NST bind 21

kr 100,00

Digitaliserte hefter (PDF) av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

For innhold i hvert hefte se i beskrivelsen, velg hvilket hefte du vil kjøpe i menyen under.

 

Beskrivelse

Bind 21 (1967-1968)

Hefte 1

· Pihl, Torbjørn, (1940–). «Slekten Flottmann i Bergen.» NST 21 (1967): 2-10.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Svend på Nerløs og Svend på Odnes.» NST 21 (1967): 11-16.

· Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Betraktninger omkring en mislykket bygdebok.» NST 21 (1967): 17-26.

· Wikander, Johan A. «Begravelser i Fjære kirke.» NST 21 (1967): 27-57.

· Engelstad, Sigurd. «Foged Cornelius Corneliussen.» NST 21 (1967): 58-59.

· Rosenberger, Bjørn J. «Nils Svenssøn Tordenstierne.» NST 21 (1967): 59-76.

· «Tollmuseets personalkartotek.» NST 21 (1967): 77.

· Tandberg, Elisa, (1873-1979). «Den danske familie Rougtved(t) i Norge.» NST 21 (1967): 78-86.

· Bergstøl, Tore. «Gustav Vigelands morsslekt.» NST 21 (1967): 87-91.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Krigsråd Weyers død.» NST 21 (1967): 92.

Hefte 2

· Rogne, Margit. «Slottsfoged Christen Hansen Smidt og hans slekt.» NST 21 (1967): 97-130.

· Engelstad, Sigurd. «Glimt fra arbeidet med den norske prestehistorie.» NST 21 (1967): 131-142.

· Ellingsen, Charles. «Slekten Normann i Hamarøy.» NST 21 (1967): 143-154.

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Brevik-slekten Coch.» NST 21 (1967): 155-174.

· Øi, Solveig. «Borgermester Mathias von Westen.» NST 21 (1967): 175-176.

Hefte 3

· Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. «Person og miljø. En orientering om miljøstudier i forbindelse med slektsforskning.» NST 21 (1968): 185-200.

· Steinnes, Asgaut, (1892-1973). «Om dei to eldste drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum.» NST 21 (1968): 201-244.

· Engelschiøn, Otto Sverdrup. «Å samle – og å lese genealogi.» NST 21 (1968): 245-252.

· Nilsen, Halkild. «Et brev fra Jonas Anton Hielm i 1814.» NST 21 (1968): 253-254.

· Nordli, Erling. «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor.» NST 21 (1968): 255-256.

· Engelstad, Sigurd. «Volqvartz – Grøn.» NST 21 (1968): 257-261.

· Mathiesen, Jørgen. «Et middelalder-våben i Slidre kirke.» NST 21 (1968): 262-263.

· «Studenter fra Københavns Universitet.» NST 21 (1968): 272.

Hefte 4

· Bloch, K. «Nordlandsslektene Hveding og Bloch. Tilbakesøkning av en annektert stamfar.» NST 21 (1968): 273-315.

· Seland, Per, (1924-1991). «Slekten Dedekams eldste ledd.» NST 21 (1968): 316-322.

· Seland, Per, (1924-1991). «Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere.» NST 21 (1968): 323-339.

· Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). «Redaktør Sigurd Segelcke Meidell [død].» NST 21 (1968): 340-341.

· Schmidt, Olaus. «Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement.» NST 21 (1968): 342-343.

· Svarstad, Christianne Undset. «Dikteren M. C. Volqvartz’ mor (og hans to helsøstre).» NST 21 (1968): 344-345.

Tilleggsinformasjon

Vekt 165 g
Nstxxi

Komplett bind (PDF), Hefte 1 PDF, Hefte 1 trykt, Hefte 2 PDF, Hefte 2 trykt, Hefte 3 PDF, Hefte 3 trykt, Hefte 4 PDF, Hefte 4 trykt