

Hefte 4

 • Bloch, K. «Nordlandsslektene Hveding og Bloch. Tilbakesøkning av en annektert stamfar.»: s273-315.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Slekten Dedekams eldste ledd.»: s316-322.
 • Seland, Per, (1924-1991). «Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere.»: s323-339.
 • Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Redaktør Sigurd Segelcke Meidell [død].»: s340-341.
 • Schmidt, Olaus. «Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement.»: s342-343.
 • Svarstad, Christianne Undset. «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor (og hans to helsøstre).»: s344-345.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt